Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 1 zi 8 ore

Aprobarea Hotărârii de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

23 Mai 2019 - 5:47pm
23 Mai 2019

Executivul a aprobat astăzi, 23 mai, o hotărâre ce reglementează domeniile de studii universitare de masterat, programele de studii universitare de masterat și numărul maxim de studenți masteranzi care pot fi școlarizați în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare acreditate pentru anul universitar 2019 - 2020, după cum urmează:

 • 26 programe de studii universitare de master încadrate într-un domeniu existent acreditat de ARACIS în structura a 12 universități de stat și a două universități particulare acreditate, 2 programe de studii universitare de master cu rezoluția încredere - acreditare (înființare de domenii noi prin acreditare de programe) în cadrul a două universități de stat și un program de studii universitare de master cu rezoluția încredere - acreditare (acreditare de program cu cifră alocată în cadrul unui domeniu existent) în cadrul unei universități de stat;
 • încadrarea în categoria masterat profesional de către ARACIS a 324 programe de studii universitare de master din structura a 16 universități de stat și a unei universități particulare acreditate;
 • încadrarea în categoria masterat de cercetare de către ARACIS a 97 programe de studii universitare de master din structura a 10 universități de stat și a unei universități particulare acreditate;
 • modificarea numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați pentru 48 domenii de studii universitare de master din structura a 20 universități de stat și a două universități particulare acreditate, urmare a evaluării domeniilor de studii universitare de master de ARACIS;
 • intrarea în lichidare a 100 programe de studii universitare de master din 27 domenii de studii universitare de master din structura a 8 universități de stat, urmare a evaluării domeniilor de studii universitare de master de ARACIS, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;
 • intrarea în lichidare a 11 domenii de studii universitare de master cu 14 programe din structura a 4 universități de stat si a 4 universități particulare acreditate, urmare a solicitării universităților, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;
 • intrarea în lichidare a 143 programe de studii universitare de master din 48 domenii de studii universitare de master din structura a 14 universități de stat și a 4 universități particulare acreditate, urmare a solicitării universităților, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;
 • schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/2019.

Reglementarea este motivată de propunerea senatelor universităților cu privire la actualizarea/reorganizarea programelor în cadrul domeniilor de studii universitare de masterat, în sensul satisfacerii cerințelor angajatorilor și solicitărilor beneficiarilor.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Guvernul a aprobat Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020

23 Mai 2019 - 5:19pm
23 Mai 2019

Aprobarea acestui act normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), introducerea de noi specializări evaluate de ARACIS și actualizarea unor structuri ale instituțiilor de învățământ superior, potrivit solicitărilor depuse în perioada 30.08.2018 - 21.03.2019.

În baza aprobărilor ARACIS se modifică următoarele denumiri de specializări:

 • „Inginerie economică în agricultură" din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, cu denumirea „Ingineria și managementul afacerilor agricole";
 • „Inginerie economică în construcții" din domeniul Inginerie şi management, cu denumirea „Inginerie și management în construcții".

Hotărârea Executivului mai prevede intrarea unei universități particulare în monitorizare, după aprobarea Legii nr. 227/2017 privind înființarea Universității „Adventus" din Cernica, urmare a acreditării Institutului Adventist din Cernica - Ilfov. Totodată, în hotărârea aprobată astăzi, 23 mai, nu se mai regăsesc patru instituții de învățământ superior, ca urmare a apariției, în anul 2018, a legilor de desființare, după cum urmează:

 • Universitatea Financiar - Bancară din municipiul București (desființată prin Legea nr. 316/2018 din 20 decembrie 2018)
 • Universitatea „George Barițiu" din Brașov (desființată prin Legea nr. 317/2018 din 20 decembrie 2018)
 • Universitatea „Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș (desființată prin Legea nr. 318/2018 din 20 decembrie 2018)
 • Institutul Teologic Romano-Catolic din București (desființat prin Legea nr. 319/2018 din 20 decembrie 2018).

De asemenea, actul normativ aprobat astăzi prevede, în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/2019, schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București.

Alte informații

 

Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program.

Structurile și specializările/programele de studii cuprinse în hotărâre au fost fundamentate în funcție de următorii indicatori: prospectarea cererilor economice și sociale de calificări universitare, asigurarea echilibrului corespunzător între studiile de licență și studiile de masterat, tendințele demografice, autonomia universitară și răspunderea publică, respectiv organizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Documente importante pentru crearea Spațiului European al Educației, adoptate de Consiliul Educație în mandatul Președinției române la Consiliul Uniunii Europene

22 Mai 2019 - 10:51pm
22 Mai 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a prezidat miercuri, 22 mai, la Bruxelles, Reuniunea Consiliului Educație, organizată sub egida Președinției române la Consiliul Uniunii Europene.

Cu acest prilej, au fost adoptate documente importante pentru crearea Spațiului European al Educației, până în 2025, mai precis recomandările Consiliului privind abordarea globală a predării și învățării limbilor străinerespectiv sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie. Pe lângă relevanța competențelor lingvistice pe piața forței de muncă, acestea sunt esențiale și pentru construirea Europei viitorului, bazată pe valori comune și pe înțelegerea reciprocă a tradițiilor noastre diverse.

Recomandarea privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie are ca obiectiv sprijinirea statelor membre în eforturile de îmbunătățire a accesului la sistemele lor de educație și îngrijire timpurie, precum și a calității acestora, recunoscând totodată că statele membre dețin responsabilitatea principală în acest domeniu. Educația și îngrijirea timpurie joacă un rol esențial pentru intreg parcursul educațional și de formare.

În cadrul aceleiași reuniuni au fost adoptate și Concluziile Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor - noi provocări pentru adulți. Acestea subliniază progresul realizat și invită statele membre, printre altele, să pună în aplicare măsuri durabile pentru actualizarea competențelor adulților. Concomitent, este recomandată adoptarea unei abordări strategice coerente în ceea ce privește furnizarea de competențe de bază pentru persoanele slab calificate, precum și pentru sporirea gradului de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța îmbunătățirii competențelor perfecționalizării și recalificării angajaților.

Un alt punct pe agendă l-a constituit dezbaterea privind construirea viitorului Europei și contribuția educației și formării la consolidarea coeziunii sociale. Consolidarea coeziunii este o prioritate a Președinției române, fiind subliniată de motto-ul țării noastre: Coeziunea, o valoare comună europeană. Pentru România, coeziunea socială reprezintă o valoare comună pentru coerența și capacitatea Uniunii de a-și îndeplini obiectivele și de a stimula o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Avem convingerea fermă că educația și formarea pot fi motoare puternice de promovare a coeziunii sociale. Apreciem că este necesar un angajament comun pentru a acționa pe baza valorilor împărtășite, valorizând diversitatea lingvistică și culturală a fiecărui stat membru”, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu.

Dezbaterea a fost precedată de prezentarea susținută de Rareș Voicu, elev și ambasador junior al UNICEF la Uniunea Europeană, care a făcut publice rezultatele conferinței internaționale cu tema „Participarea copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europene” (organizată la București în zilele de 6 și 7 mai 2019).

Informații suplimentare: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2019/05/22-23/ 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar, în cadrul proiectului CRED

22 Mai 2019 - 1:13pm
22 Mai 2019

Săptămâna aceasta, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), s-a demarat formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar. În același timp, continuă selecția națională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Astfel, prin intermediul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) a început formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-țintă ale proiectului, respectiv 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial. Aceștia urmează să fie instruiți în implementarea noilor abordări curriculare din învățământul primar.

Începând cu data de 20 mai, Casa Corpului Didactic București a devenit primul partener, din cadrul CRED, care implementează activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în regiunea București-Ilfov, conform calendarului activităților de formare aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Până la data de 6 iulie 2019, vor finaliza programul de formare 15 grupe a câte 20 de cursanți (12 în București și 3 în Ilfov), totalizând 300 de cadre didactice formate din învățământul primar.

Activitățile de formare se vor desfășura, timp de 120 de ore, în format blended-learning, în timpul săptămânii, atât față în față, cât și online. Cursanții beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile.

Programul de formare continuă - „Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat prin ordin al ministrului Educației Naționale, este structurat în trei module:

 • Un nou curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial - conceptualizări necesare
 • Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar - disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii
 • Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului naţional

Modulul 3 include trei pachete tematice. Fiecare cursant optează pentru un singur pachet tematic, dintre cele trei:

 • Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive.
 • Resurse Educaţionale Deschise RED şi platforme online pentru învăţare.
 • Management de curriculum la nivelul școlii și al clasei.

De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai 2019, a fost lansat, la nivel național, un apel de selecție pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Așadar, profesioniștii din învățământul preuniversitar/universitar din România pot deveni formatori în cadrul proiectului CRED și, astfel, pot contribui la creșterea calității sistemului educațional autohton. Selectarea și pregătirea noului lot de formatori au loc la nivel național, în cadrul celor opt instituții partenere din cadrul proiectului: Casele Corpului Didactic Buzău, București, Brașov, Botoșani, Cluj-Napoca, Olt, Teleorman și Timiș.

Cei interesați pot accesa site-urile menționate mai jos, pentru a aplica pentru posturile disponibile:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de patru ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educației Naționale ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei Inspectorate școlare județene.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCREDCategorie: Comunicate de presă

Participarea ministrului Ecaterina Andronescu la Reuniunea Consiliului Educație și la evenimentele conexe acestei reuniuni (Bruxelles, 21 - 22 mai 2019)

21 Mai 2019 - 9:26pm
21 Mai 2019

 

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, va prezida miercuri, 22 mai, la Bruxelles, Reuniunea Consiliului Educație, organizată sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

Pe agenda Consiliului Educație figurează adoptarea a două propuneri de recomandări:

 • Recomandarea Consiliului privind abordarea globală a predării și învățării limbilor
 • Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor.

Totodată, urmează a fi adoptate concluziile Consiliului cu privire la punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți.

De asemenea, va avea loc o dezbatere de orientare pe tema construirii viitorului Europei: contribuția educației și a formării la consolidarea coeziunii sociale.

Anterior reuniunii formale a Consiliului, este prevăzut un prânz de lucru informal, în cadrul căruia vor fi schimbate opinii privind Utilizarea inteligenței artificiale în educație: provocări și oportunități.  

În marja reuniunii, în cursul zilei de astăzi, 21 mai, ministrul Ecaterina Andronescu a deschis, alături de Comisarul pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor NavracsicsConferința Președinției române privind Competențele digitale și antreprenoriale pentru sprijinirea educației și formării inovatoareÎn acest context, a avut loc un dialog referitor la procesul de elaborare a politicilor, dublat de dezbateri în grupuri de lucru și discuții care au acoperit toate nivelurile de educație.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Seminar dedicat experților din domeniul evaluării, inspectorilor și cadrelor didactice de limbi străine (14-17 mai 2019)

21 Mai 2019 - 10:00am
14 Mai 2019

Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Centrul European pentru Limbi Moderne de la Graz (Austria) organizează, la Brașov, în perioada 14-17 mai, seminarul Constructing valid language tests and examinations based on the CEFR and its Companion Volume. Evenimentul  este dedicat experților din domeniul evaluării, inspectorilor și cadrelor didactice de limbi străine.

Obiectivul seminarului este formarea participanților în domeniul utilizării descriptorilor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) în procesul de elaborare a itemilor și testelor de evaluare, producerea de itemi/teste specifice fiecărui nivel lingvistic/tip de competență.

De asemenea, se pune accent și pe revizuirea testelor specifice studiului limbilor moderne, precum testele de verificare a competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, respectiv clasa a IX-a, pentru clasele cu predarea unei limbi moderne în regim intensiv/bilingv și proba C din cadrul examenului național de Bacalaureat.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Echipa României, două mențiuni la Olimpiada Internaţională de Filosofie (ediția 2019)

20 Mai 2019 - 4:56pm
20 Mai 2019

Lotul olimpic de filosofie a obținut două mențiuni la a XXVII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Filosofie (IPO), desfăşurată la Roma (16-19 mai).

Performanța a fost reușită de Horia-Ştefan Lixandru (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti - premiul I în cadrul etapei naționale) și Ioan-Victor Popa (Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti - premiul al II-lea la etapa națională).

Echipa României a fost coordonată și însoțită de Elena Florina Oțet - profesor la Liceul Andrei Mureșanu” din Brașov (membru fondator al competiției și membru al juriului internațional) și prof. Eugen Stoica (membru al juriului și comitetului internațional).

Tema generală a competiţiei din acest an a fost Cultural Heritage and Citizenship şi a prilejuit prezentări şi dezbateri academice pentru toți participanții: elevi și profesori. Au fost prezenți peste 100 de concurenți din 48 de ţări (Europa, Asia, America de Nord şi America de Sud).

Olimpiada Internaţională de Filosofie a fost înfiinţată în 1993 la iniţiativa unui grup de profesori din Bulgaria, Germania, Polonia, România, Turcia şi Ungaria şi este oficial recunoscută de UNESCO. România a participat fără întrerupere şi a găzduit de două ori această competiție: Braşov (1998) și Iaşi (2008).

Delegația României a fost întâmpinată și felicitată pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” de ministrul Ecaterina Andronescu.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniuni internaționale pe tema politicilor educaționale între China și statele din Europa Centrala și de Est (Timișoara, 17 - 18 mai 2019)

18 Mai 2019 - 10:15am
18 Mai 2019

Vineri, 17 mai 2019, s-a desfășurat, la Timișoara, reuniunea Dialogul pe tema politicilor educaționale între China și statele din Europa Centrala și de Est. Aflat la a șaptea ediție, evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara, reunind reprezentanți ai ministerelor care dețin competențe în domeniul educației din China și 12 state central și est-europene.

Temele de discuție au vizat rolul colaborărilor și schimburilor universitare în îmbunătățirea proceselor de predare și învățare, consolidarea colaborării în domeniul predării limbilor străine, respectiv promovarea calității și a excelenței în învățământul profesional și tehnic.

În acelasta perioadă, Universitatea de Vest din Timișoara găzduiește și a VI-a reuniune a Consorțiului instituțiilor de învățământ superior din China și țările Europei Centrale și de Est (17-18 mai). Obiectivele propuse sunt dezvoltarea cooperării între universitățile din China și țările Europei Centrale și de Est, intensificarea schimburilor interuniversitare și demararea unor proiecte comune, promovând excelența în educație. La eveniment iau parte 120 de reprezentanți ai comunităților academice din cele 75 de universități membre ale consorțiului. 

De asemenea, în intervalul 17 - 19 mai, are loc a doua reuniune a Consiliului Național al Rectorilor din acest an, organizată cu ocazia aniversării a 75 de ani de activitate academică și de cercetare la Universitatea de Vest. 

La ceremonia care a marcat împlinirea a 75 de ani de activitate academică și de cercetare la Universitatea de Vest a participat și ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Miniștrii și reprezentanții ministerelor educației din Asia-Europe Meeting/ASEM au adoptat Declarația de la București

16 Mai 2019 - 8:06pm
16 Mai 2019

Miniștrii și reprezentanții ministerelor educației din statele membre ale inițiativei de cooperare interregională Asia-Europe Meeting/ASEM, aflați în Capitala României cu prilejul celei de-a șaptea Reuniuni ASEM/ASEM ME7 (15-16 mai), au adoptat Declarația de la București.

Document de referință pentru întâlnirile viitoare, Declarația de la București statuează rolul Procesului Educațional ASEM în atingerea Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă prevăzute de Agenda 2030. În acest sens, Dezvoltarea Durabilă și Digitalizarea au fost introduse ca teme transversale în cadrul celor patru arii prioritare ale Procesului Educațional ASEM: asigurarea și recunoașterea calității educației, implicarea mediului de afaceri și industriei în educație, mobilitatea echilibrată și învățarea pe tot parcursul vieții (inclusiv învățământul profesional și tehnic).

Discuțiile din aceste două zile au vizat instrumente deja utilizate în Procesul Educațional ASEM, precum și măsuri necesare pentru asigurarea echilibrului și caracterului incluziv al mobilităților între Asia și Europa, în contextul erei digitale. Îmi exprim satisfacția că aceste discuții au contribuit la dezvoltarea cooperării macroregionale Europa-Asia, dar și speranța că rezultatele acestei reuniuni vor fi relevante pentru procesul de cooperare ASEM în domeniul educației”, a declarat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu.

Tema reuniunii ministeriale ASEM ME7, organizată de Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), a fost „Educația care conectează: incluziune, mobilitate și excelență în sprijinul obiectivelor de dezvoltare durabilă”. 

Evenimentul a fost precedat de Reuniunea Înalților Funcționari (2nd Senior Officials’ Meeting/SOM2), desfășurată în data de 14 mai sub forma unei întâlniri tehnice, în care participanții au discutat și stabilit de comun acord raportul de activitate între cele două reuniuni ministeriale - ASEM ME6 de la Seul și ASEM ME7 de la București (Stocktaking Report from Seoul to Bucharest) și concluziile ASEM ME7 (ASEM ME7 Chair’s Conclusions). Ambele evenimente au făcut parte din calendarul acțiunilor derulate în contextul exercitării de către România a Președinției la Consiliul Uniunii Europene.

Informații suplimentare

ASEM (Asia-Europe Meeting) este o platformă de cooperare între Europa și Asia, lansată în anul 1996, în vederea consolidării dialogului dintre cele două regiuni.

ASEM are în prezent 53 de parteneri: 51 de state (28 de state membre UE, Elveția, Norvegia și 21 de state asiatice) și 2 organizații internaționale - Uniunea Europeană și Secretariatul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est). România a aderat la ASEM cu ocazia Summit-ului ASEM7 (Beijing, 24-25 octombrie 2008).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea miniștrilor Educației din cadrul ASEM și Reuniunea Înalților Funcționari (14 - 15 - 16 mai, București)

14 Mai 2019 - 6:51pm
14 Mai 2019

UPDATE (15.05.2019)

Agenda finală a evenimentului este disponibilă atașat.

***

Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 15 -16 mai 2019, la București, cea de-a șaptea Reuniune a Miniștrilor Educației din cadrul ASEM (7th ASEM Education Ministers’ Meeting/ASEM ME7). Aceasta a fost precedată de Reuniunea Înalților Funcționari (2nd Senior Officials’ Meeting/ SOM2), desfășurată astăzi, 14 mai. Ambele evenimente fac parte din calendarul acțiunilor derulate în contextul exercitării de către România a Președinției la Consiliul Uniunii Europene.

Reuniunea SOM2 a avut ca scop pregătirea ASEM ME7 și a fost organizată sub forma unei întâlniri tehnice, în care participanții au discutat și stabilit de comun acord raportul de activitate între cele două reuniuni ministeriale - ASEM ME6 de la Seul și ASEM ME7 de la București (Stocktaking Report from Seoul to Bucharest) și concluziile ASEM ME7 (ASEM ME7 Chair’s Conclusions).

Evenimentele găzduite de Palatul Parlamentului reunesc reprezentanți ai ministerelor educației din cele 51 de state membre ale inițiativei de cooperare interregională Asia-Europe Meeting (ASEM).

Tema reuniunii ministeriale ASEM ME7 este „Educația care conectează: incluziune, mobilitate și excelență în sprijinul obiectivelor de dezvoltare durabilă”. Pe parcursul celor două zile (15-16 mai), discuțiile miniștrilor educației vor viza instrumentele disponibile, precum și măsurile necesare pentru asigurarea echilibrului și caracterului incluziv al mobilităților dintre Asia și Europa în era digitală. 

De asemenea, în cadrul dezbaterilor, un punct important de interes îl va constitui modul în care Procesul Educațional ASEM contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Informații suplimentare

ASEM (Asia-Europe Meeting) este o platformă de cooperare între Europa și Asia, lansată în anul 1996, în vederea consolidării dialogului dintre cele două regiuni.

ASEM are în prezent 53 de parteneri: 51 de state (28 de state membre ale UE, Elveția, Norvegia și 21 de state asiatice) și 2 organizații internaționale - Uniunea Europeană și Secretariatul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est). România a aderat la ASEM cu ocazia Summit-ului ASEM7 (Beijing, 24-25 octombrie 2008).

Procesul Educațional ASEM se bazează pe patru arii prioritare: asigurarea și recunoașterea calității educației, implicarea mediului de afaceri și industriei în educație, mobilitatea echilibrată și învățarea pe tot parcursul vieții (inclusiv învățământul profesional și tehnic).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Agenda ASEMME7-final_15.05.2019F.pdf

A 7-a ediție a Conferinței Rectorilor și Forumului Studenților ASEF (11-14 mai 2019, București)

14 Mai 2019 - 4:54pm
14 Mai 2019

Capitala României a găzduit, în perioada 11 - 14 mai 2019, a șaptea ediție a Conferinței Rectorilor (ARC7) și Forumului Studenților ASEF, eveniment organizat de Fundația Asia-Europa (ASEF), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Ministerul Educației Naționale (MEN), sub egida Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene.

Reuniunea a fost organizată în parteneriat cu Asociația Europeană a Universităților (EUA), Asociația Internațională a Universităților (IAU), Asociația universităților din Asia de Sud-Est (ASEAN), Asociația Universităților din Asia - Pacific (APRU), Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și Consiliul Național al Rectorilor din România (CNR).

Evenimentul a reprezentat o platformă de dialog pentru lideri universitari, studenți, experți în învățământul superior și alți actori relevanți din domeniul învățământului superior din Europa și Asia. În acest cadru s-au desfășurat dezbateri ce vizează contribuția instituțiilor de învățământ superior la implementarea obiectivelor Agendei 2030.

Grupurile de lucru ale studenților și rectorilor au discutat pe tema impactului Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă asupra guvernanței universitare, relevanței sociale a universităților și internaționalizării învățământului superior.

În acest context, au fost agreate recomandări de politici publice, care urmează a fi prezentate în cadrul celei de-a șaptea Reuniuni a Miniștrilor Educației/ASEM ME7 (15-16 mai, București).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat pentru componenţii loturilor olimpice se desfășoară la Ploiești, în perioada 16 mai - 5 iunie 2019

14 Mai 2019 - 1:39pm
14 Mai 2019

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești găzduieşte, în perioada 16 mai - 5 iunie, sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat pentru absolvenţii de liceu din loturile naţionale lărgite care se pregătesc pentru olimpiadele internaționale și concursurile internaţionale sportive.

Pentru susţinerea examenului în această sesiune sunt eligibili 176 de elevi de clasa a XII-a, aflaţi în pregătire sau în etapele de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la diverse competiţii sportive europene sau mondiale.

Înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele de 16 şi 17 mai. 

Probele de evaluare a competenţelor se vor desfăşura astfel: 

 • 20 - 21 mai (evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă);
 • 22 mai (evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională);
 • 23 - 24 mai (evaluarea competenţelor digitale)

Probele scrise au următorul calendar: 

 • 27 mai (Limba şi literatura română);
 • 28 mai (proba obligatorie a profilului);
 • 29 mai (proba la alegere a profilului şi specializării);
 • 30 mai (Limba şi literatura maternă). 

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 31 mai (până la ora 12:00), depunerea eventualelor contestaţii fiind programată în cursul aceleiaşi zile (12:00 - 14:00). În intervalul 31 mai - 5 iunie vor fi soluţionate eventualele contestaţii şi afişate rezultatele finale.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

14 Mai 2019 - 1:22pm
14 Mai 2019

Ministerul Educației Naționale informează actorii principali ai sistemului de învățământ că este și rămâne în vigoare, în continuare, calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019 - 2020, prevăzut în Anexa nr. 1 a ordinului nr. 4.829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat.

Pentru probele de verificare a aptitudinilor și a cunoștințelor de limbă modernă și maternă, înscrierile sunt programate pentru zilele de 13 și 14 mai, iar desfășurarea probelor pentru perioada 15 - 17 mai 2019.

Totodată, mișcarea personalului didactic se realizează, de asemenea, după calendarul deja aflat în vigoare, conform ordinului nr. 5.460/2018, modificat prin ordinul 3.886/11.04.2019.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Șase medalii de argint, palmaresul României la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene/EUSO 2019

12 Mai 2019 - 7:47pm
12 Mai 2019

Elevii din echipele României au obținut 6 medalii de argint la a XVII-a ediţie a Olimpiadei de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), desfăşurată în perioada 4 - 11 mai, în localitatea portugheză Almada.

Cei șase olimpici premiați sunt Mihnea Nastai (Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare), Tudor Gabriel Mocioi (Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din București) și Mircea Raul Bodrogean (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) - echipa A, respectiv Mălina Elena Constantinescu (Colegiul Național din Iași), Gheorghe Găitan (Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Suceava) și Neculau Octavian (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) - echipa B.

Echipele au fost coordonate de conf. dr. ing. la Universitatea Politehnica din București, Stefan Theodor Tomas (conducătorul delegației și mentor pentru chimie), lector dr. la Facultatea de Biologie a Universității din București, Georgiana Duță-Cornescu (mentor pentru biologie) și Ion Toma (mentor pentru fizică), profesor la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Capitală. 

Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO) este o competiţie cu caracter interdisciplinar pe echipe. Fiecare stat poate înscrie două formaţii alcătuite din câte trei elevi. Participanţii susţin două probe practice cu durata de 4 ore fiecare, la trei discipline (biologie, chimie şi fizică), punctele de la fiecare experiment cumulându-se în contul echipelor. Ediţia din acest an a reunit 50 de echipe din 24 de țări.

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a întâmpinat și felicitat delegația României pentru rezultatele obținute, duminică, 12 aprilie, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, la întoarcerea în țară.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, cu prilejul zilei de 9 Mai - Ziua Europei

9 Mai 2019 - 6:44pm
09 Mai 2019

«Acum 69 de ani, Robert Schuman, ministrul francez de externe, ținea celebrul său discurs, marcând astfel adevăratul început al construcției europene.

După 12 ani de apartenență la Uniunea Europeană, anul acesta România marchează Ziua Europei din poziția de stat membru care deține pentru prima dată Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. 

Din această calitate, prioritățile Președinției României contribuie, într-un moment de o importanță deosebită pentru viitorul Europei, la formarea unei viziunii strategice a Uniunii, care să răspundă provocărilor actuale ca schimbările demografice, digitalizarea sau protecția mediului.

Educația şi formarea sunt două domenii care desăvârșesc identitatea noastră europeană și înlesnesc înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii european.

În acest spirit, școala românească trăiește această sărbătoare a libertății și a democrației, sub sloganul Uniunii Europene, „Uniți în diversitate”, învățământul din România având ca țel sprijinirea elevilor în procesul devenirii lor.

Avem convingerea că din dorința de a ne cunoaște mai bine și uniți în jurul principiilor democrației și solidarității, putem construi un viitor pentru tânăra generație care să se înscrie în rostirea aforistică a lui Robert Schuman: 

„Europa nu va fi construită dintr-odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o solidaritate de facto.”

La mulți ani, Europa!

La mulți ani, dragi cetățeni europeni!»

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

„Masă rotundă de Nivel Înalt”, organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing”

9 Mai 2019 - 11:02am
08 Mai 2019

În contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Tehnic au organizat astăzi, 8 mai 2019, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara, o dezbatere asupra rezultatelor proiectului „Learning by Doing”, proiect cofinanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Din experiența celor 20 de luni de dezvoltare inovativă și implementare a activităților din judeţul Hunedoara, ulterior multiplicate la nivel naţional, s-au concretizat trei direcții de posibile intervenții prin recomandările de politici specifice învăţământului profesional şi tehnic, în acord cu Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016 - 2020 :

 • Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic;
 • Acces la educație în învățământul profesional și tehnic;
 • Modele locale de abordare a învățării la locul de muncă.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii tuturor actorilor relevanţi în educaţie şi formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, naţional şi transnaţional pentru a facilita dezvoltarea sistemelor existente de educaţie şi formare profesională în ţările din regiunea Dunării.

Detalii despre proiect și activitățile curente:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/

https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și ambasadorul Republicii Tunisia la București, ES Raja Jhinaoui Ben Ali

8 Mai 2019 - 6:35pm
08 Mai 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a avut astăzi, 8 mai, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Tunisia la București, Excelența Sa Raja Jhinaoui Ben Ali.

Subiectele incluse pe agenda discuțiilor au vizat colaborarea între cele două țări în domeniul educației, deschiderea de noi oportunități în contextul încheierii unui nou acord de cooperare bilaterală și sprijinirea studenților tunisieni în procesul de înscriere în instituțiile de învățământ superior din România.

De asemenea, au fost abordate o serie de aspecte privind trimiterea unor profesori români pentru a preda în școli tunisiene, respectiv organizarea unui Comitet Mixt Sectorial în domeniul educației și a unei Comisii Mixte la Tunis. Ministrul român și-a exprimat disponibilitatea de a identifica soluții comune, avantajoase pentru ambele părți, în direcția concretizării acestor propuneri.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Premierea câștigătorilor Concursului Național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”

7 Mai 2019 - 5:38pm
07 Mai 2019

Ministerul Educației Naționale a premiat marți, 7 mai, în cadrul unei ceremonii organizate la Colegiul Național „Sfântul Sava” din Capitală, câștigătorii Concursului Național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”. 

Premiile și diplomele de merit au fost înmânate de ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și secretarul de stat în MEN, Ionel Florin Lixandru.

Concursul s-a adresat atât preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar (secțiuni: creație literară - versuri, proză, eseuri, arte vizuale și muzicalecreații media), cât și studenților (domeniul arte vizuale) din cadrul a 18 universități din țară.

Competiția a constat în elaborarea unei lucrări originale, reprezentativă pentru viziunea autorulu, obiectivul urmărit fiind stimularea creativității participanților.

Lista completă a celor 51 de premianți, pe secțiuni, poate fi consultată aici https://bit.ly/2VjDOXl (începând din 19 aprilie).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Două medalii de aur și patru medalii de argint: palmaresul echipei României la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori 2019

4 Mai 2019 - 2:58pm
04 Mai 2019

Lotul olimpic de matematică al României şi-a trecut în palmares 6 medalii (două medalii de aur și patru medalii de argint) la a XXXVI-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru seniori (Chișinău, 30 aprilie - 5 mai).

Medaliați cu aur și anul trecut, la Belgrad, Edis Memiș (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța) și Leon-Roland Bălan-Tribus (Liceul Internaţional de Informatică din București) și-au reeditat performanțele, obținând premii de același calibru.

Medaliile de argint au fost adjudecate de Sergiu-Ionuț Novac (Colegiul Național „C. Brediceanu” din Lugoj) - laureat cu argint și în 2018, Darius-Cristian Lazea (Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare), Sebastian Mihai Şimon (Liceul Internaţional de Informatică din București) și Dragoș Crișan (Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca). 

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe (Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Matematică şi Informatică) și însoțită de prof. Dănuţ Aramă (Colegiul Național „Costache Negri” din Târgu Ocna) și prof. Cristian-Vladimir Cerbu-Sfarghiu (Colegiul Liceal Militar „Şefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc).

La ediţia 2019 a Olimpiadei Balcanice (competiţie de nivel regional) au participat echipe din 17 ţări: Albania, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, Serbia şi Turcia (țări membre cu statut permanent) şi Azerbaijan, Italia, Kazakhstan, Arabia Saudită, Turkmenistan şi Marea Britanie (țări cu statut de invitat).

Conform regulamentului de organizare şi desfăşurare, fiecare stat participant, cu excepţia celui organizator, are dreptul să înscrie în concurs o echipă formată din maximum 6 elevi din învăţământul liceal, a căror vârstă nu depăşeşte 20 de ani la data desfăşurării competiţiei. Probele presupun rezolvarea individuală a patru probleme de geometrie, teoria numerelor, combinatorică şi algebră, pe durata a patru ore şi treizeci de minute.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Vizita ministrului Ecaterina Andronescu în județul Suceava

4 Mai 2019 - 11:01am
04 Mai 2019

Ministrul Ecaterina Andronescu a fost prezentă, vineri, 3 mai 2019, la desfășurarea probei de baraj din cadrul Olimpiadei Naționale de Informatică în vederea constituirii lotului național de seniori (liceu) pentru competițiile internaționale, eveniment găzduit de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

Cu prilejul participării la festivitatea de premiere a câștigătorilor Olimpiadei Naționale de Informatică 2019, secțiunea liceu, care s-a desfășurat în perioada 30 aprilie - 4 mai, și ai cărei organizatori au fost Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, ministrul a declarat:

„După evenimentul din seara aceasta am o stare a bucuriei. Suntem chiar sub semnul lui Gaudeamus. Asta înseamnă să ne bucurăm de realizările acestor copii minunaţi. Fără îndoială că mi-aş dori ca ei să rămână în ţară, dacă s-ar putea, pentru că într-adevăr performanţele pe care ei le-au atins şi le-au dovedit cu acest prilej ne arată că ne dorim să nu mai plece, să-i sprijinim aici să-şi dezvolte o carieră cu performanţele de care sunt în stare într-o universitate.

Le mulţumesc în faţa dumneavoastră şi profesorilor care s-au ocupat de ei, deoarece o asemenea performanţă nu se naşte din spuma mării, se naşte cu eforturi susţinute şi cu munca extrem de migăloasă şi de perseverentă a dascălilor lor. Le mulţumesc şi părinţilor, pentru că fără susţinerea lor n-ar fi putut atinge această performanţă. Şi dacă noi vorbim despre şcoli cu performanţe şi şcoli cu performanţe mai slabe, să ştiţi că cei care fac diferenţa sunt tocmai părinţii, părinţii care-şi susţin copiii şi care, iată, ajung să obţină rezultate absolut excepţionale.

Astăzi premiile care se acordă olimpicilor, mai ales olimpicilor internaţionali, şi care nu sunt foarte mici -  medaliații cu aur primesc 12.000 de lei, 12.000 de lei primesc şi profesorii şi şcoala din care provin -, rezultă dintr-o hotărâre de guvern care a fost promovată într-unul din mandatele mele. (…) Va trebui să adăugăm acestor premii o susţinere şi mai importantă. De ce nu nişte premii mai mari? Mai mari decât prevede hotărârea aceea de atunci, să le actualizăm cu inflaţia, pe de o parte. Pe de altă parte, tot potrivit unei legi, avem bursa pentru meritul olimpic, care se acordă dacă rămân în ţară şi care se adaugă celorlalte burse pe care le pot obţine pe toată perioada studiilor dacă se menţine performanţa. (…) Cred că trebuie să găsim o formulă ca universităţile să facă pentru ei, după finalizarea studiilor, o ofertă de a fi în rândul cadrelor didactice.”

În cadrul vizitei de lucru a fost prezentată și dezbătută viziunea „Educația ne unește”, discuțiile fiind purtate cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Suceava, cu reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor, reprezentanții asociațiilor părinților, conducerea și inspectorii școlari din cadrul I.S.J. Suceava.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini