Eşti aici

Legislație ADMITERE 2023-2024

Legislație ADMITERE an școlar 2023-2024

  • Ordinul ME nr. 5243 din privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024, cu anexe
  • Ordinul ME nr.5439 din 26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024
  • Ordin nr. 5.442/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3.556/2017
  • Ordin nr. 5.443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin OMENCS nr. 5.068/2016

Se au în vedere și:

  • Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
  • Ordinul MENCS nr.5068 din 31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat
  • Ordinul nr 3556 din 29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3