Eşti aici

Cuantumul sumelor necesare pentru plata hotărârilor judecătorești, plata diferențelor salariale pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 și plata hotărârilor judecătorești având ca obiect acordare de daune-interese moratorii sub forma dobânzi legale