Eşti aici

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în cadrul etapelor de transfer/ pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar avizate pentru anul şcolar 2024-2025