Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 15 ore 28 de minute

Bacalaureat 2019, sesiunea iunie - iulie: rezultate finale după soluționarea contestațiilor

12 Iulie 2019 - 7:52pm
12 Iul 2019

Rata finală de promovare (după soluționarea contestațiilor), înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoția 2018-2019 și au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019, este de 75,5%. În raport cu rezultatele inițiale (73,7%), se constată o creștere de 1,8%.

Comparativ cu rezultatele finale din sesiunea iunie-iulie a anului trecut (74,7%), majorarea ratei finale din acest an - promoția curentă - este de 0,8%. 

După soluționarea contestațiilor, 89.215 candidați (din 129.167 prezenţi) au promovat examenul (în creștere de la 86.794 de candidați reușiți inițial). Numărul mediilor de 10 a crescut la 224 (iniţial au fost înregistrate 177).

Rata de promovare a celor 16.722 de absolvenți din promoțiile anterioare este de 26,1%.

Au fost depuse 47.999 de contestaţii: 18.954 la proba E)a), 449 la proba E)b), 15.478 la proba E)c) și 13.118 la proba E)c). În medie, după reevaluarea lucrărilor contestate, notele au fost modificate cu până la 0,53 puncte: 0,58 puncte la proba E)a), 0,67 puncte la proba E)b), 0,46 puncte la proba E)c) și 0,44 puncte la proba E)d).

S-au consemnat procente ridicate de promovare în: sectorul 4 al Capitalei (84,92%), judeţele Bacău (83,77%), Cluj (86,36%), Brăila (83,36%), Brașov (82,81%) și Municipiul București (82,78%), respectiv județele Sibiu (82,69%), Iași (82,38%), Galați (81,70%) și Buzău (78,88%).

Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 84 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului national de Bacalaureat.

Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Înscrierea candidaților pentru a doua sesiune se va derula între 15 și 19 iulie. Candidații care promovează examenele de corigențe se pot înscrie în data de 26 iulie. Probele din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2019 se vor desfășura între 21 august și 7 septembrie.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației Naționale

12 Iulie 2019 - 3:41pm
12 Iul 2019

Având în vedere situația elevei de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Ploiești care a obținut media 9,86 la examenul național de Bacalaureat și care a întâmpinat dificultăți în eliberarea diplomei și foii matricole, ministrul Ecaterina Andronescu a contactat conducerea unității de învățământ pentru a solicita detalii.

Cu acest prilej, direcțiunea școlii a oferit asigurări că, la momentul actual, elevei i-au fost eliberate actele de studii și că pe viitor astfel de disfuncționalități vor fi evitate.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

124.308 absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi în învăţământul liceal de stat, în prima etapă (anul școlar 2019-2020)

12 Iulie 2019 - 12:25pm
12 Iul 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat vineri, 12 iulie, ora 8:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. 

Au fost repartizați 124.308 elevi în învățământul liceal de stat, dintre care:

67.803 în învățământul liceal - filiera teoretică;

40.909 în învățământul liceal - filiera tehnologică;

11.984 de elevi la specializări vocaţionale;

600 de elevi în învăţământul militar;

2.068 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă

944 de elevi în învățământul special.

În total, au fost completate 1.713.512 opțiuni, rezultând o medie de 15 opţiuni/elev.

188 de candidați au fost admiși cu media generală 10.

4.853 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în a doua etapă a repartizării (31 iulie - 1 august 2019), alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, nu s-au înscris sau nu au avut situația școlară încheiată înainte de această etapă.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 15 - 18 iulie, candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 19, 22 și 23 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

Notă: Atașat, publicăm un fișier excel care conține lista primelor 20 de licee/20 de specializări, ordonate după media de admitere, respectiv lista liceelor în care au fost admiși candidații cu media generală 10.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  licee + specializari.xlsx

Întâlnirea ministrului Educației Naționale cu noul ambasador al Republicii Finlanda în România

10 Iulie 2019 - 1:52pm
10 Iul 2019

Miercuri, 10 iulie, doamna Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, a avut o întrevedere cu E.S. doamna Marjut Akola, noul ambasador al Republicii Finlanda în România.

Doamna ambasador a reiterat dorința părții finlandeze de a continua și aprofunda cooperarea în domeniul educației între România și Finlanda, domeniu prioritar al relațiilor bilaterale. Cooperarea se va concentra, în principal, pe schimbul de bune practici și expertiză.

Totodată, părțile și-au exprimat interesul pentru o mai bună promovare a ofertelor de studiu oferite de universitățile din ambele țări în vederea stimulării mobilităților academice, în special în rândul studenților și diversificării domeniilor de studiu predilecte. Mai exact, va fi încurajată colaborarea în cadrul tuturor acțiunilor derulate sub egida programului Erasmus+, cu un accent special pe învățământul superior, educația și formarea profesională, respectiv educația adulților.

În cadrul întrevederii, ambasadorul finlandez a felicitat România pentru exercitarea cu succes a Președinției la Consiliul Uniunii Europene și a apreciat dedicația și munca depuse de partea română.

La rândul său, ministrul Educației a urat succes Președinției Finlandei, care a demarat la 1 iulie 2019, și a asigurat-o de întreg sprijinul părții române.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Bacalaureat 2019: rezultatele înregistrate de candidații care au susținut examenul în sesiunea iunie-iulie 2019 (înainte de contestaţii)

8 Iulie 2019 - 12:25pm
08 Iul 2019

Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoția 2018-2019 și au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie este de 73,7% (superioară cu un procent celei de anul trecut: 72,7%).

Rata de promovare în ansamblu (înainte de contestații), incluzând și elevii proveniți din promoțiile anterioare, este de 67,2%.

S-au înregistrat 177 de medii generale de 10 (104 - anul trecut).

Din totalul candidaţilor înscrişi (136.091), s-au prezentat 129.166 de candidaţi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 84 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului national de Bacalaureat.

S-au consemnat procente ridicate de promovare în: sectorul 4 al Capitalei (80,94%), judeţele Cluj (80,71%), Iași (76,34%), Bacău (75,96%), Sibiu (74,54%), Brăila (73,40%), Galați (73,01%), Municipiul București (72,84%), respectiv județele Buzău (72,84%) și Brașov (72,74%).

Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Rezultatele (înainte de contestaţii) au fost afişate astăzi, 8 iulie, la ora 10:30, atât în centrele de examen, cât şi pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse tot astăzi, între orele 12:00 şi 16:00.

Rezultatele finale vor fi făcute publice sâmbătă, 13 iulie.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Prima serie de cursanți a încheiat stagiul de formare în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”

5 Iulie 2019 - 7:25pm
05 Iul 2019

Peste 270 de cadre didactice (grup-țintă în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, CRED”) au încheiat etapa de formare, în ultimele zile ale lunii iunie 2019.

Casa Corpului Didactic București, în calitate de partener și furnizor de programe de formare acreditate în cadrul proiectului, a asigurat derularea activităților de formare continuă, la nivelul regiunii București-Ilfov, pentru prima serie de cadre didactice din învățământul primar. Cursurile urmate au vizat abilitarea curriculară pentru o abordare metodologică centrată pe competențe-cheie, în concordanță cu noul curriculum, respectiv adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.

Programul de formare a totalizat 120 de ore, în sistem blended-learning (60 de ore față în față și 60 de ore online, prin intermediul unei platforme e-learning), cu formatorii selectați în cadrul proiectului și formați, la rândul lor, de către specialiștii Institutului de Științe ale Educației.

Conform cererii de finanțare și bugetului proiectului, cadrele didactice care finalizează activitățile programului de formare continuă acreditat și care promovează evaluarea finală beneficiază și de o subvenție de 600 de lei pentru decontarea cheltuielilor generate de participarea la activitățile de formare. Plusvaloarea dobândită prin participarea la programele de formare oferite în cadrul CRED constă în redefinirea profilului profesional al cadrelor didactice prin dezvoltarea capacităţii creative de autor sau coautor de curriculum.

Finalizarea programului de formare continuă acreditat determină:

  • cunoașterea aprofundată a elementelor de noutate și inovație aduse de noile programe școlare și integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
  • folosirea de noi metode și strategii didactice și, astfel, deprinderea abilităților de raportare la disciplina predată ca la un context de dezvoltare a unor competențe, nu doar de transmitere a unor informații;
  • dobândirea abilității de dezvoltator și utilizator de resurse educaționale deschise și, totodată, dobândirea posibilității de a le adapta, în funcție de contextul educațional;
  • identificarea, în activitatea didactică, a adaptărilor necesare la clasă, astfel încât fiecare elev să-și poată atinge și valorifica propriul potențial.

În luna septembrie 2019, la nivel național, 152 de grupe formate din cadre didactice care predau în învățământul primar, cu prioritate în unități de învățământ din mediul rural, vor începe formarea specifică în cadrul proiectului CRED.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de 4 ani. Proiectul Ministerului Educației Naționale vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei Inspectorate școlare.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCREDCategorie: Comunicate de presă

A 21-a întâlnire a Comitetului Mixt al Miniștrilor din țările membre în programul CEEPUS (28 iunie, Zagreb)

2 Iulie 2019 - 4:35pm
29 Iun 2019

Ministerul Educației Naționale a fost reprezentat la a 21-a întâlnire a Comitetului Mixt al Miniștrilor din țările membre în programul CEEPUS - Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală de Secretarul de stat Irina-Elisabeta Kovacs. Evenimentul s-a desfășurat vineri, 28 iunie 2019, la Zagreb, fiind organizat de Ministerul Educației și Științei din Croația, împreună cu Biroul Central CEEPUS din Austria.

Agenda reuniunii a inclus discuții pe marginea unor subiecte precum impactul programului asupra țărilor participante, viitorul programului CEEPUS și modul în care rețelele universitare CEEPUS pot contribui la Inițiativa universităților europene.

De asemenea, în cadrul unei ceremonii festive, Comitetul Mixt al Miniștrilor a acordat Premiul de Excelență al Miniștrilor CEEPUS pentru rețelele cu cea mai bogată activitate pentru anii 2018 și 2019. Pentru anul 2018, câștigătoare a fost desemnată rețeaua RO 58 - Design, Implementation and Use of Joint Programs regarding Quality in Manufacturing Engineering, coordonată de prof. univ. dr. ing. Sorin-Dumitru Grozav - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Informații suplimentare

Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) este un program regional de mobilități academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993 și la care România a aderat în anul 1998. Începând cu anul universitar 2011-2012, programul se derulează în baza Acordului CEEPUS III, semnat la 25 martie 2010, la Budva (Muntenegru), și ratificat de România prin Legea nr. 292/2010.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele finale înregistrate la Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a, sesiunea 2019 (după soluționarea contestațiilor)

1 Iulie 2019 - 1:40pm
01 Iul 2019

Ministerul Educației Naționale a centralizat rezultatele finale înregistrate la Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, desfășurată în intervalul 18 - 29 iunie 2019.

Potrivit datelor rezultate în urma reevaluării lucrărilor contestate, numărul candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut cu 0,10% (de la 106.838 la 106.999). Procentual, 73,2% din candidații prezenți au obținut medii mai mari sau egale cu 5.

A crescut, de asemenea, şi numărul candidaților cu media generală 10: de la 429 la 459. Pe tranșe de medii, cele mai multe (12.459) sunt cuprinse în intervalul 7 - 7,49.

La proba de Limba şi literatura română, 118.275 de candidați (80,7%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (2.011 candidați au obținut nota 10), iar la Matematică, 91.774 de candidați (62,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (2.600 de candidați au obținut nota 10).

Au fost depuse 21.509 contestații (în scădere, comparativ cu anul trecut, când au fost înregistrate 23.761 de contestații), număr ce reprezintă 7,14% din totalul lucrărilor susținute (301.279). Dintre acestea,11.043 de contestații au vizat lucrări la Limba şi literatura română, 10.151 la Matematică și 315 la Limba şi literatura maternă. În cazul a 13.141 de lucrări, notele au fost mărite, iar în cazul a 6.945 de lucrări notele au scăzut.

Rata de participare a fost de 94,2%: 146.105 candidați prezenți dintr-un total de 155.020 de elevi înscriși. Opt elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen național şi reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, este prevăzută pentru data de 3 iulie. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 3 – 7 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat (12 iulie).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

S-a încheiat a doua etapă a consultărilor publice privind Metodologia de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii

28 Iunie 2019 - 8:13pm
28 Iun 2019

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”.

Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, implementează proiectul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitateQAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia Consolidării Administrației Publice 2014 – 2020 (SCAP). Perioada de implementare a proiectului este 2017-2020.

Proiectul are drept scop creșterea calității reglementărilor referitoare la evaluarea calității în învățământul superio, respectiv clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii oferite de acestea.

Nu în ultimul rând, scopul asumat de a implementa politici publice bazate pe dovezi, prin corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, va fi realizat și prin îmbunătățirea capacității administrative a ARACIS și a MEN prin următoarele instrumente: adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea corespunzătoare a resurselor umane.

Unul dintre rezultatele proiectului QAFIN vizează îmbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii. Pilotarea noii metodologii se desfășoară prin implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți.

Astfel, s-a încheiat a doua etapă a consultărilor publice cu privire la Metodologia de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii.

Consultările publice au avut loc în cadrul a 3 conferințe regionale organizate în centre universitare din țară, anume București, Iași și Timișoara, în perioada aprilie-iunie 2019. Au participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale (MEN), Beneficiar al proiectului, ai Agenției Române de Asigurare a Calității din Învățământul Superior (ARACIS) Partener în cadrul proiectului, ai Băncii Mondiale, instituție internațională care acordă asistență tehnică în cadrul proiectului, ai instituțiilor de învățământ superior din țară, publice și private, din regiunile de Sud, Vest, Est și Centru, ai studenților și ai organizațiilor studențești.

Scopul conferințelor regionale este acela de a supune metodologia unei dezbateri publice, în vederea îmbunătățirii acesteia. Conferințele au fost organizate în două secțiuni principale. Prima parte a fost consacrată prezentării Metodologiei de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii, a indicatorilor care vor fi utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare și a modulului informatic realizat în cadrul proiectului. Cea de-a doua parte a fost destinată dezbaterilor asupra Metodologiei, punându-se accent mai ales pe scenariile de simulare și algoritmi de calcul prezentate, atât în ceea ce privește clasificarea universităților cât și în ceea ce privește ierarhizarea programelor de studii.

Prezentarea indicatorilor utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare a fost realizată de experți ARACIS și MEN, selectați în cadrul proiectului QAFIN, care au contribuit la descrierea și ajustarea indicatorilor propuși de Banca Mondială. Experții ARACIS și MEN au menționat principiile care au stat la baza selecției indicatorilor utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare: relevanța indicatorilor; disponibilitatea datelor; politicile educaționale; specificul domeniilor fundamentale.

Prezentările au fost urmate de simulări ale algoritmilor de calcul al indicatorilor utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare și de exemplificarea etapelor clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii pe domenii fundamentale.

Experții IT ai Băncii Mondiale și ai ARACIS au descris, de asemenea, modulul informatic dezvoltat pentru derularea activității de clasificare instituțională și ierarhizare a programelor de studii. Au fost prezentate funcționalitățile platformei, modul de operare, modalitățile de introducere a datelor pe platformă (on-line, prin fișier Excel), facilitățile pentru utilizatori. Prezentarea a urmărit simularea activităților din cadrul procesului de pilotare, pe baza informațiilor introduse pe platformă de universitățile participante la procesul de pilotare.

Mai multe detalii referitoare la metodologie, dar și la indicatori, algoritmi de calcul etc. se regăsesc în prezentările din cadrul conferințelor, acestea fiind postate pe site-ul proiectului QAFIN și pe site-ul ARACIS: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/qafin/informatii și http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/.

De asemenea, sugestii și întrebări pot fie transmise prin e-mail la adresele proiect.qafin@pmu.ro și office@aracis.ro.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Probele scrise din prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2019 încep luni, 1 iulie

28 Iunie 2019 - 8:03pm
28 Iun 2019

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, încep luni, 1 iulie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 2 iulie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b) - maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 3 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 4 iulie. 

Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 136.087 de candidaţi din toate promoţiile (116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scriseNumărul va fi disponibil în perioada 1 - 4 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Opt medalii pentru echipele României la a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa Centrală, de Sud și Sud - Est (juniori și seniori)

28 Iunie 2019 - 7:06pm
28 Iun 2019

Loturile olimpice de geografie ale țării noastre (juniori și seniori) au cucerit șase medalii de aur (patru la juniori și două la seniori) și două medalii de argint (ambele la seniori) la a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa Centrală, de Sud și Sud - Est. Rezultatele au plasat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni.

Medaliile de aur au fost obținute de juniorii Alexia Svenja Papirowski (clasa a VIII-a/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București) - punctaj maxim, Andrei Fedorenciuc (clasa a VIII-a/Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași), Mario-Ionel Luciu (clasa a IX-a/Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu - jud. Arad), Vlad Patrik Apostol (clasa a IX-a/Colegiul Național „Grigore Moisil” din București) și seniorii Ioana Delia Dumitrescu (clasa a X-a/Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina), respectiv Liviu Cristian Terebes (clasa a XI-a/Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare) - punctaj maxim.

Delia Ioana Dumitrescu și Vlad Patrik Apostol au fost prezenți și la concursul de anul trecut, când și-au trecut în palmares medaliile de bronz.

Medaliile de argint au fost adjudecate de Rebeca Ursu (clasa a X-a/Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești - jud. Bacău) și Angelo Andi Petre (clasa a XII-a/Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște).

Potrivit regulamentului competiției, fiecare echipă este compusă din 4 elevi şi 2 profesori coordonatori. Loturile României au fost coordonate și însoțite de Mihaela Cornelia Fiscutean (Colegiul Naţional din Iaşi) și Cristina Pârvu (Centrul Național de Evaluare si Examinare).

Concursul a inclus trei probe, toate în limba engleză: o probă teoretică (scrisă), o probă practică (în teren) şi o probă multimedia. La ediția din acest an, desfășurată la Belgrad (23-29 iunie), au participat 78 de elevi din 8 țări.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Cinci medalii de aur, o medalie de argint și locul I pe națiuni la Balcaniada de Matematică pentru Juniori (2019)

25 Iunie 2019 - 4:42pm
25 Iun 2019

Palmaresul lotului olimpic de juniori al României la a XXIII-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, desfăşurată în perioada 20 - 25 iunie, în Cipru (Agros), însumează cinci medalii de aur și o medalie de argint.

În urma acestor rezultate, România a ocupat primul loc în clasamentul neoficial pe națiuni cu 219 puncte (din 240 posibile).

Medaliile de aur au fost obținute de Radu Andrei Lecoiu (Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște), David Andrei Anghel (Școala Gimnazială nr. 56 din București), Andrei Moldovan (Școala Gimnazială nr. 79 din București), Dinu Alexandru Iosifescu (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) și Iustinian Cristian Constantinescu (Școala Gimnazială „George Bacovia” din București), acesta din urmă medaliat cu bronz în concursul de anul trecut.

Lucrările lui Andrei Moldovan, Dinu Alexandru Iosifescu și Iustinian Cristian Constantinescu au primit punctaje maxime.

Medalia de argint a fost adjudecată de Lucia Râșnoveanu (Școala Gimnazială „Spectrum” din Constanța).

Lotul României a fost coordonat de lector univ. dr. Andrei Alex Eckstein de la Universitatea Politehnica din Timişoara, prof. Dănuț Aramă de la Colegiul Național „Costache Negri” din Târgu Ocna (jud. Bacău) și prof. Cristian Lazăr de la Colegiul Național din Iași (observator).

Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori este o competiţie destinată elevilor cu vârsta sub 15 ani și jumătate din statele situate în regiunea balcanică. La ediţia din acest an au participat concurenţi din 16 ţări (10 țări membre şi 6 cu statut de invitat).

Delegația României a revenit în țară marți, 25 iunie, ora 14:50, fiind întâmpinată și felicitată de ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele înregistrate de absolvenţii clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naţională 2019 (rezultate înainte de contestaţii)

25 Iunie 2019 - 12:36pm
25 Iun 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2019. 

Situația statistică generală relevă că dintre cei 146.105 candidaţi prezenți106.838 de candidați au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceștia, 429 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rata de participare a fost de 94,2%: 146.105 candidaţi prezenţi dintr-un total de 155.020 de elevi înscrişi.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 118.074 de candidați (80,6%), iar 1.956 de candidați au fost notați cu 10 (zece). La proba de Matematică, 91.606 candidați (62,7%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 2.535 de candidați au obținut nota 10 (zece). La limba și literatura maternă, 8.130 de candidați (din 8.559 prezenți) au obținut note mai mari sau egale cu 5. 

Opt elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1.

Contestaţiile pot fi depuse în cursul acestei zile, în intervalul orar 14:00 - 20:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 29 iunie. Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro.

Media generală de admitere, care se calculează considerând 80% media de la evaluarea națională și respectiv 20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Miniștrii învățământului superior din țările francofone au adoptat Declarația de la București

21 Iunie 2019 - 10:30pm
21 Iun 2019

În perioada 18-21 iunie 2019, a avut loc la București (Palatul Parlmentului și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară), a IV-a ediție a Inițiativei pentru dezvoltarea digitalului în spațiul universitar francofon (IDNEUF4). Evenimentul a inclus trei reuniuni: Forumul digital al spațiului universitar francofon, Conferința pentru finanțarea digitalului în spațiul universitar francofon și Conferința miniștrilor învățământului superior din țările francofone.

IDNEUF4 a fost organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Agenția Universitară a Francofoniei, Organizația Internațională a Francofoniei și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Cei peste 200 de participanți (reprezentanți ai ministerelor de resort din țările francofone, membri ai instituțiilor francofoniei și ai mediului academic) au dezbătut programele de susținere a digitalizării învățământului superior și cercetării, precum opțiunile strategice și instrumentele care să permită asigurarea finanțării proiectelor IDNEUF.

Declarația de la București a fost adoptată în cadrul Conferinței miniștrilor învățământului superior din țările francofone, desfășurată vineri, 21 iunie, la Palatul Parlamentului. Documentul stabilește principalele linii de acțiune pentru următoarea perioadă. Astfel, miniștrii și delegațiile ministeriale au agreat susținerea programului propus de Comitetul tehnic privind cadrul strategic până în anul 2030 și înființarea unui comitet de lucru în al cărui mandat intră dezvoltarea planului strategic, elaborarea programului de lucru, respectiv coordonarea procesului de aplicare a acestui plan.

De asemenea, a fost aprobată organizarea unei reuniuni tehnice în ianuarie 2020 sub coordonarea Agenției Universitare a Francofoniei și a fost acceptată propunerea ministrului Educației și Învățământului Superior al provinciei Québec, Jean-François Roberge, de a găzdui IDNEUF5 în Quebec (iunie 2020). La propunerea Tunisiei, IDNEUF6 va avea loc în iunie 2021 la Tunis.

Alte informații

În zilele de 18 și 19 iunie, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București a fost gazda primului Forum digital al spațiului universitar francofon. Au luat parte reprezentanți ai universităților membre ale Agenției Universitare a Francofoniei alături de parteneri și furnizori de soluții/conținuturi educaționale în format digital. Întâlnirea a prilejuit discuții pe tema digitalizării învățământului superior și a inovațiilor tehnico-pedagogice, oferind cadrul propiece pentru un schimb edificator de bune practici.

Joi, 20 iunie, la Palatul Parlamentului, a avut loc a doua ediție a Conferinței pentru finanțarea digitalului în spațiul universitar francofon. Au fost prezenți inițiatori de proiecte transnaționale și finanțatori care au agreat posibilitățile de finanțare a acestor proiecte și au convenit asupra modalităților de selecție și monitorizare a proiectelor alese.

Rezultatele discuțiilor din cele patru zile își vor pune amprenta atât asupra dezvoltării metodelor și instrumentelor digitale în învățământul superior, cât și asupra intensificării relațiilor de cooperare între universitățile din statele francofone.

Lansată în anul 2015, Inițiativa pentru dezvoltarea digitalului în spațiul universitar francofon își propune să stimuleze utilizarea metodelor și mijloacelor de învățământ digitale în spațiul universitar francofon, în vederea creșterii calității și atractivității procesului educațional. De asemenea, IDNEUF vizează dezvoltarea unor programe de formare inițială și continuă adaptate noilor cerințe de pe piața muncii în contextul erei tehnologiei.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Prezența la ultimele două probe din cadrul Evaluării Naționale 2019

21 Iunie 2019 - 6:51pm
21 Iun 2019

La ultima probă scrisă - Limba şi literatura maternă - din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a, desfășurată vineri, 21 iunie, au participat 8.560 de elevi (93,09%). Dintre aceștia, un elev a fost eliminat din cauza tentativei de a frauda examenul, lucrarea fiind notată cu 1.

Precizăm, în acest context, că proba de matematică din data de 20 iunie a fost susținută de 146.181 de elevi (94,53%). Șase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora primind nota 1.

Prima afişare a rezultatelor este programată în data de 25 iunie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (interval orar 14:00 - 20:00). 

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 29 iunie.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și sunt semnate de aceștia. Nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială.  

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.

Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații. Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ecaterina Andronescu și ministrul Educației și Învățământului Superior al provinciei Québec (Canada), Jean-François Roberge

20 Iunie 2019 - 3:38pm
20 Iun 2019

Ministrul Ecaterina Andronescu a avut astăzi, 20 iunie 2019, o întrevedere cu ministrul Educației și Învățământului Superior al provinciei Québec (Canada), Jean-François Roberge.

În cadrul întâlnirii, ministrul român al Educației a subliniat importanța dezvoltării parteneriatelor interuniversitare, precum și necesitatea internaționalizării învățământului superior prin sprijinirea mobilităților în scop academic.

În acest sens, un rol important îl are promovarea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior din România, care pot deveni atractive pentru tinerii din Québec datorită diversității programelor, precum și existenței unei oferte educaționale dezvoltate în limba franceză.

Susținem cooperarea în cadrul inițiativelor desfășurate de Organizația Internațională a Francofoniei, totodată exprimându-ne disponibilitatea de a sprijini, conform sferei noastre de competență, acele mecanisme care permit o creștere a colaborării între instituțiile noastre de învățământ superior”, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu.

Întrevederea a avut loc în contextul desfășurării la București, în perioada 18-21 iunie, a reuniunilor programate în cadrul celei de-a IV-a ediții a Inițiativei pentru Dezvoltarea Digitalului în Spațiul Universitar Francofon/L’Initiative pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone (IDNEUF).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicat de presă ISMBCategorie: Comunicate de presă

Peste 146.500 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au participat la prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naţionale 2019

18 Iunie 2019 - 10:36pm
18 Iun 2019

Marți, 18 iunie, s-a desfăşurat prima probă scrisă a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a - proba de Limba şi literatura română. Au fost prezenţi 146.553 de candidați. Un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă, lucrarea acestuia fiind notată cu 1.

Subiectele și baremul de corectare pentru proba de Limba şi literatura română au fost publicate de Centrul Național de Evaluare și Examinare pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

Următoarea probă va avea loc joi, 20 iunie (Matematică), iar ultima probă, la Limba şi literatura maternă, va fi susținută vineri, 21 iunie, de elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Prima afişare a rezultatelor este programată în data de 25 iunie (până la ora 12:00). 

În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (interval orar 14:00 - 20:00). Rezultatele finale vor fi publicate în data de 29 iunie.

Reamintim că media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Ecaterina Andronescu s-a întâlnit cu E.S. dl Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman

14 Iunie 2019 - 10:53pm
14 Iun 2019

Ministrul Ecaterina Andronescu a avut vineri,14 iunie 2019, la sediul MEN, o întrevedere cu E.S. dl Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman.

În cadrul întâlnirii, ministrul Educației a subliniat potențialul de colaborare dintre cele două state în domeniul educației, prin consolidarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior din cele două țări, în vederea promovării mobilității academice, a proiectelor inovatoare și a posibilităților pe care le au tinerii din Oman în România.

Astfel, aceștia sunt invitați să-și continue studiile în țara noastră, universitățile românești oferind o varietate de oportunități de învățare, inclusiv programe în limba engleză în domeniile medicină, inginerie, agricultură, economie și științe umane.

Universitățile noastre sunt bine pregătite și deschise colaborării cu Sultanatul Oman în domeniul mobilității studenților și cadrelor didactice, precum și în activități de cercetare științifică dezvoltate în comun”, a conchis ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Finalizarea etapei de evaluare a calității științifice a proiectelor de manuale școlare (anul școlar 2019-2020)

13 Iunie 2019 - 8:39pm
13 Iun 2019

În urma derulării procedurii de licitație deschisă în vederea asigurării manualelor școlare, în anul școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Centrul Național de Evaluare și Examinare, în calitate de autoritate contractantă, a comunicat ofertanților astăzi, 13 iunie 2019, rezultatele evaluării calității științifice a proiectelor depuse.

Astfel, au fost admise 104 proiecte de manuale școlare și respinse 72. Din cele 72 de proiecte respinse, 17 au fost „neconforme”, iar 55 au obținut mai puțin de 95 de puncte. Ofertanții au dreptul de a contesta rezultatele în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Licitația a fost lansată pentru manualele de clasa a VII-a, precum și pentru manualele școlare necesare elevilor din clasele I-VI pentru care fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat.

Ofertanții au depus 176 proiecte de manuale școlare. Au fost înscrise oferte pentru toate disciplinele din Trunchiul Comun pentru clasa a VII-a și pentru o bună parte din disciplinele de clasa a VI-a rămase neofertate în anul 2018. Nu au fost depuse oferte pentru disciplinele cu un tiraj redus al manualelor școlare.

Pentru titlurile de manuale şcolare pentru care nu au existat oferte, MEN aplică prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, anexa nr. 3 a ordinului de ministru nr. 3.103/2019.

În vederea evaluării calității științifice a proiectelor de manuale școlare au fost cooptați, prin apel public, în calitate de experți, profesori din învățământul superior sau preuniversitar, care au titlul științific de doctor sau cel puțin gradul didactic I. Evaluarea calității științifice a conținutului fiecărui proiect a fost realizată de către cinci experți cooptați. Conform metodologiei, un proiect de manual școlar poate fi acceptat dacă întrunește minimum 95 de puncte din 100 de puncte posibile.

Pentru asigurarea unor manuale școlare de calitate, prin ordinul de ministru nr. 3.103/2019 au fost regândite punctajele aferente descriptorilor de calitate, astfel încât evaluarea s-a centrat pe criterii precum corectitudinea manualului din punct de vedere științific, corelarea cu programa școlară, adecvarea conținutului la vârsta elevului etc.

Până la finalizarea procedurilor prevăzute de metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul de mnistru nr. 3103/2019, toate comunicările se vor efectua exclusiv cu ofertanții, acestea nefiind publice.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

154.956 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naţionale - sesiunea 2019

13 Iunie 2019 - 7:56pm
13 Iun 2019

La Evaluarea Națională (EN VIII) din sesiunea 2019 s-au înscris 154.956 de absolvenți ai clasei a VIII-a, conform situației centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Examenul începe marți, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Joi, 20 iunie, se desfășoară proba la Matematică, iar vineri, 21 iunie, este programată proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 25 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00.Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 29 iunie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini