Eşti aici

Lista cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj din data de 30.07.2020, sesiunea 2020