Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 20 de ore 7 minute

[Actualizare] Programul ministrului Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, pentru ziua de luni, 13 septembrie (începerea cursurilor din anul şcolar 2021 - 2022)

13 Septembrie 2021 - 12:12pm
13 Sep 2021

Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, participă astăzi, 13 septembrie, la deschiderea festivă a cursurilor noului an şcolar în județul Prahova și în Municipiul București.

Agenda include unități de învățământ din mediul rural și din mediul urban și are următoarele repere orare:

 • ora 10:00: Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, județul Prahova:  participare alături de Președintele României, Klaus Iohannis, la ceremonia de deschidere a anului școlar 2021 - 2022;

 • ora 13:30: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București (alături de Premierul României, Florin Cîțu și conducerea ISMB)

 • ora 15:00: Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București (împreună cu David Popovici - elev participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și conducerea ISMB)

 • ora 16:30: Școala Gimnazială nr. 190 din București - Sectorul 4 (împreună cu David Popovici - elev participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și conducerea ISMB).

Participarea la festivitățile organizate la Școala Gimnazială „Constantin Stere” din Bucov, județul Prahova, unde va fi inaugurat SmartLab Bucov, primul laborator cu tehnologie de ultimă generație ce va funcționa într-o școală rurală, prevăzută inițial pentru ziua de astăzi, ora 12:00, a fost reprogramată pentru marți, 14 septembrie, ora 08:00. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, cu prilejul începerii cursurilor în anul școlar 2021 - 2022

13 Septembrie 2021 - 10:15am
13 Sep 2021

Dragi elevi, învățători, profesori, părinți și bunici, 

Am traversat împreună un an școlar dificil și suntem la începutul unui nou an ce poate fi la fel de complicat.

Vă asigur că voi fi alături de dumneavoastră, în efortul comun de a avea o educație de calitate, știindu-se deja că sunt promotorul fără rezerve al învățământului cu prezență fizică. 

Vă îndemn să luați toate măsurile necesare, astfel încât pandemia să nu ne aducă din nou în situația de a trece la cursuri online!

Vă mulțumesc pentru că sunteți responsabili și hotărâți să avem cu adevărat români bine educați!

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: mesaj începere an școlarmesaj ministrucomunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Programul ministrului Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, pentru ziua de luni, 13 septembrie (începerea cursurilor din anul şcolar 2021 - 2022)

12 Septembrie 2021 - 1:40pm
12 Sep 2021

Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, va participa luni, 13 septembrie, la deschiderea festivă a cursurilor noului an şcolar în județul Prahova și în Municipiul București.

Agenda include unități de învățământ din mediul rural și din mediul urban și are următoarele repere orare:

 • ora 10:00: Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, județul Prahova:  participare alături de Președintele României, Klaus Iohannis, la ceremonia de deschidere a anului școlar 2021 - 2022;

 • ora 12:00: Școala Gimnazială „Constantin Stere” din Bucov, județul Prahova, unde va fi inaugurat SmartLab Bucov, primul laborator cu tehnologie de ultimă generație ce va funcționa într-o școală rurală (împreună cu președintele Asociației INACO, Andreea Paul Vass, președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu și inspectorul școlar al județului Prahova, Ilona Rizea);

 • ora 13:30: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București (alături de Premierul României, Florin Cîțu și conducerea ISMB)

 • ora 15:00: Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București (împreună cu David Popovici - elev participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și conducerea ISMB)

 • ora 16:30: Școala Gimnazială nr. 190 din București – Sectorul 4 (împreună cu David Popovici - elev participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și conducerea ISMB).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Măsuri pentru sistemul de educație aprobate în ședință de Guvern

10 Septembrie 2021 - 10:06pm
10 Sep 2021

Ședința de Guvern de astăzi, 10 septembrie a fost dedicată educației. Au fost incluse pe agendă 5 proiecte de acte normative de importanță deosebită pentru sistemul național de învățământ: trei proiecte de ordonanță de urgență și două proiecte de hotărâre de guvern.

I) Ordonanța de Urgență prin care se instituie măsuri aplicabile în anul universitar/școlar 2021 - 2022

- vor putea fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare, nedidactice și de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare și de control din cadrul inspectoratelor școlare, precum şi a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, institutelor de cercetare, Agenției Române de Asigurare a Calității (ARACIS), Academiei Române, academiilor de ramură și a funcțiilor din cadrul Direcției Generale pentru implementarea proiectului „România Educată” din cadrul Ministerului Educației.

- în situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților, activitățile didactice specifice, examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar, se vor putea realiza și online in anul universitar 2021 - 2022, pentru toate formele de organizare. 

- se prelungesc mandatele actualilor membri ai Consiliului ARACIS până cel târziu la 31 decembrie 2021, astfel încât să nu fie periclitată finalizarea procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat din toate școlile doctorale.

II) Ordonanța de Urgență prin care, începând cu anul școlar 2021 - 2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, prin decizie a inspectoratelor școlare, unităților de învățământ preșcolar. Inspectoratele școlare finalizează procedura de arondare a creșelor la unitățile de învățământ preșcolar, până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerului Educației. Finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației. În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației, conform costului standard/antepreșcolar. Autoritățile administrației publice locale pot contribui la suplimentarea finanțării acestora. Și in acest caz, inspectoratele școlare asigură coordonarea metodologică a respectivelor creșe.

Au fost prezentate în primă lectură:

III) Ordonanța de Urgență privind aprobarea și implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19, DIN GRIJĂ PENTRU COPII. Prin intermediul acestui proiect de act normativ este asigurat cadrul legal optim de sprijin pentru copii în vederea protejării integrității psiho-emoționale a acestora.

IV) Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului „România Educată”. Proiectul a parcurs procedura de avizare interministerială. Toate ministerele care fac parte din  Comitetul interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului „România Educată” au avizat proiectul: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului. Pentru a fi respectată întreaga procedură, Hotararea de Guvern va fi adoptată în forma finala după avizul CES, în ședința de guvern de săptămâna viitoare.  Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în hotărâre, Comitetul Interministerial va stabili setul de acțiuni, indicatorii de rezultat, termenele de realizare și responsabilitățile pentru obiectivele specifice pe niveluri/zone de intervenție, precum și pentru obiectivele strategice transversale corespondente domeniilor de intervenție identificate în Raportul Proiectului „România Educată”.

Setul de măsuri din HG va putea fi completat cu orice propuneri vor rezulta din dezbaterile organizate cu experți în educație si reprezentanți ai societății civile.

Se stabilesc termene clare de implementare:

- Până la data de 10 decembrie 2021, Ministerul Educației va realiza consultări cu toți factorii implicați în vederea elaborării proiectului pachetului legislativ care să asigure implementarea Proiectului „România Educată”. În acest scop, prin decizia Premierului, se va constitui un grup de experți care vor avea calitatea de invitați permanenți la lucrările Comitetului interministerial. Ministerul Educației va prezenta rapoarte săptămânale de progres Comitetului Interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului „România Educată”.

- Până la data de 31 decembrie 2021, după validarea conținutului proiectului pachetului legislativ, acesta va fi propus spre adoptare Guvernului.

- Până la data de 31 mai 2022, Ministerul Educației va derula consultări cu toți factorii implicați în vederea elaborării cadrului normativ secundar care să asigure punerea în aplicare a pachetului legislativ. 

V) Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 - 2022. Potrivit acestui proiect, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2021 - 2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, va crește semnificativ. Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Ministerul Educației susține excelența școlară în învățământul preuniversitar, fiind acordat un sprijin financiar diferențiat elevilor care obțin performanțe deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale și internaționale, respectiv elevilor care obțin rezultate deosebite la învăţătură și elevilor aflați în situații vulnerabile. Măsura va avea o contribuție importantă la reducerea abandonului școlar, dar și la creșterea calității pregătirii elevilor.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

193.430 de angajați din sistemul național de învățământ s-au vaccinat

9 Septembrie 2021 - 8:24pm
09 Sep 2021

Ministerul Educației face publice rezultatele raportărilor privind vaccinarea personalului din sistemul de învățământ preuniversitar (de stat) și din sistemul de învățământ superior (de stat și privat).

Astfel, din totalul de 317.531 de angajați ai sistemului național de învățământ, s-au vaccinat 193.430 de persoane, reprezentând o rată generală de vaccinare de 61%.

Față de ultima raportare, se înregistrează un plus de 8.257 de persoane vaccinate în sistemul național de învățământ.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Bacalaureat 2021, sesiunea august - septembrie: rezultate finale (după soluționarea contestațiilor)

3 Septembrie 2021 - 2:23pm
03 Sep 2021

32,9%: rata finală de promovare în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021 (după soluționarea contestațiilor). 

----------------------

Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2021, după soluționarea contestațiilor, este 32,9% - în creștere cu 2,6%, comparativ cu primele rezultate (30,3%).

Prin urmare, 10.531 de candidați (cu 828 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor) au promovat examenul în această sesiune. Dintre aceștia, 7.359 de candidați provin din promoția curentă, iar 3.172 de candidați provin din promoțiile anterioare.

Rata de succes pentru promoția care a absolvit cursurile liceale în anul școlar 2020 - 2021 a crescut la 34,9% (de la  32,3% - înainte de contestații), în timp ce ponderea candidaților promovați din promoțiile anterioare este 28,9% (26,3% - anterior soluționării contestațiilor). În sesiunea similară a anului trecut procentul candidaților promovați (toate promoțiile) s-a situat la 34,1%.

Au fost depuse 11.756 de contestații (10.355 în sesiunea august-septembrie 2020), defalcate astfel: proba E)a) - 3.622, proba E)b) - 44, proba E)c) - 3.943 și proba E)d) - 4.147. În cazul a 10.886 de lucrări, notele au fost modificate (prin creștere sau micșorare).

S-au prezentat 32.043 de candidați din totalul celor 38.949 de candidați înscriși. Din cauza unor fraude sau tentative de fraudă au fost eliminați 77 de candidați.

Precizăm că media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Rezultatele finale au fost afișate astăzi, 3 septembrie, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Candidații au acces la rezultatele obținute prin intermediul codurilor individuale repartizate, întrucât datele personale au fost anonimizate, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Alte detalii sunt incluse în dosarul de presă atașat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Dosar presă examen național bacalaureat 2021 - rezultate finale sesiunea august - septembrie

Din această toamnă, în România vor funcționa 6 școli-pilot

2 Septembrie 2021 - 3:37pm
02 Sep 2021

Ministerul Educației a aprobat funcționarea, începând cu anul școlar 2021 - 2022, a șase școli-pilot, potrivit principiilor de reformă a sistemului de învățământ incluse în proiectul „România Educată”. Astfel, în cele șase școli-pilot elevii și profesorii vor avea parte de un proces de predare-învățare-evaluare mai apropiat de dorințele și nevoile fiecărei comunități și mai apropiat de cerințele și exigențele unui învățământ modern, de secol XXI, centrat în mod real pe elev. 

Componenta cea mai importantă pe care o avem în vedere în cadrul pilotărilor este transformarea curriculară, adică modele curriculare și planuri cadru care să fie adaptate de către școli în funcție de nevoile comunității și de resursele umane și materiale existente, care să permită proiectarea pe arii de învățare, nu pe discipline, și să se concentreze în mod real pe dezvoltarea unor competențe relevante, dar cu respectarea strictă a obiectivelor curriculare specifice fiecărui ciclu și a competențelor din profilurile de formare ale absolventului. Se vor pilota modele de predare-învățare în sistem blended learning, cu predare alternativă cu prezență fizică și online, la intervale periodice, și modele noi de evaluare narativă, în locul celei bazate pe calificative, care să reducă presiunea evaluării asupra elevilor, în special în ciclul primar.

De asemenea, se va pilota înlocuirea tezelor semestriale cu un portofoliu semestrial al elevului, construit pe baza unor criterii clare de evaluare prezentate fiecărui elev la începutul semestrului, acțiune prin care se urmărește evaluarea reală a progresului pe durata unui semestru, pornind de la competențe evaluate inițial și la final. La nivel liceal, se va pilota reorganizarea materiei din trunchiul comun la clasa a XII-a astfel încât, în semestrul al doilea, să permită elevilor să se concentreze pe materiile care sunt de interes pentru examenele de bacalaureat și de admitere la facultate, facilitând astfel dreptul elevului de a alege anumite discipline, drept ce poate fi extins ulterior la nivelul întregului ciclu liceal.

Toate inițiativele de pilotare aprobate au venit din partea unor unități de învățământ preuniversitar de stat și particular, care știu cel mai bine care sunt necesitățile și modalitățile prin care să ofere cele mai bune servicii educaționale comunităților lor. Au fost trimise inițial 20 de astfel de propuneri, din care cinci nu au finalizat procedura de depunere a documentației, iar din cele rămase unele au propus măsuri care nu necesitau derogări de la reglementările în vigoare sau nu aveau în vedere aspecte care să vizeze modernizarea educației în România.

Prin urmare, au fost înscrise în programul de școli-pilot: 

1.         Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București;

2.         Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din municipiul Baia Mare;  

3.         Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Curcani, județul Călărași;

4.         Școala Gimnazială Ion Neculce din municipiul Iași;

5.         Școala Gimnazială Româno-Finlandeză ERI din municipiul Sibiu;

6.         Școala Gimnazială Gheorghe Vernescu din municipiul Rm. Sărat, județul Buzău.

Prin acest pas, se marchează începutul unei reforme profunde în domeniul educației din țara noastră. Pilotarea va fi monitorizată continuu de către Direcția Generală România Educată, iar modelele care se dovedesc de succes vor fi propuse spre scalare la nivel național, după eventuale adaptări suplimentare. De asemenea, programul de pilotare va continua și în anii următori, pentru a permite o evoluție continuă a sistemului de învățământ, care să reflecte evoluția rapidă a societății în care trăim. Pentru a sprijini acest proces, în Planul Național de Redresare și Reziliență este prevăzută finanțarea a 60 de școli-pilot în următorii ani, finanțare care să permită inclusiv pilotarea unor modele noi de management al resurselor umane.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sinteza rezultatelor înregistrate la examenul național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021 (înainte de contestații)

31 August 2021 - 2:05pm
31 Aug 2021

30,3%: rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021 (înainte de contestații). 

----------------------

Rata de promovare înregistrată în sesiunea august - septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021 este 30,3%. În aceeași sesiune a anului trecut, înainte de soluționarea contestațiilor, procentul candidaților promovați a fost 31,5%. 

Din totalul candidaților promovați (9.703), 6.816 candidaţi provin din promoţia curentă, iar 2.887 de candidaţi provin din promoţiile anterioareRata de succes pentru promoția 2020 - 2021 este 32,3%. Pentru promoțiile anterioare, rata de succes a candidaților este 26,3%.

La probele scrise s-au prezentat 32.043 de candidaţi din cei 38.949 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 77 de candidaţi (aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni).

Rezultatele (înainte de contestaţii) au fost afișate astăzi, 31 august, ora 12:00, în centrele de examen şi pe pagina web dedicată. La fel ca în prima sesiune, rezultatele au fost publicate prin animizarea datelor personale ale candidaților, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Precizăm că media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Detalii suplimentare sunt incluse în dosarul de presă atașat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  210831 BAC II Dosar presa v1.pdf

Acord de parteneriat între Clubul Copiilor Sector 1 - Cireșarii, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București

27 August 2021 - 7:20pm
27 Aug 2021

Obiectivul acordului de parteneriat încheiat astăzi, 27 august, îl constituie reglementarea cadrului de colaborare în vederea demarării activităților de reorganizare și reamenajare la Clubul Copiilor Sector 1 - Cireșarii.

În acest sens, lucrările vor putea începe chiar săptămâna viitoare.

Astfel, în virtutea acestui document, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București își asumă:

- igienizarea și reorganizarea spațiilor verzi ale Bazei Sportive „Cireșarii” pentru a fi redate în folosința Clubului Copiilor Sector 1 în vederea desfășurării activităților extrașcolare specifice, inclusiv cu implicarea studenților și a cadrelor didactice din universitate (cerc de biologie-botanică Vasile Ciocarlan, clubul de ornitologie Aves, centrul cultural studențesc Ex Terra Aurum - cu activități de fotografie, pictură, sculptură, muzică și sportive);

- lucrări de cartare a vegetației și a faunei și servicii de protecția plantelor;

- sprijin logistic: bază utilaje și resursa umană aferentă;

- participarea studenților USAMV la activități practice și realizarea de proiecte didactice, inclusiv diseminarea rezultatelor;

- organizarea de proiecte de voluntariat, cu participarea studenților USAMV;

- acordarea de asistență tehnică de specialitate (peisagistică, proiectare lucrări de irigații și alimentări cu apa, îngrijire arbori și arbuști ornamentali, peluze, suprafețe cu vegetație anuală și perenă, prelucrare date topografice);

- organizarea unui concurs de proiecte pentru amenajarea peisagistică a bazei.

În același timp, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Clubul Copiilor Sector 1 - Cireșarii se angajează:

- să faciliteze, conform legii, accesul în vederea desfăşurării tuturor activităţilor necesare pentru buna derulare a proiectului în parteneriat;

- să faciliteze obținerea tuturor informațiilor legate de desfășurarea proiectului derulat în parteneriat;

- să promoveze rezultatele proiectului și să încurajeze participarea elevilor la activitățile extrașcolare organizate în parteneriat.

Precizăm, în acest context, că Ministerul Educației va asigura finanțarea, prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.-S.A.), în vederea realizării unui teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, clădire pentru vestiare, alei pietonale, spații verzi. Valoarea totală a proiectului pentru terenul multifuncțional este de 2.982.421 lei.

De asemenea, Ministerul Educației, prin ISMB, a decis suplimentarea şi finanţarea unui număr de posturi adecvat importanţei unui Club al Copiilor în care sunt înscriși peste 2.000 de elevi.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări de presă

25 August 2021 - 11:18am
25 Aug 2021

Ministerul Educației infirmă categoric informațiile apărute în mass-media referitoare la angajarea doamnei Karina Bode la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Informația este falsă!

Doamna Karina Bode nu este angajata Ministerului Educației și nici a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Nu a fost înregistrată nicio cerere de detașare în interesul învățământului pe numele doamnei Karina Bode.

Pe de altă parte, în sistemul de educație au existat doar anul acesta peste 20.000 de detașări în interesul învățământului. Detașarea este o procedura legală, constituind un drept al oricărui cadru didactic titular.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Clubul Copiilor Cireșarii este și va rămâne al copiilor (31.000 mp în centrul Bucureștiului) / Deschidere din partea Ministerului Educației către comunitate/locuitorii Sectorului 1

23 August 2021 - 10:47pm
23 Aug 2021

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și reprezentanți ai echipei de conducere din Ministerul Educației (secretarii de stat Maria Manea, Gigel Paraschiv și Radu Szekely) s-au întâlnit astăzi, 23 august, cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, inspectorul școlar general al Municipiului București, Mihaela Ștefan și conducerea Clubului Copiilor Sector 1 - Cireşarii.

În urma discuțiilor, a rezultat că:

1. Ministerul Educației va elabora un proiect de Acord de parteneriat prin care va fi reglementată colaborarea cu Primăria Sectorului 1 pentru modernizarea bazei și „aducerea în secolul XXI”, păstrând obiectul principal de activitate (activități extrașcolare) și adăugând o componentă recreativă pentru comunitatea locală/locuitorii Sectorului 1. Obiectivele se vor realiza prin susținere comună, financiară și logistică - Ministerul Educației și Primăria Sectorului 1.

2. Ministerul Educației va iniția în cel mai scurt timp un proiect prin care se va realiza, pentru început, igienizarea capitală a spațiului în suprafață de peste 31.000 mp, prin toaletarea arborilor și îndepărtarea deșeurilor vegetale și de altă natură. Proiectul se va derula cu respectarea tuturor reglementarilor în vigoare, beneficiind și de aportul specialiștilor în domeniu.

3. Ministerul Educației va asigura finanțarea, prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.-S.A.), în vederea realizării unui teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, clădire pentru vestiare, alei pietonale, spații verzi.

4. Ministerul Educației va iniția parteneriate cu mediul universitar specializat, în vederea organizării unui concurs de proiecte de amenajare peisagistică a spațiului.

5. Ministerul Educației, prin ISMB, va aloca și finanța un număr de posturi adecvat importanței obiectului menționat.

6. Ministerul Educației va demara și susține programe de voluntariat pentru amenajarea spațiului.

Reamintim că Baza Sportivă Cireșarii este sediul Clubului Copiilor Sector 1, unitate de învățământ pentru activități educative, coordonate educațional şi administrativ la nivel național de către minister, iar la nivel local de către inspectoratele școlare. În cadrul Clubului Copiilor se desfășoară activități instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. Deși baza materială este departe de ceea ce ar trebui să fie/va trebui să fie, la activitățile Clubului Copiilor Sector 1, în anul școlar 2020 - 2021, sunt înscriși aproximativ 2.000 de copii (18 cercuri).

Ministerul Educației își exprimă întreaga disponibilitate pentru colaborarea cu Primăria Sectorului 1 în vederea realizării unui spațiu sigur destinat atât instruirii copiilor, cât și activităților recreative pentru locuitorii din zonă.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Măsuri guvernamentale în sprijinul sistemului de educație

20 August 2021 - 7:21pm
20 Aug 2021

În ședința de Guvern de joi, 19 august 2021, au fost adoptate / prezentate 10 acte normative cu impact major în susținerea educației.

1. 100 milioane euro pentru școli mai multe și mai sigure

A fost adoptată Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut BIRD pentru proiectul privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile. Proiectul, în valoare totală de 100 mil. EUR, va fi implementat de Ministerul Educației într-o perioadă de 6 ani, rambursarea efectuându-se integral într-o singură tranşă, respectiv la 1 martie 2031. Investițiile integrate în infrastructura școlară se vor concretiza preponderent (cca. 90%) în clădiri școlare noi, conforme inclusiv din perspectiva acoperirii riscului seismic.

2. Școala din spital

A fost prezentat, în primă lectură, proiectul de ordonanță de urgență pentru stabilirea cadrului legal în vederea organizării și funcționării „școlii din spital” cu sprijinul învățământului superior medical. Școlile de spital vor funcționa în cadrul universităților de medicină și farmacie. Ministerul Educaţiei  înfiinţează Corpul Naţional al cadrelor didactice pentru „Școala din spital”, format din cadre didactice care trebuie să facă dovada absolvirii unor programe acreditate din aria psihopedagogiei speciale. Se organizează programul național „Școala din Spital Mobilă”, care vizează continuarea predării-învățării, prin membrii Corpului naţional al cadrelor didactice pentru „Școala din spital”, în cazul mutării elevului în diferite spitale/secții medicale, pentru asigurarea tratamentelor, pentru operații și pentru analize medicale de durată.

Pentru sprijinirea învățării în școala de spital, Ministerul Educației poate organiza olimpiade și concursuri școlare și  acordă burse și alte forme de sprijin material stabilite prin programe naționale aprobate prin hotărâre de guvern. Ministerul Educației va elabora o programă diferențiată de susținere a evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat pentru elevii cuprinși în forma de școlarizare din spital, dar și pentru toți elevii cu CES, îndelung spitalizați. Birocrația excesivă va fi eliminată din sarcina părinților. Pe toată perioada spitalizării, antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și părinții acestora beneficiază din oficiu de consiliere administrativă cu privire la drepturile educaționale pe care le au. Pe toată perioada spitalizării, va fi desemnat un cadru didactic monitor care va avea obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului/elevului și de a propune orice măsură educațională în interesul acestuia.   

3. Creșele vor fi preluate în sistemul național de educație

A fost prezentat, tot în primă lectură, proiectul de ordonanță de urgență ce reglementează cadrul legal de preluare a creșelor în sistemul național de învățământ. Acest proiect este un pas important pentru dezvoltarea sistemului de educație din România. Dezvoltarea rețelei de creșe, grădinițe și alte servicii de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară reprezintă o țintă strategică a Proiectului „România Educată” și asigură condițiile pentru generalizarea treptată a cuprinderii copiilor în învățământul antepreșcolar și preșcolar din România.

4. Costul standard/copil în creșă - 15.000 lei/antepreșcolar

Măsura (aprobată prin Hotărâre de Guvern) va permite o finanțare adecvată pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie.

5. Masa caldă în școli: 46,4 milioane lei finanțare pe ultimul trimestru din anul 2021

Executivul a adoptat prin ordonanță de urgență Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învăţământ preuniversitar de stat, program esențial pentru prevenirea și diminuarea fenomenului de excluziune socială şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii, precum și pentru formarea deprinderii unei alimentații sănătoase la copii, prin îmbinarea principalelor grupe de alimente: cereale, carne, brânzeturi, legume și fructe, în defavoarea produselor alimentare de tip „junk food”.

6. 501 milioane lei pentru fructe, legume, lapte și produse de panificație în școli

Odată cu aprobarea bugetului, Programul pentru școli al României va fi implementat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va fi susținut de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ. O măsură importantă o reprezintă introducerea posibilității de a redistribui în colectiv disponibilul neconsumat din motive obiective.

7. Premii pentru elevii de nota 10

În baza Hotărârii de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, Ministerul Educației va premia 295 de elevi. Astfel, 163 absolvenți de liceu cu obținut media 10 la examenul de bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) vor primi 3.000 de lei/elev, iar 132 absolvenți de clasa a  VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi 1.000 de lei/elev.

8. 3.500 de posturi noi în sistemul de învățământ preuniversitar

La inițiativa Ministerului Educației, a fost suplimentat numărul de posturi din învățământul preuniversitar cu 3.500 de posturi. În acest mod va putea fi acoperit deficitul de personal rezultat ca urmare a înființării/extinderii unui număr de 39 de grădinițe, a micșorării numărului de elevi în clasă, precum și ca urmare a preluării creșelor în sistemul de educație.

9. A fost adoptată, de asemenea, o hotărâre de guvern prin care sunt actualizate domeniile, specializările/programele de studii de licență propuse pentru autorizare de funcționare provizorie și acreditare de către Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior (ARACIS) și alte agenții de asigurare a calităţii, din țară sau din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

10. Au făcut obiectul actualizării (prin Hotărâre de Guvern) domeniile și programele de studii de master propuse pentru autorizare de funcționare provizorie și acreditare de către Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior (ARACIS) și alte agenții de asigurare a calităţii, din țară sau din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind desfășurarea probei la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021)

18 August 2021 - 8:28pm
18 Aug 2021

Astăzi, 18 august, s-a desfășurat proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat din sesiunea august - septembrie 2021 - proba E.d). Au participat 18.809 candidați din totalul celor 23.416 candidați înscriși. 13 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar  4.592 de candidați nu s-au prezentat.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a publicat subiectele și baremele de corectare pentru această probă au fost publicate la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Ultima probă scrisă, Limba și literatura maternă - proba E.b), se va desfășura mâine,19 august.

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Precizăm că, procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, conform metodologiei specifice, se vor desfășura, la nivelul comisiilor de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal, în intervalul 23 - 31 august.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind desfășurarea probei obligatorii a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021)

17 August 2021 - 4:52pm
17 Aug 2021

Astăzi, 17 august, s-a desfășurat proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat - proba E).c), sesiunea august - septembrie 2021. Au participat 20.806 candidați din totalul celor 25.556 de candidați înscriși. 4.721 de candidați au absentat, iar 29 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectele și baremele de corectare pentru această probă au fost publicate la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Următoarea probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării - E.d) - va avea loc miercuri, 18 august, în timp ce proba la Limba și literatura maternă - proba E.b) -  este programată joi19 august.

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Precizăm că, procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, conform metodologiei specifice, se vor desfășura, la nivelul comisiilor de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal, în intervalul 23 - 31 august.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind desfășurarea probei scrise de Limbă și literatură română din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021)

16 August 2021 - 4:07pm
16 Aug 2021

La proba scrisă de Limba și literatura română - proba E).a) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021), desfășurată astăzi, 16 august, au fost prezenți 14.427 de candidați din cei 17.485 de candidați înscriși.

Au absentat 3.039 de candidați, iar 19 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00 pe site-ul dedicat, subiecte.edu.ro.

Celelalte probe scrise se vor desfășura conform următorului calendar:

 • 17 august: proba obligatorie a profilului - E.c)
 • 18 august: proba la alegere a profilului și specializării - E.d)
 • 19 august: proba la Limba și literatura maternă -  proba E.b)

Procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale se vor derula în intervalul 23 - 31 august. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2021), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sesiunea august - septembrie 2021 a examenului național de bacalaureat începe luni, 16 august

15 August 2021 - 4:34pm
15 Aug 2021

Aproape 39.000 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului național de bacalaureat 2021, începând de luni, 16 august. Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, 24.988 de candidați provin din promoţia 2020 - 2021, iar 13.958 de candidați din promoţiile anterioare.

Probele scrise sunt programate în săptămâna 16 - 19 august, după următorul calendar:

Procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale se vor derula în intervalul 23 - 31 august. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2021), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-19 menționate aici sunt valabile și în sesiunea august-septembrie 2021.

Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 16 - 19 august, între orele 8:00 - 16:00.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2021: rezultate finale

15 August 2021 - 4:28pm
03 Aug 2021

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor), înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (sesiunea 2021), relevă o majorare de peste 2% în raport cu primele rezultate. Sintetic, situația finală se prezintă astfel:

 • Au fost depuse 6.248 de contestații. În cazul a 6.045 de contestații (96,75%), notele au fost modificate astfel: pentru 3.654 de rezultate contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 2,391 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.
 • Rata notelor peste 7 (șapte): 46,71% (44,47% - rezultate inițiale). Comparativ cu anii precedenți se constată un regres60,76% în 2020, 48.37% în 2019, respectiv 49.17% în 2018.
 • Procentul notelor între 5 și 7: 35,02% (în creștere comparativ cu anul trecut - 26,61%).
 • Din promoția curentă, 42,65% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).
 • 130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.576 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
 • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 27.301 candidați (din totalul de 34.120 de candidați înscriși).
 • În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021 - 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 - 5 august.

Detalii suplimentare sunt incluse în dosarul de presă atașat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  2021-08-03-Dosar de presa_note_finale_titularizare.pdf

Sprijin financiar - 1.551 mii lei - pentru douăsprezece unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de fenomene meteorologice extreme în luna iulie 2021

28 Iulie 2021 - 5:52pm
28 Iul 2021

Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 28 iulie 2021, repartizarea sumei de 1.551 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației pe anul 2021, pentru executarea lucrărilor de investiții necesare refacerii și punerii în siguranță a infrastructurii școlare din 12 unități de învățământ din județele Alba (5) și Cluj (7).

Imobilele în care își desfășoară activitatea cele 12 școli au fost afectate de calamitățile naturale produse de fenomenele meteorologice și hidrologice înregistrate în luna iulie 2021 (precipitaţii sub formă de averse, cu regim torenţial, însoţite de descărcări electrice și inundații). Datele privind situația acestor unități de învățământ au fost comunicate Ministerului Educaţiei de către inspectoratele școlare județene.

Programul de măsuri pentru înlăturarea efectelor inundațiilor se va desfășura etapizat și va consta, în principal, în evacuarea apelor acumulate în imobilele unităților de învățământ, acțiuni de înlăturare a efectelor produse de inundații, respectiv înlocuirea sau refacerea acoperișurilor deteriorate/distruse, înlocuirea pardoselilor, refacerea tencuielilor și a zugrăvelilor la pereții și tavanele afectate de inundații.

După adoptarea acestui act normativ, autoritățile locale pe raza cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat nominalizate au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara procedurile aferente (achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări). Autoritățile administrației publice locale răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

În situația în care, la finalul anului în curs, rămân sume neutilizate, acestea vor fi virate către bugetul de stat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultate finale: peste 6.000 de candidați au promovat și obținut definitivarea în învățământul preuniversitar (sesiunea 2021)

28 Iulie 2021 - 10:02am
28 Iul 2021

Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021), după soluționarea contestațiilor, este 76,06% (în creștere cu 3,16%, comparativ cu rezultatele inițiale - 72,90%). 

Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (1.508), 6.032 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 5.782 de candidați. 

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 8.300 de candidați (95,80%). Dintre aceștia, 366 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Lucrările a doi candidați au fost anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 7.931 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor 4.186 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 - 10 (4.156 la prima afișare). Dintre aceștia, 188 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 702 candidați cu note între 9,50 și 9.99.

De asemenea, 3.189 de candidați au primit note între 5 și 7,99 (contestațiile au generat modificări de note pentru 43 de candidați). Cu note sub 5 au încheiat proba 556 de candidați.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 28 iulie 2021, la ora 10:00, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat

Pentru date suplimentare, inclusiv distribuția notelor/procentelor de promovare pe județe, vă rugăm să consultați dosarul de presă atașat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  2021-07-28 - Dosar de presa_note_finale_v2.pdf

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2021 (înainte de contestaţii)

27 Iulie 2021 - 10:00am
27 Iul 2021

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

 • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,47% (în scădere, față de rezultatele consemnate în ultimii patru ani: 58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017).
 • Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,49%, în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%).
 • Din promoția curentă 40,63% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) - (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).
 • 130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.014 candidați au obținut note între 7 și 9,99.
 • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 27.301 candidați din totalul de 34.120 de candidați înscriși.
 • În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologieiCandidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 - 5 august.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați dosarul de presă atașat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  2021-07-27 - Dosar de presă_note_initiale_titularizare.pdf

Pagini