Eşti aici

Planificarea verificării Proiectului planului de încadrare pentru anul școlar 2024-2025 - Actualizat - 25.01.2024

La predarea documentelor specifice Proiectului planului de încadrare, se va atașa și ANEXA 4 - Centralizatorul disciplinelor opționale selectate și aprobate la nivelul unității de învățământ, pentru anul școlar 2024-2025, anexa la Procedura operațională de elaborare, avizare, ofertare și selecție a curriculumului la decizia școlii, PO-ISJ-DJ-49, Ediția 2, Revizia 0 (publicată pe site-ul ISJ Dolj în data de 12.01.2024).