Eşti aici

FIŞA DE EVALUARE în conformitate cu Anexa nr. 2 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019