Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 [Data ultimei actualizări: 26 februarie 2016, ora 18:30]         [acces direct la fișiere] 30.03.2016 - Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare - Etapa a II-a 2016, pentru aplicarea art. 14, alin. (1) din Metodologie, dacă va fi cazul 29.03.2016 - Analiza și soluționarea cererilor părinților în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare - rezultate: - Numărul de locuri disponibile pentru etapa a II-a - Lista candidaților înmatriculați după prima etapă - Lista copiilor neînscriși după prima etapă 23.03.2016 - Etapa a doua de înscriere în învățământul primar 18.03.2016 - FF urgent! Verificarea corectitudinii reședinței/domiciliului la înscrierea în clasa pregătitoare 16.03.2016 NT 189 – Precizări privind finalizarea primei etape din cadrul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare 10.03.2016 - Precizări tehnice privind completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2016 - etapa I, (aplicare Art. 14, alin.(1) din Metodologie, dacă va fi cazul) - Mesaj pentru școli privind utilizarea acestui tip de cerere - Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2016 - etapa I (format PDF) 22.02.2016 - Precizări privind înscrierea  în clasa i a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv 19.02.2016 - Procedură privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2016 inclusiv Circumscripțiile școlare din județul Dolj - Plan de școlarizare Clasa pregătitoare, an școlar 2016-2017 - Arondarea străzilor și locuințelor din Municipiul Craiova la unitățile de învățământ Notă: În situația în care la unitățile de învățământ există solicitări de înscriere a unor copii a căror adresă de domiciliu nu se regăsește în nicio circumscripție școlară, directorii/persoanele interesate de înscrierea copiilor în învățământul primar vor aduce la cunoștință Comisiei județene a ISJ străzile nearondate. Aceeași rezolvare este valabilă și în cazul  schimbării denumirii străzilor și/sau a renumerotării locuințelor. - Harta Municipiului Craiova 1. Metodologia privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat vineri, 19 februarie 2016, OMENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 - Metodologia înscrierii se poate descărca de aici 2. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 - Calendarul înscrierii se poate descărca de aici 3. TelVerde județean - Numărul de TelVerde pentru a obține informații privind înscrierea în învățământul primar este   0 800 816 251 și este disponibil zilnic, în intervalul orar 9:00-16:30, de luni până vineri, până la încheierea tuturor etapelor de înscriere 4. Informații utile pentru părinți - Planificarea evaluării psihosomatice în centrele zonale de evaluare - Lista locurilor disponibile în unitățile școlare din județul Dolj pentru înscrierea direct în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 în anul școlar 2016-2017
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice Inspectoratul Școlar Județean Dolj Înscriererea 2015 Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]