Eşti aici

Mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2023 – 2024

Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată pentru personalul didactic de predare titular şi pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ/consorțiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate