Eşti aici

Proba de verificare a cunoștiințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv