Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 8 minute 8 sec

Informare privind activitățile specifice de final de an școlar pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă

8 Iunie 2023 - 2:00pm
08 Iun 2023

În contextul protestului personalului din învățământul preuniversitar, Ministerul Educației continuă demersurile de adaptare a calendarelor activităților specifice de final de an școlar.

În acest sens, vă informăm că a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.429/2023 pentru modificarea și completarea ordinului de ministru nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 13 iunie 2023.

Tot astăzi, a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.428/2023 pentru modificarea Anexei la ordinul ministrului educației nr. 5.241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023.

Documentul prevede faptul că înscrierea la evaluarea națională va avea loc până la data de 13 iunie 2023.

În ceea ce privește înscrierile la examenul național de bacalaureat, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, prin nota nr. 1.416/2023, informații privind prelungirea perioadei înscrierii candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023 până la data de 13 iunie 2023.

De asemenea, același document conține informații privind prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, de comunicare orală în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională, respectiv de evaluare a competențelor digitale până la data de 23 iunie, astfel:

► 14 - 16 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

► 15 - 19 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

► 16 - 20 iunie 2023: evaluarea competențelor digitale - proba D

► 21 - 23 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C.

Reamintim faptul că Ministerul Educației comunică permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al municipiului București pentru măsuri adaptate contextului generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, cu respectarea cadrului legal.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă referitoare la modificările Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)

8 Iunie 2023 - 11:47am
08 Iun 2023

Astăzi, 8 iunie 2023, a fost trimis, spre publicare în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului educației nr. 4.430/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022).

Au fost integrate propunerile de modificare a proiectului supus consultării publice, astfel încât:

 • în anul școlar 2022 - 2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două. 

 • în anul școlar 2022 - 2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală. 

Referitor la oportunitatea modificărilor aduse Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precizăm că acestea au fost făcute în interesul elevilor, în contextul în care procentul de participare la protestul personalului din învățământ este diferit, de la o unitate de învățământ la alta.

Modificările propuse asigură cadrul legal pentru încheierea situației școlare a elevilor cu minimum două note/calificative de către profesorii care sunt în activitate în această perioadă sau care își reiau activitatea și nu implică încheierea situației școlare de către conducerea unității școlare sau de către un alt cadru didactic decât cel care predă la clasă.

Prevederea referitoare la eliminarea obligativității validării situației în Consiliul profesoral reprezintă o măsură de simplificare a procedurilor la nivelul unităților de învățământ, în contextul perioadei scurte de timp rămase până la finalizarea cursurilor.  

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări: Informare de presă privind personalul din învățământul preuniversitar participant la protestul declanșat în data de 22 mai 2023

6 Iunie 2023 - 9:32pm
06 Iun 2023

Referitor la Informarea de presă transmisă astăzi, 6 iunie 2023, ce conține informații statistice privind procente ale întregului personal/ ale cadrelor didactice care continuă protestul declanșat în data de 22 mai 2023 sau și-au reluat activitatea, facem următoarele precizări: 

Datele făcute publice astăzi de Ministerul Educației au rezultat din centralizările primite de la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma raportărilor unităților de învățământ.

Procentele comunicate de Ministerului Educației astăzi, 6 iunie, sunt calculate prin raportare la totalul personalului, respectiv la totalul personalului didactic din învățământul preuniversitar, nu la numărul total al membrilor de sindicat.

Ministerul Educației a solicitat și a centralizat, în această perioadă, informații statistice privind întregul personal din unitățile de învățământ, pentru o imagine de ansamblu asupra dinamicii din sistem, în contextul protestului personalului din unitățile de învățământ preuniversitar. 

Biroul de Presă

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă: proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

6 Iunie 2023 - 8:31pm
06 Iun 2023

În continuarea demersurilor de a adapta activitățile de final de an școlar la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei a publicat, în consultare publică, proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022.

Precizăm că modificările propuse prin proiectul lansat în consultare publică vizează următoarele:

 • În anul școlar 2022 - 2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două. 

 • În anul școlar 2022 - 2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală. 

Reiterăm faptul că Ministerul Educației comunică permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București pentru a identifica cele mai bune soluții de adaptare la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, cu respectarea cadrului legal.

BIROUL DE PRESĂ

Informare de presă

6 Iunie 2023 - 2:01pm
06 Iun 2023

Ministerul Educației a centralizat constant informații statistice privind personalul din învățământul preuniversitar care a participat la protestul declanșat în data de 22 mai 2023.

Conform datelor primite de la inspectoratele școlare județene/al Municipiului București, situația, la nivel național, după adoptarea Ordonanței de Urgență 53/2023, se prezintă astfel:

În perioada 31 mai - 6 iunie, procentul cadrelor didactice care se află în grevă a scăzut cu 4,78 și, la nivel general, cu 5,26 (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic).

 • Față de datele primite în 31 mai, astăzi, 6 iunie, se constată că numărul cadrelor didactice care continuă greva a scăzut în toate județele, cu excepția județului Covasna (+1,1%). 

 • La nivel general, cei mai mulți angajați din sistemul preuniversitar și-au reluat activitatea în județele: Vâlcea (12,6%), Ialomița (11,8%), Teleorman (11%), Botoșani (10,3%), București (9%), Buzău (8%).

În perioada 31 mai - 6 iunie, și-au reluat activitatea aproximativ 15.000 de angajați din sistemul de învățământ preuniversitar, din care aproximativ 10.000 de cadre didactice. 

La nivel național, conform raportărilor primite de la inspectoratele școlare județene/al Municipiului București, în 1.007 unități de învățământ procentul cadrelor didactice de participare la grevă este 0 (cu 168 de unități mai mult decât în 31 mai), iar în 233 de unități participă întregul personal didactic (cu 42 de unități de învățământ mai puțin față de 31 mai). 

Precizăm că niciun județ nu a raportat o participare la grevă a personalului din învățământul preuniversitar de 100%.

Datele prezentate sunt cele transmise de inspectoratele școlare județene/al Municipiului București. Situația este dinamică, fiind monitorizată în permanență. 

Referitor la întâlnirea desfășurată astăzi, 6 iunie, între reprezentanții Ministerului Educației, ai elevilor, ai părinților și ai sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar, respectiv Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, vă comunicăm faptul că toți cei prezenți au agreat că, în acest moment, nu se impune modificarea datelor de desfășurare a probelor examenelor naționale. 

De asemenea, Ministerul Educației a invitat reprezentanții federațiilor sindicale la o nouă întâlnire, pentru finalizarea negocierilor pe Contractul Colectiv de Muncă.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informații privind desfășurarea activităților specifice finalului de an școlar pentru absolvenții claselor a XII-a (zi) și a XIII-a (seral și frecvență redusă)

30 Mai 2023 - 7:38pm
30 Mai 2023

Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ preuniversitar în desfășurarea activităților specifice de final de an școlar, care vizează absolvenții claselor a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă, vă comunicăm următoarele:

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.339/2023 pentru completarea ordinului de ministru nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 9 iunie 2023

În ceea ce privește înscrierile la examenul național de bacalaureat 2023, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, prin nota 28.142/2023, informații privind prelungirea perioadei de înscriere a candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023 până la data de 9 iunie 2023

Precizăm că modificările la care facem referire nu afectează în niciun fel calendarul de desfășurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat 2023 sau calendarul de desfășurare a probelor scrise ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a. 

Biroul de Presă 

Rezultate înregistrate la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2023 (înainte de contestații)

26 Mai 2023 - 12:11pm
26 Mai 2023

Conform situației centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, din totalul celor 163 de candidați care au susținut sesiunea specială a examenului național de bacalaureat din acest an, 131 de elevi au promovat (rată de reușită: 80,37%.)

Pe tranșe de medii se înregistrează următoarea situație: 47 de medii între 9 și 9.99, 35 de medii între 8 și 8.99, 26 de medii între 7 și 7.99, respectiv 22 între 6 și 6.99.

Un singur candidat a promovat examenul cu media generală 10. Nu s-au înregistrat eliminări din examen.

Rezultatele au fost afișate astăzi, 26 mai, înainte de ora 12:00, în format letric la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte (centrul de desfășurare a sesiunii speciale) și online, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Tot astăzi, în intervalul orar 12:00 - 14:00, eventualele contestații la probele scrise se depun sau se transmit prin mijloace electronice la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte. Candidații care doresc reevaluarea lucrărilor și se prezintă fizic la centrul de examen, vor avea asupra lor cartea de identitate și vor completa declarația-tip. Candidații care vor transmite cererea online, vor completa declarația-tip, o vor scana și o vor transmite, însoțită de copia scanată a cărții de identitate, pe un cont de e-mail special creat de organizatori.

Probele sesiunii speciale din acest an s-au desfășurat în perioada 11 - 25 mai 2023 la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte (județul Prahova). Această sesiune este destinată absolvenților de liceu participanți la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2023 (sesiunea iunie-iulie) și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

22 Mai 2023 - 10:10am
22 Mai 2023

În urma discuției din data de 21 mai 2023, desfășurată la Palatul Victoria, la care au participat Premierul României - dl. Nicolae-Ionel Ciucă, Președintele Camerei Deputaților - dl. Marcel Ciolacu, reprezentanți ai executivului și liderii federațiilor sindicale reprezentative din învățământ, facem următoarele precizări:

Ministerul Educației împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au început demersurile pentru elaborarea actelor normative care să creeze cadrul legal pentru:

 • salarizarea întregului personal nedidactic din învățământul de stat, la nivelul grilelor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022. Din analiza Ministerului Educației, aceasta înseamnă o creștere de circa 9% a salariului și un impact bugetar estimat la  90 de milioane de lei, până la finalul anului calendaristic, pentru cei aproape 55.000 de beneficiari din învățământul preuniversitar și 10.000 din învățământul superior;

 • acordarea unui bonus pentru profesorii debutanți;

 • acordarea unor stimulente financiare pentru profesorii care sunt încadrați în unități de învățământ din zone defavorizate.

Menționăm că acordarea unor stimulente financiare pentru cadrele didactice care își desfășoară activitatea în unități de învățământ din zone defavorizate este unul dintre obiectivele cuprinse în proiectul Legii învățământului preuniversitar, care se află, astăzi, la vot, în plenul Senatului României.

Reiterăm faptul că educația reprezintă o prioritate națională pentru partidele aflate în actuala Coaliție de guvernare.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

19 Mai 2023 - 11:25pm
19 Mai 2023

Ministerul Educației ia toate măsurile prevăzute de cadrul legal, ce intră în domeniul său de competență, pentru a evita declanșarea grevei generale începând cu 22 mai 2023. În același timp, suntem preocupați si întreprindem demersurile necesare pentru protejarea dreptului la educație al elevilor. 

Am avut astăzi o videoconferință cu inspectoratele școlare județene, în cadrul căreia le-am prezentat cadrul general al dialogului social și le-am transmis să monitorizeze constant modul în care se derulează activitatea educațională la nivelul județelor, comunicând permanent cu toți actorii implicați în procesul educațional. În acest demers, contăm și pe responsabilitatea directorilor fiecărei unități de învățământ. 

Unitățile de învățământ trebuie să le comunice permanent părinților informațiile necesare privind derularea activităților didactice, eventualele reorganizări de program sau modificări în capacitatea de supraveghere a elevilor pe durata prezenței în spațiul școlii. Facem toate eforturile ca procesul educațional să continue, iar elevii să fie în siguranță în unitățile de învățământ.

Vom continua să avem un dialog constant și deschis cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, pentru a găsi cele mai bune soluții în baza Legii dialogului social nr. 367/2022. 

Reamintim că responsabilitatea Ministerului Educației este atât față de angajații din sistem, cât și față de milioanele de elevi și părinți din România.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

19 Mai 2023 - 2:55pm
19 Mai 2023

În cursul zilei de ieri, 18 mai 2023, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București situația numerică privind participarea angajaților din unitățile de învățământ preuniversitar de stat la greva generală anunțată de federațiile reprezentative din învățământul preuniversitar. 

Precizăm că solicitarea a vizat numărul participanților la grevă și nu tabele nominale cu cei care participă. 

Vă asigurăm că orice solicitare a Ministerului Educației este realizată cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și în conformitate cu atribuțiile privind coordonarea şi monitorizarea activităţilor didactice, precum şi a activităţilor extraşcolare ale elevilor.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

S-a lansat apelul PNRR pentru achiziția de microbuze electrice pentru elevi

18 Mai 2023 - 8:52pm
18 Mai 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Regăsiți mai jos:

În cadrul acestui apel, prin intermediul unităților administrativ-teritoriale județene, școlile vor fi dotate cu microbuze electrice grație finanțării prin PNRR.

Alocarea financiară PNRR totală pentru achiziția microbuzelor electrice este de 250 de milioane de euro, fără TVA.

Obiectivul urmărit în cadrul acestui apel vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere pentru elevii din zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus. Această măsură urmărește facilitarea accesului copiilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător, contribuind în același timp și la obiectivul Uniunii Europene de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică https://proiecte.pnrr.gov.ro, cu respectarea intervalului de depunere: 18.05.2023-13.06.2023.

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Etichete: comunicate de presăapel PNRRmicrobuze electriceCategorie: Comunicate de presă

Comunicat de presă comun al Ministerului Educației și al reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar

17 Mai 2023 - 11:58am
17 Mai 2023

Astăzi, 17.05.2023, a avut loc o întâlnire între reprezentanții Ministerului Educației și cei ai sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar, respectiv Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

În contextul grevei de avertisment de astăzi, 17.05.2023, Ministerul Educației și federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar fac următoarele precizări:

 • Creșterile salariale și alte drepturi de natură salarială solicitate de federațiile sindicale nu fac obiectul contractului colectiv de muncă. Prin urmare, acestea nu pot fi negociate cu Ministerul Educației.

 • În ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, Ministerul Educației a înaintat către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin adresa nr. 8.551/16.02.2023, o serie de propuneri privind noile grile de salarizare pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Adresa este semnată și asumată de reprezentanții tuturor federațiilor sindicale în domeniul învățământului, inclusiv învățământul superior. Ministerul Educației susține principiul stabilirii salariului de bază al profesorului debutant la nivelul salariului mediu brut pe economie, urmând ca întreaga grilă să fie construită pornind de la acest principiu.

 • Pentru negocierile privind contractul colectiv de muncă, Ministerul Educației a emis ordinul de ministru nr. 4.200 privind constituirea comisiei de negociere a acestuia, în data de 16.05.2023.

Mâine, 18.05.2023, va avea loc prima întâlnire a comisiei constituite în vederea negocierii unui nou contract colectiv de muncă.

Între Ministerul Educației și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar există o relație de parteneriat, bazată pe principiile dialogului social.

Avem încredere că, prin toate opțiunile disponibile în ceea ce privește dialogul social, vom găsi cele mai responsabile soluții, atât pentru personalul din învățământ, cât și pentru elevii și părinții din România.

Semnat,

Ligia DECA - Ministrul Educației

Marius Ovidiu NISTOR - Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Simion HĂNCESCU - Președinte,  Federația Sindicatelor Libere din Învățământ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

16 Mai 2023 - 4:45pm
16 Mai 2023

La invitația Ministrului Educației, Ligia Deca, în data de 9 mai 2023, la sediul Ministerului Educației, a avut loc o întâlnire între doamna ministru Ligia Deca și reprezentanți ai Ministerului Educației și liderii federațiilor sindicale reprezentative.

În cadrul întâlnirii, a fost discutată și solicitarea reprezentanților federațiilor sindicale, transmisă în scris Ministerului Educației, privind începerea negocierii colective în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate.

În acest sens, vă informăm că astăzi, 16 mai 2023, a fost semnat ordinul de ministru nr. 4.200 privind Constituirea Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, urmând să aibă loc o întâlnire cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative pentru stabilirea, de comun acord, a calendarului negocierii. 

În ceea ce privește revendicările federațiilor sindicale, Ministerul Educației a manifestat constant deschidere și disponibilitate pentru a soluționa, conform competenței și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, revendicările partenerilor de dialog social. 

Vă asigurăm că vom continua acest demers și că partenerii noștri vor găsi, în Ministerul Educației, sprijin pentru identificarea celor mai bune soluții pentru angajații din sistemul preuniversitar și universitar.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

A fost lansat apelul pentru runda a doua a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

16 Mai 2023 - 12:34pm
16 Mai 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul de proiecte pentru runda a II-a a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Acest apel se adresează unităților de învățământ preuniversitar de stat care au o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial.

Ministerul Educației propune o schemă de finanțare îmbunătățită, care integrează recomandările primite în ultimele șase luni de la beneficiarii rundei I a Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS). Alocarea financiară este de 265 de milioane de euro, fără TVA.

Prin intermediul acestui apel, unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține granturi pentru:

 • prevenirea și reducerea abandonului școlar la nivel gimnazial

 • îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la evaluarea națională de clasa a VIII-a

 • îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior.

„Ministerul Educației face, astfel, noi demersuri pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar, unul dintre principalele noastre obiective. Schema de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar reprezintă o șansă importantă, prin care sunt sprijiniți elevii expuși acestui risc. Toți copiii au dreptul să meargă la școală și să aibă un viitor mai bun. Încurajez reprezentanții școlilor să depună proiecte în această rundă, cu o alocare de 265 de milioane de euro, afirmă ministrul Educației, Ligia Deca.

În cadrul acestui apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro, cu respectarea termenului-limită de 07.06.2023 (ora 17:00).

Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa, în această perioadă, întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnras2@edu.gov.ro și la numerele de telefon 021/4056200 + 021/4056300 (help desk), interior 1135 (pe durata programului de lucru).

Etichete: comunicate de presăPNRRPNRASPNRAS 2Categorie: Comunicate de presă

Informare de presă: precizări privind existența unor variante de planuri-cadru pentru învățământul liceal

9 Mai 2023 - 2:56pm
09 Mai 2023

Referitor la informațiile apărute în spațiul public, ieri, 8 mai 2023, privind existența unor variante de planuri-cadru pentru învățământ liceal, facem următoarele precizări: 

Ministerul Educației și-a asumat revizuirea planurilor-cadru pentru învățământul liceal. Orice demers de acest fel trebuie corelat cu prevederile proiectelor de legi ale educației, aflate, în prezent, în dezbatere parlamentară.

În ceea ce privește documentul prezentat „pe surse”, în spațiul public, drept propunerea instituției de planuri-cadru pentru nivelul liceal, menționăm că aceasta este o variantă neasumată de Ministerul Educației sau de grupurile de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional.

Precizăm că au existat, la nivelul experților din Ministerul Educației, discuții privind demersurile anterioare de revizuire și observațiile primite până acum de Ministerul Educației, înaintea demarării etapelor procedurale de modificare a planurilor-cadru.

Referitor la procesul necesar pentru revizuire, vă informăm că, în această perioadă, se fac demersuri pentru stabilirea unui calendar de desfășurare a activităților de modificare a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional. Primul pas în acest sens este analizarea componenței grupurilor de lucru și eventuala actualizare a acestora.

Odată parcurse toate etapele impuse de prevederile metodologice în ceea ce privește revizuirea planurilor-cadru, proiectele vor fi lansate în dezbatere publică.

Modificarea planurilor-cadru are impact în asupra întregului sistem educațional. Vă asigurăm de respectarea tuturor etapelor metodologice pe care un astfel de demers le implică și că, pe măsură ce pașii procedurali vor fi parcurși, aceștia vor fi comunicați de către Ministerul Educației.

BIROUL DE PRESĂ

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Am lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” (PNRR)

5 Mai 2023 - 11:10am
05 Mai 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Alocarea financiară destinată acestui apel de proiecte este de 225.000.960 de euro, fără TVA, obiectivul investiției fiind acela de a asigura sustenabilitatea unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi.

Astfel, prin intermediul acestui apel, toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, și județe), precum și subdivziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoare) pot obține granturi atât pentru reabilitarea unităților de învățământ existente, cât și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.

Sprijinul financiar acordat prin acest apel de proiecte este distribuit astfel:

Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂ

Prin această subcomponentă se urmărește reabilitarea de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 300.000 m2.

 • Valoarea totală a investiției: 150.000.000 de euro.

Subcomponenta II: CONSTRUCȚII NOI

Prin această subcomponentă, se urmărește construcția de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 46.400 m2.

 • Valoarea totală a investiției: 75.000.960 de euro.

Lansăm un nou apel esențial pentru infrastructura din sistemul educațional. Ne ținem de cuvânt și investim în spații educaționale prietenoase cu mediul. Vor fi reabilitate și construite unități de învățământ, iar prin această rețea-pilot de școli verzi, vom pune mai mult accent pe educația pentru mediu. Încurajez comunitățile să depună proiecte în cadrul acestui apel!”, a transmis ministrul educației, Ligia Deca.

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa http://proiecte.pnrr.gov.ro, cu respectarea termenului-limită de 05.07.2023 (ora 17:00).

În această perioadă, potențialii beneficiari pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail scoliverzi@edu.gov.ro și la numărul de telefon (help desk) 021/405.63.07 (pe durata programului de lucru).

De asemenea, Ministerul Educației va organiza, în această perioadă, cel puțin două sesiuni de instruire pentru solicitanți, în vederea creșterii capacității instituționale pentru redactarea cererii de finanțare.

Pagina dedicată acestui apel poate fi consultată AICI pentru follow-up. 

Etichete: comunicate de presăapel PNRRșcoli verziCategorie: Comunicate de presă

Noi măsuri pentru combaterea violenței și a consumului de droguri în unitățile de învățământ

26 Aprilie 2023 - 6:11pm
26 Apr 2023

Astăzi, 26 aprilie, Ministerul Educației a organizat o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții principalelor instituții implicate în combaterea violenței și consumului de droguri în unitățile de învățământ, de la nivel central și județean, reprezentanți ai elevilor și părinților.

Considerăm că doar printr-un dialog constant și o abordare integrată putem combate situațiile de violență și consum de droguri. Astfel, am stabilit faptul că prin toate Inspectoratele Școlare Județene, Direcțiile Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Birourile de Siguranță Școlară și Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA):

 • au loc întâlniri interinstituționale de lucru pentru a analiza cauzele violenței respectiv ale consumului de droguri și vor propune măsuri concrete pe termen scurt (până la finalul acestui an școlar) și lung (pentru anul școlar 2023-2024);

 • reprezentanții poliției organizează sesiuni de informare a personalului școlii, elevilor și părinților, privind riscurile și consecințele faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase; 

 • reprezentanții CPECA  organizează sesiuni de informare pentru cadrele didactice privind semnele și simptomele consumului de droguri la copii și tineri; 

 • cadrele didactice vor fi susținute inclusiv prin integrarea activităților de prevenire a violenței și consumului de substanțe în mediul școlar, în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară respectiv a programelor extracurriculare / extrașcolare și Școala Altfel.

Fac apel la inspectorii școlari generali și la reprezentanții Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională să susțină consilierii școlari, mediatorii și cadrele didactice în organizarea activităților de prevenție și management a situațiilor de violență, respectiv consum de substanțe interzise. Fenomenul violenței școlare poate fi limitat și combătut, dar numai cu o bună colaborare între instituții, familii, specialiști și elevii. Atât eu, cât și toți colegii din Ministerul Educației ne implicăm activ în identificarea și aplicarea celor mai eficiente măsuri. De asemenea, încurajez toți actorii implicați în acest proces să ne transmită orice feedback, pentru a adopta cele mai bune soluții, a transmis Ligia Deca, ministrul Educației. 

Totodată, ministrul Educației a prezentat și măsurile relevante pentru tema întâlnirii, regăsite în proiectele de legi ale educației, aflate în dezbatere parlamentară: camere-resursă pentru elevi și pentru cadre didactice, posibilitatea exmatriculării unui elev în anumite situații grave (cu posibilitatea reînscrierii), implementarea Planului Național de Combatere a Violenței Școlare,  instalarea sistemului de supraveghere audio-video (după consultarea cadrelor didactice, a părinților și elevilor).

Chestorul general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a prezentat o propunere a MAI de organizare a unor sesiuni de informare pentru elevi, părinți și cadre didactice privind riscurile și consecințele faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ. Această inițiativă vine în completarea unor măsuri anterior agreate cu Agenția Națională Antidrog, menite să informeze cadrele didactice cu privire la semnele și simptomele consumului de droguri, în scopul prevenirii și combaterii acestuia.

Pentru Ministerul Afacerilor Interne, siguranța copiilor a fost și rămâne o prioritate majoră. Tocmai de aceea, vă asigur că alocăm toate resursele avute la dispoziție pentru o siguranță crescută în școli, astfel încât tinerii să se dezvolte într-un climat  sigur, a spus chestor general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Elena Tudor, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a subliniat importanța unei  colaborări strânse și constante, la nivel local, între reprezentanții Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, profesori și directori de școală și reprezentanții MAI, atât în faza identificării acestor cazuri de violență în rândul elevilor și a intervenției rapide, cât și ulterior, când trebuie găsite soluțiile reabilitării acestor copii, fie victime ale actelor de violență, fie agresori.

Trebuie să fim conștienți de faptul că, după familie, școala are rolul esențial în educarea și formarea copiilor noștri. A venit momentul să se vadă efortul comun și acțiunea comună a școlii, al celor care lucrează în asistență socială și al celor din MAI, pentru a preveni acte de violență sau a interveni la timp pentru a evita situații critice sau chiar tragedii. Iar efortul nu trebuie să se oprească aici, pentru că, în cazul unor copii care se confruntă cu astfel de situații, fie în calitate de victime, fie ca autori, scopul final pentru care trebuie să lucrăm cu toții este reabilitarea lor”, a spus Elena Tudor.

Regăsiți, atașat, agenda întâlnirii de astăzi, 26 aprilie. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Agenda_intalnire_26_04_2023.pdf

A fost organizată prima sesiune de informare pentru pilotarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare

25 Aprilie 2023 - 4:24pm
25 Apr 2023

Reprezentanții celor 43 de unități de învățământ cu personalitate juridică, selectate pentru pilotarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare, au participat, astăzi, 25 aprilie 2023, la o primă sesiune de informare cu echipele de proiect de la Ministerul Educației, DG REFORM și UNICEF. 

Cele 43 de unități de învățământ participă la pilotare ca parte a unui proiect ce are drept obiectiv principal implementarea unui cadru instituțional adecvat, pentru a fi monitorizată, prevenită și combătută segregarea în sistemul educațional din România pe criteriul etnic, al dizabilității sau al cerințelor educaționale speciale, pe criteriul statutului socio-economic al familiilor, al mediului de rezidență și al performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației. 

Este vorba despre proiectul Support for Enhancing the Equity of the Education System in Romania through Preventing and Combating School Segregation, derulat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Instrumentului de Asistență Tehnică al DG REFORM și cu asistența tehnică a UNICEF România. 

Întâlnirea de astăzi a avut loc în sistem online, iar demersul se înscrie în calendarul sesiunilor de informare și formare, organizate de Ministerul Educației, împreună cu UNICEF. În perioada aprilie - august 2023, cele 43 de unități de învățământ implicate în pilotare vor aplica normele metodologiei de monitorizare a segregării școlare.  

Segregarea este o formă gravă de discriminare și are drept consecință accesul inegal al copiilor la o educație de calitate, încălcarea exercitării în condiții de egalitate a dreptului la educație, precum și a demnității umane. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sinteza rezultatelor înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (an școlar 2022 - 2023)

6 Aprilie 2023 - 3:49pm
06 Apr 2023

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 6 aprilie, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii claselor terminale de liceu la simularea probelor scrise a examenului național de bcalaureat (27 - 30 martie 2023).

Datele centralizate pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene indică următoarea situație (procent de introducere a notelor în aplicație - 99,9%), pe probe, tranșe de note și rate de promovare a probelor:

I. Proba E.a) - Limba și literatura română: rata de promovare a probei este în creștere cu 11% (note mai mari sau egale cu 5): 79,4% (68,31% în anul 2022)

 • 295 de elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 26.104.

II. Proba E.b) - Limba și literatura maternă: procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 83,4% (84,16% în anul 2022)

 • 33 de elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 7 - 7.99: 1.174.

III. Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu aproape 8%: 67,6% (59,7% în anul 2022)

 • 1.504 elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 19.598.

IV. Proba E.d) - Proba la alegere a profilului: procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 71,3% (70,92% în anul 2022)

 • 1.220 elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 - 8.99: 18.164.

Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, acestea pot fi consemnate în catalog.

Rezultatele vor fi analizate, obligatoriu, la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei și ședințe cu părinții, dar și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate fiecărei situații în parte, cu scopul de îmbunătăți performanțele școlare.

Reamintim că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări cu privire la implementarea Componentei C 15: Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

31 Martie 2023 - 12:53pm
31 Mar 2023

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public conform cărora „au fost tăiate” fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alocate mai multor reforme, inclusiv din domeniul educației și, totodată, dat fiind faptul că motivul invocat în publicațiile care au preluat informația a fost întârzierea îndeplinirii jaloanelor, facem următoarele precizări:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, a demarat procesul de renegociere PNRR. În acest context, la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației a transmis propuneri de ajustare a componentelor de grant și loan, precum și propuneri de diminuare, în valoare totală de 38.5 de milioane de euro.

Menționăm că în spațiul public sunt în mod eronat menționate componentele I5 - Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al Mecanismului de Avertizare Timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii - 43 milioane de euro, respectiv I6 - Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate - 338 milioane de eurocomponente pentru care Ministerul Educației nu a propus nicio modificare de alocare financiară.

Totodată, în ceea ce priveste componenta I6 - Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate - 338 milioane de euro, trebuie menționat faptul că, în cadrul acestei investiții, Ministerul Educației a derulat, în perioada 17.11.2022 - 07.03.2023, un apel de proiecte pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual. Precizăm că au fost depuse 33 de proiecte, acestea fiind în perioada de evaluare a eligibilității, urmând ca, în limita bugetului, să fie finanțate cele mai bune aplicații.

Menționăm, de asemenea, că această investiție nu este afectată de nicio propunere de diminuare.

În același timp, pentru corecta informare, atât a aplicanților, cât și a opiniei publice, subliniem faptul că toate apelurile de proiecte din cadrul C 15: Educație se vor derula cu respectarea calendarului afișat și a bugetului alocat.

În ceea ce privește propunerile de diminuare transmise de Ministerul Educației la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precizăm următoarele:

Suma reprezintă valoarea jaloanelor 501 pentru digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), cu o alocare de 10 milioane de euro, și a jalonului 499 - Dezvoltarea resurselor educaționale deschise, cu o alocare de 28.5 de milioane de euro.

Pentru jalonul 501, suma a fost propusă de Ministerul Educației în urma discuțiilor din Consiliul Național al Rectorilor. Pentru jalonul 499 există alocare suplimentară în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 - 2027.

Etichete: comunicate de presăPNRRCategorie: Comunicate de presă

Pagini