Noutăţi [Toate ştirile publicate ca “Noutăţi”] FOARTE IMPORTANT ! 28.03.2017 - Lista posturilor vacante/rezervate la data de 27 martie 2017 27.03.2017 - Criterii specifice pentru pretransfer consimțit între unități avizate de ISJ Dolj 23.03.2017 - Rezultatele înscrierii copiilor în clasa pregătitoare după prima etapă și Procedura specifică privind repartizarea copiilor în clasa pregătitoare în etapa a doua 20.03.2017 - Lista nominală a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de ISG 13.03.2017 - Lista finală cu punctajele cadrelor didactice care solicită rezolvarea restrângerii de activitate 09.03.2017 - Programarea probelor practice / orale în vederea soluționării restrângerii de activitate Lista nominală cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate Note (telefonice) și Adrese ISJ (MEN) publicate recent   [Istoric Note (telefonice) trimise] 29.03.2017 NT 223 – Actualizarea datelor directorilor/directorilor adjuncți în aplicația informatică SIIIR NT 222 – Precizări privind contravaloarea sigiliilor cu noile însemne ale unităților de învățământ NT 221 – Apel deschis pentru bune practici în domeniul siguranței rutiere NT 220 – Ședință tehnică volei, fete și băieți din cadrul ”Gimnaziadei”, 04.04.2017 NT 219 – Concursul de creație și debut literar ”Labirintul ficțiunii”, organizat de Asociația InteligenT NT 218 – Situație privind sumele ce decurg din aplicarea Legii nr. 85/2016 NT 217 – Precizări privind desfășurarea Concursului Național comunicare.ortografie.ro, etapa națională 24.03.2017 NT 216 – Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ al cadrelor didactice NT 215 – Verificarea dosarelor pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer NT 214 – Etapa județeană a concursurilor pe meserii la modulele din aria curriculară ”Tehnologii” NT 213 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de geografie NT 212 – Concursul interjudețean ”Zborul – visul de aur al omenirii”, ediția 2017 NT 211 – Precizări privind repartizarea copiilor în clasa pregătitoare în etapa a doua NT 210 – Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat NT 209 – Obținerea avizului M.Ap.N. privind ocuparea posturilor la Colegiul Național Militar Craiova 21.03.2017 NT 208 – O.N.S.S - etapa județeană de tetratlon și pentatlon, 25 martie 2017 NT 207 – Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză pentru clasele IX - XII, 25 martie 2017 NT 206 – Cercul pedagogic al profesorilor de religie, 01 aprilie 2017 20.03.2017 NT 205 – Programe de formare continuă acreditate pentru obținerea gradului didactic II NT 204 – Ședință de instruire pentru candidații înscriși la examenul de definitivat, 31 martie 2017 NT 203 – Seminar de formare pe problematica Holocaustului, 13-20 august 2017 în Ierusalim NT 202 – Etapa județeană la Oină, duminică, 2 aprilie 2017, ora 10:00 NT 201 – Regulamentul Concursului Național de Reviste Școlare NT 200 – Concursul național de creație literară „Tinere Condeie” 2017 NT 199 – Concerte educative organizate de Filarmonica „Oltenia” Craiova NT 198 – Situație privind plata drepturilor salariale în trim. !-II. Termen: 22 martie 2017, ora 14:00 NT 197 – Proiectul internațional ”Earth hour”, 25 martie 2017, între 20:30 – 21:30 NT 196 – Olimpiada de limbi romanice, etapa județeană, 25.03.2017 NT 195 – Precizări privind desfășurarea concursului ”Cultură și spiritualitate românească” NT 194 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei Tehnologia Informației, etapa județeană NT 193 – Subiecte și bareme simulare Evaluare Națională și Bacalaureat NT 192 – Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză – gimnaziu, sâmbătă, 1 aprilie 2017 14.03.2017 NT 191 – Concursul național ”Made for Europe” 2017, ediția a XI - a NT 190 – Solicitare suplimentare număr de locuri pentru clasa pregătitoare. Termen: 16.03.2017 NT 189 – Precizări privind etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar NT 188 – Campania de educație ecologică și mediu ”Ecoatitudine” – ediția 2017 NT 187 – Precizări privind soluționarea restrângerii de activitate la nivelul inspectoratului școlar NT 186 – Olimpiada Interdisciplinară ”Științele Pământului” – etapa județeană NT 185 – Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor pe meserii pentru înv. profesional NT 184 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură NT 183 – Expoziție internațională de artă pentru copii și tineri cu tema tradiții culturale naționale NT 182 – Precizări privind concursul național de proiecte antidrog ”Împreună”, etapa județeană NT 181 – Apel selecție cadre didactice pentru evaluarea manualelor școlare NT 180 – Situație privind numărul cadrelor didactice care dețin titlul științific de doctor 10.03.2017 NT 179 – Precizări privind plata cu ora pentru personalul de conducere, îndrumare și control NT 178 – Seminar de formare ”Dezbatere, oratorie și retorică” organizat de CCD Dolj NT 177 – Competiția ”Business plan pentru firmele de exercițiu”, faza județeană NT 176 – Olimpiada de limbi romanice, etapa județeană, 18.03.2017 NT 175 – Concurs ”Tineri în pădurile Europei” faza județeană, 20.03.2017 NT 174 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de matematică din 18.03.2017 NT 173 – Programul Euro 200 se va derula și în anul 2017 NT 172 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație muzicală, 24 martie 2017 09.03.2017 NT 171 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de științe socio - umane NT 170 – Completarea stocurilor de manuale școlare retipărite pentru clasele I - IV NT 169 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de informatică, etapa județeană NT 168 – Informare privind activitatea de îndrumare și control desfășurată de ITM Dolj NT 167 – Salonul municipal de fotografie pentru liceeni, ediția a VIII – a NT 166 – Precizări privind validarea cererilor – tip de înscriere în clasa pregătitoare NT 165 – Concurs de creație în limba engleză ”Express yourself”, ediția a III –a 07.03.2017 NT 164 – Completarea stocurilor de manuale școlare retipărite pentru clasele VI - XII NT 163 – Asigurarea condițiilor optime pentru susținerea simulării examenelor naționale 06.03.2017 NT 162 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei de limbă engleză pentru clasele IX - XII NT 161 – Simularea procesului de transfer / preluare de subiecte pentru Bacalaureat / Evaluare Națională NT 160 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei naționale ”Universul cunoașterii prin lectură” NT 159 – Precizări privind desfășurarea concursului ”Cultură și spiritualitate românească” NT 158 – Regulament de avizare a auxiliarelor didactice NT 157 – Situație privind numărul tichetelor sociale distribuite la nivelul unității de învățământ NT 156 – Ridicare adeverințe membri CNEME, seria a XI – a NT 155 – Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie NT 154 – Concursul Interjudețean de matematică ”Sfera” pentru clasele II - X NT 153 – Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina chimie NT 152 – Concursul național de chimie pentru elevii de la filiera tehnologică ”Petru Poni” 03.03.2017 NT 151 – Precizări privind implementarea proiectului ”Educația poate rupe lanțul sărăciei!” NT 150 – Etapa județeană de șah gimnaziu, 12.03.2017 NT 149 – Ședință tehnică badminton din cadrul ”Gimnaziadei”, 09.03.2017 01.03.2017 NT 148 – Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general NT 147 – Concurs de creație literară dedicat elevilor de liceu NT 146 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică / vizuală, 17 martie 2017 NT 145 – „Fête de la francophonie”, ediția a XXII-a, 24 martie 2017 NT 144 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de matematică NT 143 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de istorie NT 142 – Etapa județeană de Rugby - S, 11.03.2017 NT 141 – Situația elevilor scutiți medical la disciplina educație fizică NT 140 – Ofertă de extindere a alternativei educaționale Step by Step pentru anul școlar 2017 - 2018 NT 139 – Criterii de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa națională a olimpiadei de biologie NT 138 – Concurs de istorie ”Eroi și eroism în bătăliile anului 1917” 24.02.2017 NT 137 – Situație privind violența în unitățile de învățământ pentru anul școlar 2016 - 2017 NT 136 – Concursul Județean ”File din cartea naturii”, adresat elevilor din clasele VI - VIII NT 135 – Situație privind actele de violență școlară înregistrate în semestrul I al anului școlar 2016-2017 NT 134 – Precizări privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2017- 2018 NT 133 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de chimie, etapa județeană NT 132 – Precizări privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale 23.02.2017 NT 131 – Ședință de repartizare a cadrelor didactice prin completarea de normă, marți, 28.02.2017 NT 130 – Precizări privind condițiile specifice pentru etapele de transfer și pretransfer NT 129 – Actualizarea informațiilor referitoare la investițiile realizate de unitățile de învățământ NT 128 – Precizări privind implementarea proiectului ”Educația poate rupe lanțul sărăciei!” NT 127 – Concursul Național de Mascote ”Mascota SNAC” NT 126 – Concursul Național ”Scrisoare pentru prietenul meu” NT 125 – Concursul Național de Dans ”Împreună pentru viitor”, etapa județeană NT 124 – Concurs de desene ”Dincolo de cuvintele rostite” NT 123 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de științe socio - umane NT 122 – Calendarul de desfășurare a concursului național ”Made for Europe”, ediția 2017 NT 121 – Competiția Națională pentru obținerea certificatului ”Școala Europeană”, ediția 2017 NT 120 – Ședință tehnică fotbal din cadrul ONSS și a ”Gimnaziadei” NT 119 – Ședință tehnică handbal din cadrul ONSS și a ”Gimnaziadei” 22.02.2017 NT 118 – Regulamentul de avizare a propunerilor de CDL din unități cu profil tehnic și profesional NT 117 – Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 NT 116 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba engleză, 10 martie 2017 NT 115 – A III-a ediție a concursului județean de listering și speaking „Tune into English”, 18 martie 2017 NT 114 – Situație privind elevii care au fost declarați repetenți în ultimii doi ani școlari. Termen: 23.02.2017 NT 113 – Situație privind copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale. Termen: 24.02.2017 NT 112 – Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat”, ediția 2017 NT 111 – Calendar competiții sportive O.N.S.S și ”Gimnaziada”, an școlar 2016-2017 NT 110 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de religie, etapa județeană NT 109 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de informatică, etapa județeană NT 108 – Concursul de desene și pictură ”Un plus de siguranță pentru viața noastră” 20.02.2017 NT 107 – Concurs județean de limba engleză ”Get Your Grammar Right! ”, ediția a II - a NT 106 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba engleză, etapa locală NT 105 – Precizări privind organizarea cercurilor cu directorii, an școlar 2016-2017 NT 104 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de fizică, etapa județeană 17.02.2017 NT 103 – Activități la nivel ISJ Dolj privind completarea normei didactice în anul școlar 2017-2018 NT 102 – Etapa județeană a olimpiadei de Limba și literatura română, gimnaziu și liceu, 25.02.2017 16.02.2017 NT 101 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de geografie NT 100 – Repartizarea metodiștilor pentru inspecțiile de definitivat NT 099 – Situație privind stocul actelor de studii comandate și neutilizate. Termen: 21.02.2017 NT 098 – Situație privind beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Termen: 23.02.2017 15.02.2017 NT 097 – Regulamentul concursului național ”Mesajul meu antidrog” NT 096 – Parada mărțișoarelor, ediția a IX – a NT 095 – Etapa județeană de tenis de masă (echipe) din cadrul ”Gimnaziadei” NT 094 – Concurs național ”Fără ură, cu toleranță”, ediția a VII –a NT 093 – Calendarul activităților educative, an școlar 2016-2017 14.02.2017 NT 092 – Concurs județean de creație în limba engleză, limba germană și limba franceză NT 091 – Instruirea candidaților la Examenul Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2017 NT 090 – Olimpiada de limbi romanice, etapa județeană NT 089 – Transferul echipamentelor IT din cadrul proiectului „Educația poate rupe lanțul sărăciei” NT 088 – Actualizarea datelor introduse în SIIIR, conform Notei MEN Nr. 185/DPII/31.01.2017 13.02.2017 NT 087 – Situație privind creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic NT 086 – Cursuri de vară în Statele Unite pentru elevii de liceu NT 085 – Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, 11.03.2017 NT 084 – Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina istorie 10.02.2017 NT 083 – Etapa locală a Olimpiadei de Matematică pentru clasele V - XII, 18.02.2017 NT 082 – Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, etapa județeană NT 081 – Concurs județean ”Gândește românește” NT 080 – Precizări privind olimpiadele la disciplinele / modulele din aria curriculară ”Tehnologii” NT 079 – Precizări cu privire la simulările examenelor naționale NT 078 – Situație privind clădirile fără autorizație de securitate la incediu. Termen: 14.02.2017 NT 077 – Precizări privind admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018 08.02.2017 NT 076 – Situație privind identificarea elevilor beneficiari de alocație pentru susținerea familiei NT 075 – Situație privind numărul estimat de beneficiari de rechizite școlare pentru anul școlar 2017-2018 NT 074 – Situație privind implementarea proiectelor europene NT 073 – Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2017-2018 (consultare publică) NT 072 – Sesiune de preînscrieri la programe internaționale Junior Achievement 07.02.2017 NT 071 – Ședință cu directorii unităților de învățământ, marți, 14 februarie 2017, ora 10:00 NT 070 – Examene pentru gradele didactice I și II la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia NT 069 – Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică NT 068 – Ședință de instruire cu persoanele care îndeplinesc rolul de Administrator IT în SIIIR NT 067 – Concursul Național pe teme de protecția consumatorilor ”Alege! Este dreptul tău” NT 066 – Concurs Internațional Public Speaking Competition, etapa regională 03.02.2017 NT 065 – Înscriere la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017 NT 064 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi clasice NT 063 – Etapa județeană a Olimpiadei Naționale Corale, 25.02.2017 NT 062 – ”Cupa Coca Cola” – ediția 2017 NT 061 – Școala altfel – Ghid de implementare an școlar 2016 - 2017 02.02.2017 NT 060 – Strategia de extindere a alternativei educaționale Step by Step NT 059 – Examenul național de definitivare în învățământ – modificări și completări 2017 NT 058 – Formular de înscriere în cadrul proiectului ”ECO Responsabilitate” NT 057 – Ședință tehnică baschet din cadrul ONSS și a ”Gimnaziadei” 01.02.2017 NT 056 – Regulament specific privind organizarea concursului ”Cultură și civilizație în România” NT 055 – Regulament specific privind organizarea competiției ”Cea mai bună idee de afacere” NT 054 – Situație privind activitățile de sprijin pentru copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate NT 053 – Situație privind activitățile de prevenire a traficului de persoane NT 052 – Situație privind activitățile de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor 26.01.2017 NT 051 – Precizări privind etapa de „analiză a proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice…” NT 050 – Ședință cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 01 februarie 2017, ora 10:00 NT 049 – Precizări privind încărcarea planului de școlarizare în aplicația informatică SIIIR NT 048 – Concurs de dramaturgie pentru adolescenți NT 047 – Precizări privind avizarea revistelor școlare din unitățile de învățământ preuniversitar NT 046 – Precizări privind proiectul ”Educația rupe lanțul sărăciei!” NT 045 – Concurs județean de creație literară într-o limbă modernă NT 044 – Concurs județean de limba spaniolă 20.01.2017 NT 043 – Calendarul aprobării documentației CDȘ, 26-27 ianuarie 2017 NT 042 – Modul de recuperare a zilei de 23 ianuarie 2017 NT 041 – Completarea normei didactice începând cu data de 1 septembrie 2017 19.01.2017 NT 040 – Actualizarea bazei de date cu responsabilii pentru situații de urgență. Termen: 23.01.2017 NT 039 – Prelungirea termenului de depunere a portofoliului pentru corpul național de experți NT 038 – Modele de subiecte pentru simularea Examenului de Bacalaureat 2017 la disciplina Limba si literatura romana, clasa a XI-a NT 037 – Ridicarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ NT 036 – Precizări privind desfășurarea concursului școlar național de biologie ”George Emil Palade” 17.01.2017 NT 035 – Măsuri de recuperare a orelor planificate în perioada condițiilor meteo nefavorabile NT 034 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba engleză, etapa locală 16.01.2017 NT 033 – Etapa locală a Olimpiadei de matematică, 19 februarie 2017 NT 032 – Concursul județean de matematică ”Pro - Performanța” pentru elevii claselor V - XII NT 031 – Menținerea pensionarilor ca titulari în funcția didactică în anul școlar 2017-2018 NT 030 – Precizări privind întregirea normei didactice pentru anul școlar 2017-2018 NT 028 – Ședință de informare cu managerii din proiectul ROSE, 25.01.2017, ora 13:00 13.01.2017 NT 027 – Calendarul avizării programelor pentru Curriculum la Decizia Școlii, anul școlar 2017-2018 12.01.2017 NT 025 – Precizări referitoare la fundamentarea proiectului planului de școlarizare 2017-2018 11.01.2017 NT 024 – Concursul Național ”Istorie și societate în dimensiune virtuală” – etapa județeană NT 023 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de științe socio – umane NT 022 – Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME, seria a 11 - a NT 021 – Cercul pedagogic al profesorilor pentru învățământ preșcolar NT 020 – Simulare examen evaluare națională la clasa a VIII – a și bacalaureat NT 019 – Constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor la olimpiada de informatică NT 018 – Precizări referitoare la desfășurarea examenelor de atestare a competențelor profesionale NT 017 – Distribuirea manualelor noi pentru clasa a IV-a în anul școlar 2016-2017 10.01.2017 NT 016 – Se reiau cursurile de miercuri, 11 ianuarie 2017, în toate unitățile de învățământ din județul Dolj NT 015 – Programe de conversie profesională la Universitatea de Vest din Timișoara NT 014 – Concurs național de discurs public în limba engleză, etapa județeană NT 013 – Precizări privind Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață - LAV” 09.01.2017 NT 012 – Situație privind managementul riscurilor de corupție din unitățile de învățământ NT 011 – Situație privind CDȘ –ul ”Educație pentru prevenirea riscului rutier”. Termen: 11.01.2017 NT 010 – Se amână ședința cu directorii unităților de învățământ din 11 ianuarie 2017 NT 009 – Precizări privind echivalarea pe baza ECTS / SECT NT 008 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză, faza locală 07.01.2017 NT 007 – Măsuri suplimentare pentru zilele de 9, respectiv 10 ianuarie 2017 NT 006 – Suspendarea cursurilor pentru zilele de 9 și 10 ianuarie 2017 (cod galben de vreme geroasă) 06.01.2017 NT 005 – Raportarea situației meteo și măsurile ce se impun pentru desfășurarea normală a cursurilor NT 004 – Asigurarea condițiilor optime pentru începerea cursurilor elevilor în data de 09.01.2017 NT 003 – Detalii privind a XI-a ediție a concursului de creativitate în limba engleză „Speak Out” NT 002 – Ședința cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 11 ianuarie 2017, ora 10:00 04.01.2017 NT 001 – Ridicarea deciziilor de numire în funcția de director/director adjunct, 5-6 ianuarie 2017 28.12.2016 NT 690 – Ordinul MENCȘ nr. 5819 din 25.11.2016, publicat în MO nr. 1000 din 13.12.2016 NT 689 – Precizări și recomandări privind aplicarea HG nr.691/2015 (copii cu părinți plecați în străinătate) NT 688 – Înscrierea la colocviul pentru obținerea gradului didactic I la Univ. București, seria 2017-2019 27.12.2016 NT 687 – Noile regulamente pentru olimpiada de limba engleză - liceu și gimnaziu NT 686 – Cursuri de specializare în S.U.A pentru profesorii de limba engleză NT 685 – Situația posturilor / catedrelor complete sau incomplete începând cu 09.01.2017 NT 684 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Lingvistică NT 683 – Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață - LAV” NT 682 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba și literatura română NT 681 – Precizări privind obținerea gradului didactic I seria 2017 - 2019 NT 680 – Graficul ședințelor publice din perioada 05 - 06 ianuarie 2017 20.12.2016 NT 679 – Se amână ședința cu directorii unităților de învățământ din 21 decembrie 2016 19.12.2016 NT 678 – Precizări privind activități specifice pentru fundamentarea cifrei de școlarizare în învățământul dual 2017-2018 NT 677 – Ședința cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 21 decembrie 2016, ora 10:00 16.12.2016 NT 676 – Procedură și formularul de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional de stat 13.12.2016 NT 675 – Precizări privind Olimpiada de fizică pentru clasele a VI – a și a VII - a NT 674 – Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, termen 28 decembrie 2016 NT 673 – Consiliul Județean al Elevilor – ședință de lucru NT 672 – Festivalul Național de Arte pentru Liceeni 09.12.2016 NT 671 – Precizări privind informarea candidaților promovați pe mai multe funcții la concursul de director și director adjunct NT 670 – Precizări privind decontarea abonamentelor / biletelor pentru luna decembrie 2016 NT 669 – Proiectul Călătorie educativă în lumea satului – ofertă programe de educație nonformală NT 668 – Cercul pedagogic al consilierilor educativi NT 667 – Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare NT 666 – Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru CNEME, seria a 11 - a NT 665 – Situație privind elevii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate NT 664 – Precizări privind cercul pedagogic al profesorilor de limba latină NT 663 – Programe de conversie profesională la Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca 07.12.2016 NT 662 – Precizări privind completarea atestatelor de competență lingvistică NT 661 – Plan național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor NT 660 – Precizări privind recunoașterea și echivalarea certificatelor internaționale 05.12.2016 NT 659 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba latină NT 658 – Olimpiada de limba engleză, etapa pe școală 29.11.2016 NT 657 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de fizică, faza locală NT 656 – Comandă formulare acte de studii pentru absolvenții 2017 NT 655 – Olimpiada de limbi romanice, etapa pe școală NT 654 – Codul de etică pentru învățământul preuniversitar NT 653 – Concursul Descrieri Geografice ”Alexandru Roșu”, etapa județeană 28.11.2016 NT 652 – Evenimentul internațional ”Hour of Code (Ora de programare)” NT 651 – Regulamentul Concursului Național de Pian ”Musica Mundi” NT 650 – Precizări privind structura subiectelor – Evaluarea Națională NT 649 – Precizări acte studii promoția 2017 NT 648 – Constituire / selecție corp profesoral CJEX 25.11.2016 NT 647 – 2 Decembrie 2016 – zi liberă pentru salariații din sectorul public NT 646 – Precizări privind concursul național ”Tinerii Dezbat”, ediția a VIII – a NT 645 – Întâlnirea de lucru a coordonatorilor SNAC, marți, 29.11.2016 24.11.2016 NT 644 – Simulări generale privind verificarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot NT 643 – Precizări privind organizarea alegerilor parlamentare din 11.12.2016 21.11.2016 NT 642 – Precizări privind concursul ”Amintiri din copilărie” NT 641 – Situație privind predarea CDȘ-ului ”Educație pentru sănătate”. Termen: 24.11.2016 NT 640 – Precizări privind colectarea și raportarea datelor privind absenteismul NT 639 – Festivalul - concurs de datini și obiceiuri de iarnă, ediția a XXII – a NT 638 – Ședința cu directorii unităților de învățământ, joi, 24 noiembrie 2016, ora 10:00 18.11.2016 NT 637 – Propuneri pentru Comisia de soluționare a contestațiilor – concurs directori NT 636 – Concurs național de discurs public în limba engleză, faza locală NT 635 – Concurs interjudețean de matematică ”micul Arhimede” NT 634 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română NT 633 – Precizări privind inspecțiile de Definitivat 2017 NT 632 – Concurs național de postere ”Fii inspirat!” NT 631 – Premiile UIA Arhitectura și copiii – cuburile de aur 2017 NT 630 – Concurs național de creativitate ”Domestos susține igiena de 10” NT 629 – Întocmirea bazei de date cu personalul încadrat în unitățile de învățământ din județul Dolj NT 628 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică NT 627 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice 16.11.2016 NT 626 – Precizări privind alocația de stat a elevilor care împlinesc 18 ani NT 625 – Seminar cu tema „Disciplinele socio-umane între necesitate și actualitate” 15.11.2016 NT 624 – Situație privind asigurarea plății drepturilor salariale până la 31 decembrie 2016 NT 623 – Precizări privind etapele concursului Internaţional Public Speaking Competition Discourse NT 622 – Ridicarea delegațiilor care atestă calitatea de metodist NT 621 – Concursul național "Noël dans le monde francophone", ediția a V – a 14.11.2016 NT 620 – Precizări privind distribuirea rechizitelor școlare pentru anul școlar 2016-2017 NT 619 – Concurs interjudețean de matematică ”Louis Funar”, pentru clasele IV – VIII 10.11.2016 NT 618 – Perioada de desfășurare a Programului național ”Școala altfel” NT 617 – Precizări privind cercul pedagogic al profesorilor de religie NT 616 – Cercurile pedagogice pentru disciplina Educație tehnologică și modulele din aria curriculară NT 615 – Programe de conversie profesională la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați NT 614 – Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a IV – a, în anul școlar 2016-2017 NT 613 – Precizări privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate 09.11.2016 NT 612 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română NT 611 – Cercul pedagogic al profesorilor de chimie NT 610 – Precizări privind distribuirea rechizitelor școlare pentru anul școlar 2016-2017 NT 609 – Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei – FIECARE COPIL ÎN GRADINITA NT 608 – Cercul pedagogic al profesorilor de religie NT 607 – Planificarea activităților de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență NT 606 – Programul de burse Opportunity Funds NT 605 – Curs ”Evaluarea și asigurarea internă a calității unităților de învățământ preuniversitar” 07.11.2016 NT 604 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba engleză / limbă germană NT 603 – Program RO20 – Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex 03.11.2016 NT 602 – Invitație la Gala Edumanager.ro, ediția a IV –a NT 601 – Corul Național de Cameră ”Madrigal - Marin Constantin” NT 600 – Eliberare certificate Definitivat în învățământ, sesiunea 2016 NT 599 – Precizări privind distribuirea rechizitelor școlare NT 598 – Asigurarea manualelor școlare pentru clasele I, a II-a și a III – a 02.11.2016 NT 597 – Distribuirea manualelor școlare noi pentru clasa a IV - a NT 596 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică / vizuală 01.11.2016 NT 595 – Precizări privind distribuirea rechizitelor școlare 31.10.2016 NT 594 – Precizări privind organizarea cercurilor metodice ale profesorilor de istorie NT 593 – Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic – componența comisiilor de monitorizare NT 592 – Săptămâna Educației Permanente – Festivalul Șanselor Tale NT 591 – Inventarierea echipamentelor din cadrul programului ”Internet în școala ta” NT 590 – Cercul pedagogic al profesorilor de socio - umane 28.10.2016 NT 589 – Programul educațional Always adresat elevelor din clasa a V - A NT 588 – Precizări privind încărcarea / verificarea datelor în aplicația SIIIR NT 587 – Precizări privind organizarea cercurilor metodice ale profesorilor de geografie NT 586 – Precizări privind obținerea gradul didactic I, seria 2017-2019 NT 585 – Precizări privind programul ”Construcția de locuințe de serviciu” NT 584 – Cercul pedagogic al profesorilor de limbă franceză / spaniolă / italiană NT 583 – Graficul depunerii dosarelor pentru înscrierea la gradele didactice 27.10.2016 NT 582 – Situație privind frecventarea grădiniței în perioada 31.10.2016 – 04.11.2016 NT 581 – Situație privind abandonul școlar. Termen: 29.11.2016 NT 580 – Opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII – a. Termen: 29.11.2016 NT 579 – Burse de studiu pentru liceenii români în Marea Britanie NT 578 – Situație privind copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale. Termen: 31.10.2016 NT 577 – Cercul pedagogic al profesorilor de informatică NT 576 – Indicatorii de normare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 25.10.2016 NT 575 – Situație privind asigurarea plății drepturilor salariale până la 31 decembrie 2016 NT 574 – Alegeri în noul Birou Executiv al Consiliului Județean al Elevilor, joi, 03.11.2016 NT 573 – Lista documentelor avizate/aprobate, CDS sau CDL în perioada 2013-2016 20.10.2016 NT 572 – Situație privind transportul elevilor cu microbuze, an școlar 2015-2016 19.10.2016 NT 571 – Cercul pedagogic al profesorilor de biologie NT 570 – Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială în anul școlar 2016-2017 NT 569 – Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a IV – a, în anul școlar 2016-2017 NT 568 – Precizări privind implementarea proiectului ”Educația poate rupe lanțul sărăciei!” NT 567 – Sume necesare pentru plata dobânzilor conform hotărârilor judecătorești NT 566 – Metodologia și Proiectul ”În pragul vieții 7”, realizat de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog NT 565 – Concursul național de creație ”Protégez la nature”, ediția a X – a 17.10.2016 NT 564 – Înscriere grade didactice I și II, an școlar 2016-2017 NT 563 – Validare fișe și completare dosare Definitivat 2017 NT 562 – Scrisoare metodică pentru învățământul preșcolar 2016-2017 14.10.2016 NT 561 – Precizări privind susținerea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct NT 560 – Concursul județean de lectură, traducere, dramatizare și creație ”Fête de la lecture” 13.10.2016 NT 559 – Calendarul Activităților Extrașcolare 2017 NT 558 – Licențe antivirus gratuite pentru elevii de liceu 12.10.2016 NT 557 – Urgent! Completare Cost Standard per Elev în SIIIR. Termen:13.10.2016, ora 14:00 NT 556 – Precizări privind participarea copiilor migranților la cursurile de inițiere în limba română 10.10.2016 NT 555 – Campanie de vaccinare antirabică, 26.09 – 26.10.2016 NT 554 – Metodologia de organizare a Programului național ”Școala altfel” NT 553 – 18 octombrie - Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane NT 552 – Planificarea exercițiilor practice privind situațiile de urgență. Termen: 13.10.2016 NT 551 – Precizări privind înregistrarea dosarelor de acordare a tichetelor sociale NT 550 – Situație privind copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale. Termen: 11.10.2016, ora 12:00 NT 549 – Sume necesare pentru plata sentințelor judecătorești. Termen: 12.10.2016 06.10.2016 AD 10512 - Rezultate concurs de selecție metodiști 2016 05.10.2016 NT 548 – Precizări privind desfășurarea probei scrise pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct NT 547 – Precizări privind programul ”Fiecare copil în grădiniță” NT 546 – Situație privind numărul de burse din unitatea dvs. pentru anul școlar 2015-2016 04.10.2016 NT 545 – Precizări privind Programul național de protecție socială ”Bani de liceu” NT 544 – Concurs național cu participare internațională ”Ion Barbu – Dan Barbilian” -  a XXI-a ediție NT 543 – Precizări privind candidații admiși la gradul didactic II (sesiunea 2016) și gradul didactic I (seria 2014-2016) - Universitatea București NT 542 – Sesiune de formare Jolly Phonics, joi, 13 octombrie 2016, orele 14:00 – 16:00 03.10.2016 NT 541 – Înscriere candidați – Definitivat 2017 NT 540 – Precizări privind ziua de 5 octombrie 2016 - Ziua internațională a educației NT 539 – Programe de conversie profesională la Universitatea din Galați 29.09.2016 NT 538 – Situație privind numărul de beneficiari de rechizite școlare pentru anul școlar 2016-2017 NT 537 – Situație privind spațiile comerciale care pot afecta siguranța elevilor 28.09.2016 NT 536 – Apel de înscrieri – Seminar eTwinning regional Craiova, 4-6 noiembrie 2016 NT 535 – Situație privind numărul de note scăzute sub 7,00 la purtare elevilor NT 534 – Situație privind drepturile salariale. Termen: 29 septembrie 2016, ora 12:00 NT 533 – Ședință de instruire în domeniul situațiilor de urgență 27.09.2016 NT 532 – Consfătuirile județene ale profesorilor de Religie, 30.09.2016, ora 16:00 NT 531 – Consfătuirile județene ale profesorilor pentru învățământ preșcolar 23.09.2016 NT 530 – Precizări privind proiectul de implicare socială ” Let`s Do It Romania!” NT 529 – Concurs național de creativitate ”Domestos susține igiena de 10” NT 528 – Regulament privind organizarea concursului ”Competiția Tinereții”, ediția a IX – a NT 527 – Constituirea Consorțiului DEOR al Parteneriatului Strategic Erasmus+ 20.09.2016 NT 526 – Săptămâna prevenirii criminalității, 26 – 30 septembrie 2016 NT 525 – Precizări privind proiectul național „Let`s Do It Romania” NT 524 – Programul Școala Siguranței Tedi adresat elevilor de clasa I NT 523 – Propuneri de activități pentru anul școlar 2016-2017, disciplina geografie NT 522 – Circulară privind situația unităților de învățământ preuniversitar de stat NT 521 – Situație privind necesarul de mobilier școlar / baze sportive. Termen: 21.09.2016, ora 14:00 NT 520 – Consfătuirile județene pentru disciplinele limba și literatura română / limbi clasice / chimie 19.09.2016 NT 519 – Ziua Europeană a Limbilor (ZEL), 26 septembrie 2016 16.09.2016 NT 518 – Precizări privind accesarea programelor Junior Achievement NT 517 – Precizări privind programul ”Fiecare copil în grădiniță” NT 516 – Situație privind copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale. Termen: 20.09.2016, ora 10:00 NT 515 – Programul de burse FLEX dedicat liceenilor NT 514 – Concursul Bianual de Artă Kanagawa organizat de Prefectura Kanagawa - Japonia NT 513 – Ziua Comemorării Holocaustului în România, 09 octombrie 2016 NT 512 – Ședința cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 21 septembrie 2016, ora 10:00 NT 511 – Precizări privind Normele de desfășurare a concursului de director și director adjunct NT 510 – Consfătuirile județene pentru disciplina educație fizică și sport, sâmbătă, 24 septembrie 2016 NT 509 – Situația tinerilor care împlinesc 18 ani în perioada 01-09.2016 și continuă studiile… 14.09.2016 NT 508 – Ridicare adeverințe membri CNEME, seria a X – a NT 507 – Adresă ARACIP privind activitatea experților externi în anul școlar 2016-2017 NT 506 – Asigurarea manualelor școlare noi pentru clasa a IV – a, în anul școlar 2016-2017 NT 505 – Date necesare completării bazei de date din cadrul aplicației „Titularizare 2016” NT 504 – Consfătuirile județene pentru activități și proiecte europene, marți, 20 septembrie 2016 NT 503 – Consfătuirile județene pentru disciplinele informatice, luni, 19 septembrie 2016 NT 502 – Plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic pentru perioada 10.2008-13.05.2011 NT 501 – Situație privind modul de încadrare cu personal. Termen: 19.09.2016 13.09.2016 NT 500 – Precizări privind publicarea / transmiterea P.D.I / P.A.S NT 499 – Precizări privind modul de organizare și funcționare a unităților de învățământ NT 498 – Programe de conversie profesională la Universitatea din Galați NT 497 – Realizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017. Termen: 15.09.2016 12.09.2016 NT 496 – Precizări privind desfășurarea concursului de directori/directori adjuncți, sesiunea 2016 09.09.2016 NT 495 – Situație privind autorizațiile sanitare de funcționare. Termen: 12.09.2016, ora 10:00 NT 494 – Planificarea consfătuirilor județene pentru anul școlar 2016 – 2017 (limbi moderne) NT 493 – Adresă număr locuri libere la Universitatea din Craiova
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Școlar Județean Dolj Note telefonice Site minister Vechiul site ISJ
Program de lucru: de luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri 8:00 - 14:00
Telefoane utile:      ŞCOLI CAR înv. tel/fax: 0251-413809 0351-439453 C.C.D. tel direct: 0251-421159 Depozit manuale (tel/fax) 0251-424578 POSDRU: tel 0351-441899 SINDICATE (tel/fax): F.S.L.I.: 0351-170380 Spiru Haret: 0351-431090 0251-418217
Bine aţi venit pe site-ul Inspectoratului Şcolar Dolj E-mail: isjdolj@isjdolj.ro 200760 Craiova jud. Dolj Str. Ion Maiorescu Nr. 6 Tel.(0251)420961; 421939, Tel.RDS (0351)407395; 407397; Fax.(0251)421824; (0351)407396
Acest site este, începând cu 07.10.2015, site-ul oficial al ISJ Dolj (www.isj.dj.edu.ro nu mai este funcțional).                          În viitorul apropiat acesta va avea un aspect și o funcționalitate deosebite.
Mentorat, cadre didactice și activități pentru profesori Blogul  profesorilor de Limba engleză / Limba germană Universitatea din Craiova (www.ucv.ro) Blogul  profesorilor de Biologie Dolj Blogul  profesorilor de Istorie Dolj Blogul  profesorilor de Geografie Dolj Blogul  profesorilor de Religie Dolj Blogul  profesorilor de Limba și literatura română Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică Craiova 2016 O activitate de succes în  săptămâna Școala Altfel Blogul  profesorilor de Arte Dolj Blogul cadrelor didactice din IPT