Mobilitatea personalului didactic de predare pentru anul școlar 2016-2017 [Clic aici pentru ACCES DIRECT LA FIȘIERELE DE DESCĂRCAT] 17.08.2016 - Graficul ședințelor publice din cadrul mișcării personalului didactic în perioada 19-22 august 2016 27.07.2016 - Note la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 16.06.2016 - Programul cursurilor de pregătire  pentru concursul de Titularizare, sesiunea 2016 30.05.2016 - Planificarea inspecției speciale la clasă – Concurs titularizare 2016: Centrul 1 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Centrul 2 Liceul Teoretic "Henri Coandă" Centrul 3 Liceul "Charles Laugier" Centrul 4 Liceul Tehnologic "George Bibescu" Graficul desfășurării probelor practice în specialitatea postului Punctajele cadrelor didactice care solicită detașare prin concurs specific 13.05.2016 - Fișa și cererea de înscriere la concursul național de Titularizare 2016 27.04.2016 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de 27.04.2016 05.04.2016 - Lista finală a candidaților care au depus dosare pentru etapa de pretransfer consimțit și punctajele acordate după contestații 04.04.2016 - Rezultate probe practice susținute în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 01.04.2016 - Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unități Grafic desfășurare probe practice pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 09.03.2016 - Lista finală cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate 08.03.2016 - Anunț probe practice/orale restrângere de activitate 2016 25.02.2016 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de 25/02/2016 Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate în anul școlar 2016-2017 16.02.2016 NT 100 – Calendarul activității de completare a normei didactice, 17-23 Februarie 2016 16.02.2016 - Lista posturilor vacante-rezervate la data: 16/02/2016 11.02.2016 - Fișa de evaluare a activității profesionale pentru anul școlar 2016-2017 05.02.2016 - Lista pensionarilor menținuți în activitate ca titulari în anii școlari viitori. Rezultate finale Lista pensionarilor menținuți în activitate ca titulari în anii școlari viitori. Rezultatele contestațiilor 03.02.2016 - Lista pensionarilor la data de 01.09.2016 menținuți în activitate ca titulari în anii școlari viitori 26.01.2016 NT 048 – Precizări privind etapa de personal pentru reducerea normei didactice la 16 ore 20.01.2016 NT 031 – Precizări privind etapa de „analiză a proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice…” 07.01.2016 NT 005 – Calendarul activităților privind mobilitatea personalului didactic în luna ianuarie 2016 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 Documente utile Extras_Metodologie_Mobilitate_Sedinta_Directori_20.01.2016 Metodologie_mobilitate_pers_did_2016_2017 Extras_metodologie_particular MOBILITATE 2016-2017 Comparatie. Noutati OMECS 5792_2015 Noutati Centralizator Centralizator 2016 0_Centralizator 2016_cultura_generala 1_Centralizator 2016 cultura generala1 2_Centralizator 2016 cultura generala2 3_Centralizator 2016 cultura generala3 4_Centralizator 2016 cultura generala4 5_Centralizator 2016 invatamant special 6_Centralizator 2016 discipline tehnologice 7_Centralizator 2016 instuire practica 8_Centralizator 2016 palate si cluburi1 9_Centralizator 2016 palate si cluburi2
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Mobilitate 2015 Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]