Eşti aici

Gradații de merit 2024

NOTĂ PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT - SESIUNEA 2024;

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA OBȚINERII GRADAȚIEI DE MERIT;

PONDEREA GRADAȚILOR DE MERIT - SESIUNEA 2024;

FIȘE DE (AUTO)EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT:

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL:

 

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE:

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR;

 

Procedura operaţionala privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere și evaluare a dosarelor personalului didactic - sesiunea 2024;

Procedura operaţionala privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar;

O.M.E. nr. 4308/22.04.2024 -  privind metodologia și criteriile de acordarea a gradației de merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat - sesiunea 2024;