Noutăţi [Toate ştirile publicate ca “Noutăţi”] FOARTE IMPORTANT ! 23.08.2016 - Programul de desfășurare a ședințelor publice 24 - 29 august 2016 Cadre didactice care participa la etapa de detașare prin concurs specific Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate neocupate la data de 23.08.2016 19.08.2016 - Rezultate CNEME, sesiunea 2016- seria 1 18.08.2016 - Rezultatele finale ale candidaților la proba scrisă - Definitivat 2016 17.08.2016 - Locuri libere etapa a II – a de înscriere, admitere în învățământul profesional - 3 ani Graficul ședințelor publice din cadrul mișcării personalului didactic în perioada 19-22 august 2016 16.08.2016 - Programări Bacalaureat 2016, sesiunea august – septembrie 2016 (Proba A) 12.08.2016 - FFF URGENT. Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a ANUNȚ – Scoaterea la concurs a 2 (două) posturi de manipulant pe durată determinată 11.08.2016 - Rezultate înainte de contestații la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2016 08.08.2016 - Rezultate selecție online pentru Corpul național de experți, sesiunea 2016, seria 1 Note (telefonice) și Adrese ISJ (MENCȘ) publicate recent   [Istoric Note (telefonice) trimise] 24.08.2016 NT 475 – Modele tipizate ale documentelor școlare conform notei MENCS nr. 40678/2016 NT 474 – Situație privind autorizațiile sanitare de funcționare. Termen: 26.08.2016, ora 10:00 23.08.2016 NT 473 – Precizări privind pregătirea unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 18.08.2016 NT 472 – Ședință publică de tragere la sorți a comisiilor de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie 17.08.2016 NT 471 – Precizări privind organizarea probelor practice / orale în profilul postului 12.08.2016 NT 470 – Situație privind sumele alocate pentru creșterea gradului de siguranță a unităților. NT 469 – FFF URGENT. Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a 10.08.2016 NT 468 – Precizări privind detașarea în interesul învățământului pentru anul școlar 2016-2017 AD 7207 – Calendarul probelor practice/orale pentru etapa de detașare în interesul învățământului NT 467 – Calendarul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, bacalaureat s2 2016 09.08.2016 NT 466 – Precizări privind examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2016 NT 465 – Precizări privind sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2016 NT 464 – Desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, vineri, 12 august 2016 NT 463 – Confirmarea prin fax a corectitudinii datelor încărcate pentru noua sesiune de bacalaureat 2016 NT 462 – Demersuri pentru participarea la inițiativa World’s Largest Lesson în perioada 19-25.09.2016 05.08.2016 NT 461 – Ședință publică de repartizare - 08 august 2016 02.08.2016 NT 460 – Situație statistică privind programul ”Școală după școală”. Termen: 03.08.2016, ora 12:00 01.08.2016 NT 459 – Graficul desfășurării probelor de aptitudini și limbi moderne (etapa a III-a) NT 458 – Programe de conversie profesională la Universitatea din București 29.07.2016 NT 457 – Distribuirea manualelor școlare gratuite pentru anul școlar 2016-2017 NT 456 – Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV) la Universitatea din Craiova NT 455 – Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME – seria a 10 - a 28.07.2016 NT 454 – Precizări privind probele de evaluare a competențelor pentru sesiunea august – septembrie NT 453 – Situație statistică privind numărul elevilor sancționați în anul școlar 2015-2016 27.07.2016 NT 452 – Distribuirea bonurilor valorice din cadrul programului social Euro 200 - 2016 NT 451 – Măsuri urgente OUG 41/2016 25.07.2016 NT 450 – Programe de conversie profesională la Universitatea din Suceava NT 449 – Precizări privind implementarea proiectului ROSE NT 448 – Stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale 22.07.2016 NT 447 – Ședință de instruire pentru candidații înscriși la Examenul național de definitivat 21.07.2016 NT 446 – Situație privind beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Termen: 25.07.2016 NT 445 – Situația asistențelor la ore efectuate de directori / directori adjuncți NT 444 – Precizări privind autorizația de securitate la incendiu 19.07.2016 NT 443 – Situație privind violența în unitățile de învățământ pentru anul școlar 2015-2016 NT 442 – Ședința cu directorii, joi, 21 iulie 2016, în sala Amfiteatru ISJ Dolj NT 441 – Situație privind Strategia Județeană Antidrog 2014-2020 NT 440 – Precizări privind vizualizarea lucrărilor susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat NT 439 – Precizări privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat 14.07.2016 NT 438 – Propuneri în comisiile de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2016 NT 437 – Situație privind drepturile salariale. Termen: 18 iulie 2016 13.07.2016 NT 436 – Punct de vedere privind Ordinul 4716/11.08.2016 NT 435 – Precizări privind completarea / eliberarea diplomelor de bacalaureat 11.07.2016 NT 434 – Precizări privind implementarea proiectului ROSE NT 433 – Situație privind aplicarea prevederilor HG nr. 423/2016 NT 432 – Admiterea în învățământul liceal seral și cu frecvență redusă în anul școlar 2016-2017 08.07.2016 NT 431 – Situație privind numărul de preșcolari care frecventează grădinițe în vacanța de vară NT 430 – Norme de plată a comisiilor pentru concursurile și examenele naționale 2016 NT 429 – Precizări privind vizualizarea lucărilor susținute în cadrul Evaluării Naționale 2016 06.07.2016 NT 428 – Premierea elevilor olimpici naționali, duminică, 10 iulie 2016, ora 11:00, Hotel RAMADA 05.07.2016 NT 427 – Anunțarea ierarhiei la nivel județean și eliberarea fișelor de înscriere pentru toți candidații 01.07.2016 NT 426 – Ședință publică pentru tragerea la sorți a persoanelor care vor ocupa funcția de persoană de contact / secretar NT 425 – Precizări privind organizarea taberelor, excursiilor școlare și activităților cu caracter cultural 30.06.2016 NT 424 – Invitație - ședință publică de tragere la sorți a comisiilor de Bacalaureat 29.06.2016 NT 423 – Raportul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 2016 28.06.2016 NT 422 – Evaluarea directorilor/directorilor adjuncți 2016 NT 421 – Precizări privind finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale NT 420 – Precizări MENCȘ privind înscrierea elevilor în registrul matricol NT 419 – Situația creditelor necesare programelor sociale „Bani de liceu” și „Bursa profesională” NT 418 – Situație privind abandonul școlar, elevii reintegrați și asigurarea cu pază a unității 27.06.2016 NT 417 – Premierea olimpicilor naționali în anul școlar 2015-2016, duminică, 10 iulie 2016 22.06.2016 NT 416 – Precizări privind selecția cadrelor didactice în Comisiile naționale de specialitate NT 415 – Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II, sesiunea 2014-2016 NT 414 – Apel pentru selecția cadrelor didactice în Comisiile naționale de specialitate 21.06.2016 NT 413 – Admiterea în licee 2016, Lista elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată… NT 412 – Programul de funcționare a grădinițelor din Craiova pe perioada vacanței de vară 2016 NT 411 – Înscrierea în învățământul profesional de 3 ani continuă în perioada 21÷24 iunie 2016 NT 410 – Tragerea la sorți, Evaluare Națională, clasa a VIII-a, duminică, 26 iunie 2016, ora 9:00 AD 5488 – Graficul înscrierii candidaților proveniți din alte județe pentru Admiterea în licee 2016 17.06.2016 NT 409 – Etapa județeană a Concursului Național de Proiecte de Mediu, miercuri, 22 iunie 2016 NT 408 – Revenire asupra Notei ISJ nr. 399 din 13.06.2016 privind examenul de definitivare 2016 NT 407 – Concurs de creativitate didactică în domeniul drepturilor omului, democrației și păcii NT 406 – Situație privind examenele naționale de Bacalaureat și Evaluare Națională 2016 15.06.2016 NT 405 – Etapa județeană a Concursului Național „Europa de mîine” NT 404 – Etapa județeană a Concursului Național „Creează-ți mediul” NT 403 – Precizări privind diseminarea proiectului „Învățământul Secundar - ROSE” NT 402 – Precizări privind participarea în cadrul proiectului „Educația poate rupe lanțul sărăciei” NT 401 – Se modifică perioada de validare a fișelor (definitivat): 23÷27 iunie 2016 13.06.2016 NT 400 – Cursuri de pregătire pentru concursul de titularizare 2016, 22÷25 iunie 2016 NT 399 – Cursuri de pregătire pentru examenul de definitivat 2016, 15÷28 iunie 2016 NT 398 – Selecția elevilor care doresc să participe la tabere cu caracter social NT 397 – Model-tip de adeverință de promovare a examenului de bacalaureat 2016 10.06.2016 NT 396 – Cursuri de pedagogie și psihologia educației pentru definitivat și gradul II NT 395 – Realizarea fișelor de autoevaluare / evaluare pentru personalul didactic. Termen: 14.06.2016 09.06.2016 NT 394 – Ședința cu directorii unităților de învățământ gimnazial / liceal, joi, 16 iunie 2016 NT 393 – Măsuri privind buna desfășurare a procesului instructiv / educativ 08.06.2016 NT 392 – Activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență NT 391 – Evenimentul ”11even Experiences Craiova”, 09 iunie 2016 NT 390 – Situație privind numărul elevilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate NT 389 – Olimpiada Națională ”Meșteșuguri artistice tradiționale” 07.06.2016 NT 388 – Se modifică ora Cercului directorilor din sectorul II, vineri, 10 iunie 2016, ora 17:00 06.06.2016 NT 387 – Analiza rezultatelor la concursurile școlare de Geografie, sâmbătă, 11 iunie 2016, ora 10:00 NT 386 – Cercul pedagogic al profesorilor de Chimie, vineri, 10 iunie 2016, ora 17:30 NT 385 – Etapa județeană de atletism (clasele III, IV), sâmbătă, 11 iunie 2016, ora 9:00 NT 384 – Situația privind procesul de autorizare/acreditare a unităților. Termen: 08.06.2016, ora 12:00 03.06.2016 AD 35511 – Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență pentru anul școlar 2015-2016 NT 383 – Situație privind plata diferențelor salariale NT 382 – Concursuri școlare – disciplina fizică, sâmbătă, 11 iunie 2016 NT 381 – Măsuri pentru buna desfășurare a examenului de bacalaureat 2016 02.06.2016 NT 380 – Manifestări dedicate Zilei Dunării, miercuri, 29 iunie 2016 NT 379 – Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor - EURO 200 - 2016 NT 378 – Modificare dată desfășurare cerc pedagogic religie pentru 18.06.2016, ora 9:00 NT 377 – Concurs Județean de Pictură și Desen „Universul colorat al copilăriei”, 11 iunie 2016 31.05.2016 NT 376 – Precizări privind organizarea alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 NT 375 – Precizări privind depunerea documentelor – grade didactice NT 374 – Cercul pedagogic al profesorilor de religie NT 373 – Precizări privind completarea formularelor tipizate ale foilor matricole 30.05.2016 NT 372 – Situație privind programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli NT 371 – Graficul desfășurării probelor practice în specialitatea postului NT 370 – Taxa de înscriere pentru candidații din promoțiile anterioare – Bacalaureat 2016 NT 369 – Situație elevi în programul ”A doua șansă”. Termen: 02 iunie 2016 NT 368 – Invitație Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație și Platformă Unionistă Acțiunea 2012 NT 367 – Ședință tehnică pentru Bacalaureat cu directorii unităților liceale, miercuri, 01.06.2016, ora 10:00 NT 366 – Cercul directorilor, 10 iunie 2016 26.05.2016 NT 365 – Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a XI – a și a XII – a, filieră tehnologică NT 364 – Cercul pedagogic al consilierilor educativi din județul Dolj NT 363 – Situație privind programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli NT 362 – Invitație Dezbatere publică – Depozitul de deșeuri radioactive Kozloduy 25.05.2016 NT 361 – Situație privind obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu NT 360 – Precizări privind normele de prevenire și stingere a incendiilor NT 359 – Asigurarea manualelor școlare pentru clasele  I, a II-a și a III-a în anul școlar 2016-2017 NT 358 – Simpozionul Național ”Pro Dance” – Ediția a II – a 23.05.2016 NT 357 – Precizări importante privind organizarea alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 NT 356 – Structură fisă post și fisă evaluare pentru anul școlar 2016-2017 20.05.2016 NT 355 – Carnavalul -  concurs cu paradă de costume medievale, 21 – 22 mai 2016 NT 354 – Zilele „Mihai Viteazul”, ediția a IV – a NT 353 – Situație privind elevii care vor împlini 18 ani în luna iunie 2016. Termen: 03.06.2016 NT 352 – „Ziua Porților  Deschise” la Universitatea din Craiova, 30 – 31 mai 2016 19.05.2016 NT 351 – Precizări privind convocarea grupurilor de lucru al CNEE NT 350 – Planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice  - Examen Bacalaureat 2016 NT 349 – Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a XI – a și a XII – a pentru anul școlar 2016-2017 16.05.2016 NT 348 – Plan de școlarizare învățământ preșcolar 2016-2017 NT 347 – Concurs interjudețean ”Muzica în viața mea”, 09 iunie 2016 NT 346 – Euro 200 - Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat NT 345 – Anexe fișe înscriere probe aptitudini și limbi moderne NT 344 – Concursul de chimie ”Raluca Ripan” – etapa județeană NT 343 – Procedura și documentele de înscriere la examenul național de bacalaureat 2016 NT 341 – Situație privind evaluarea pagubelor ca urmare a precipitațiilor înregistrate NT 340 – Salonul Internațional de Carte Bookfest, 01-05 iunie 2016 12.05.2016 NT 339 – Cercul pedagogic al responsabililor cu perfecționarea, 25 mai 2016 NT 338 – Precizări privind organizarea alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 NT 337 – Concursul județean ”Asistentul medical și excelența în profesie”, 28 mai 2016 11.05.2016 NT 336 – Precizări privind concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate 10.05.2016 NT 335 – Ședința cu directorii unităților de învățământ primar/gimnazial, vineri, 13 mai 2016 NT 334 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de istorie NT 333 – Situație privind numărul elevilor care doresc consultații gratuite pentru examenul de Bacalaureat NT 332 – Situație privind numărul de persoane care au dobândit Titlul științific de doctor NT 331 – Concurs județean de creație în limba engleză ”O poveste pentru tine”, 20 mai 2016 NT 330 – Ședință cu directorii unităților de învățământ liceal NT 329 – Afișarea listei nominale cu personalul angajat în anul școlar 2015-2016 NT 328 – Arondarea disciplinelor la centrele de înscriere la concurs 09.05.2016 NT 327 – Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 13-20 mai 2016 NT 326 – Concurs național ”Infoeducația”, faza județeană NT 325 – Chestionar informatică / Tic. Termen: 15 mai 2016 NT 324 – Concurs online de informatică emPowerSoft – ediția a II -2016 NT 323 – Cercul pedagogic al profesorilor de fizică NT 322 – Concurs interjudețean de matematică ”Dorin Popovici”, pentru clasele III - VIII NT 321 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de fizică și chimie NT 320 – Prevederi legale mobilitate personal didactic an școlar 2016-2017 NT 319 – Propuneri în comisiile de Evaluare Națională 2016. Termen: 11 mai 2016 NT 318 – Concurs interjudețean de creație în limba franceză, 30 mai 2016 NT 317 – Precizări privind acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor NT 316 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică / muzicală NT 315 – Concurs interjudețean de creație plastică, 08 iunie 2016 NT 314 – Concurs județean de creație în limba franceză, 02 iunie 2016 06.05.2016 NT 313 – Olimpiada de Științe pentru Juniori – etapa județeană NT 312 – Regulamentul competiției ”Cea mai bună idee de afaceri” NT 311 – Activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență NT 310 – Informații cu privire la reînscrierea / înscrierea preșcolarilor pentru anul școlar 2016-2017 NT 309 – Festival concurs ”Școala în culorile, gândurile și visele copiilor”, 18 mai 2016 NT 308 – Precizări privind admiterea în învățământul liceal și profesional de stat NT 307 – Târgul ofertelor educaționale  pentru admiterea în licee, 12 mai 2016 NT 306 – Prelungirea duratei contractului individual de muncă, an școlar 2016-2017 04.05.2016 NT 305 – Stocul actelor de studii comandate pentru absolvenții 2014 și 2015 NT 304 – Concursul Internațional ”Interferențe Culturale în Context European”, ediția a X - a NT 303 – Proiectul privind învățământul secundar(ROSE) NT 302 – Regulamentul concursului național ”Cupa DHS” – ediția 2016 NT 301 – Programe de formare și dezvoltare profesională la Universitatea din Craiova NT 300 – Planificare ședință publică pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată în baza art. 253 NT 299 – Bursa Tânărului Cercetător – competiția 2016 28.04.2016 NT 298 – Lista absolvenților de liceu ce pot susține examenul de bacalaureat - sesiunea speciala 2016 NT 297 – Concursul național ”Democrație și toleranța”, etapa județeană NT 296 – Curs vocațional de protecția consumatorilor, domeniul financiar - bancar NT 295 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de geografie NT 294 – Utilizarea resurselor portalului educațional eScoala NT 293 – Proiectul ”Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat” NT 292 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română 27.04.2016 NT 291 – Precizări privind festivalul județean ”Art-Craiova” NT 290 – Activitățile planificate pentru a celebra Ziua Europei în școala dvs 25.04.2016 NT 289 – Încărcare date personale pentru cadrele didactice în SIIIR. Termen: 27 aprilie 2016 NT 288 – Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în licee 2016 NT 287 – Precizări privind concursul școlar național de biologie ”George Emil Palade”, ediția 2016 NT 286 – Proiectul ”Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat” NT 285 – Asigurarea de manuale școlare noi pentru clasa a IV – a, în anul școlar 2016-2017 20.04.2016 NT 284 – Utilizarea resurselor portalului educațional eScoala NT 283 – Prevederi legale mobilitate personal didactic an școlar 2016-2017 NT 282 – Precizări privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul 2016-2017 NT 281 – Programarea ședinței publice pentru pretransfer consimțit din 22 aprilie 2016 NT 280 – Concursul național cu tema ”Ce a însemnat comunismul pentru familia ta” 19.04.2016 AD 464 -  Instrucțiuni privind introducerea datelor de contact ale directorilor și directorilor adjuncți în SIIIR AD 463 -  Precizări privind sărbătorile legale pentru anul 2016 NT 279 – Precizări privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului 18.04.2016 NT 278 – Regulamentul și formularul de înscriere pentru concursul național ”Știu și aplic” NT 277 – Școala de vară cu tema ”Holocaustul din România între istorie și memorie” NT 276 – Centrele zonale pentru Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 14.04.2016 NT 275 – Acțiunea ”Săptămâna meseriilor” pentru promovarea învățământului tehnic NT 274 – Ziua porților deschise la ISU ”Oltenia”, 18-22 aprilie 2016 NT 273 – Concursul național ”Sanitarii pricepuți”, ediția 2016 NT 272 – Situație privind programele ce cuprind activități care vizează educația pentru sănătate NT 271 – Comandă formulare acte de studii promoția 2016.Termen: 19.04.2016 12.04.2016 NT 270 – Precizări privind soluționarea cererilor pentru copiii care nu au fost înscriși în clasa pregătitoare NT 269 – Cercetare sociologică în perioada 11-15 aprilie 2016 NT 268 – Concursul interdisciplinar regional ”Electrotehnică – Electromecanică – Electronică – 3E” NT 267 – Pretestare gratuită IELTS în Craiova – 13 aprilie 2016 NT 266 – Perioada de desfășurare a examenului de bacalaureat / evaluare națională – sesiunea specială NT 265 – Ședința cu directorii, miercuri, 20 aprilie 2016, în sala Amfiteatru ISJ Dolj NT 264 – Regulamentul concursului național de arte plastice ”Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” NT 263 – Concursul ”Un condei numit Fair-Play”, ediția 2016 NT 262 – Activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență NT 261 – Simpozion ”Educație prin mișcare” inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj 11.04.2016 NT 260 – Revenire la nota 256 - atestate profesionale clasa a XII-a NT 259 – Calendarul activităților educative județene pentru anul școlar 2015-2016 NT 258 – Concursul național ”Europa în școală!”, faza județeană NT 257 – Programul de organizare și desfășurare a concursului ”Cu viața mea apăr viața” NT 256 – Precizări privind certificarea competențelor profesionale 07.04.2016 NT 255 – Precizări privind etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 06.04.2016 NT 254 – Precizări privind ocuparea posturilor contractuale și a funcționarilor publici NT 253 – Precizări privind distribuția produselor lactate și de panificație NT 252 – Raportarea situațiilor financiare pentru fondurile primite de la bugetul de stat NT 251 – Propuneri în comisiile de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016 NT 250 – Concursul județean de dans modern, 21 aprilie 2016 05.04.2016 NT 249 – Concursul școlar național ”George Emil Palade”, 07 mai 2016 NT 248 – Cercul pedagogic al profesorilor de biologie NT 247 – Precizări privind derularea Programului ”Euro 200” NT 246 – Sume necesare pentru plata sentințelor judecătorești. Termen: 12 aprilie 2016 NT 245 – Programe de formare și dezvoltare profesională la Universitatea din Pitești 04.04.2016 NT 244 – Concursul județean de creație și interpretare Drama Wonderland, ediția a VIII - a NT 243 – Concursul județean de creație în limba engleză ”Express yourself”, 21 aprilie 2016 NT 242 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbă engleză, 09.04.2016 NT 241 – Concursul județean de gimnastică artistică, 22 aprilie 2016 NT 240 – Propuneri în comisiile de Evaluare Națională 2016. Termen: 15 aprilie 2016 NT 239 – Concursul interjudețean de istorie “Clio Întreabă”,19 aprilie 2016 NT 238 – Cercul pedagogic al profesorilor de socio-umane, 09 aprilie 2016 NT 237 – Programe de conversie profesională la Universitatea din Brașov NT 236 – Etapa județeană de oină, 09 aprilie 2016 31.03.2016 NT 235 – Precizări privind Programul guvernamental cornul și laptele / fructe în școală NT 234 – Precizări privind sărbătorile legale pentru anul 2016 NT 233 – Concursul național de chimie ”Petru Poni” – filiera tehnologică NT 232 – Alcătuirea bazei de date privind frecvența la orele de geografie NT 231 – Concursul județean ”Tune into English”, 16.04.2016 NT 230 – Concursul județean de creație în limba engleză ”Things in my life”, 20.04.2016 NT 229 – Criterii generale de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar NT 228 – Propuneri de activități pentru săptămâna Școala Altfel 2016 30.03.2016 NT 227 – Precizări privind actele de studii promoția 2016 NT 226 – Concursul interjudețean de matematică ”Ion Ciolac”, pentru clasele IV - XII NT 225 – Regulamentul concursului național de reviste școlare NT 224 – Salonul municipal de fotografie ”Craiova în imagini”, ediția a VII - a NT 223 – Concursul național de creație literară ”Tinere condeie”, ediția 2016 NT 222 – Seminar de formare pe problema Holocaustului NT 221 – Conferința internațională "High transferable skills-teaching and learning ...", 28.05.2016 NT 220 – Etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației, 02.04.2016 NT 219 – Precizări privind efectuarea concediului fără plată pe toată perioada campaniei electorale 29.03.2016 NT 218 – Situația cheltuielilor cu serviciile de consultanță plătite în perioada 2013-2015 28.03.2016 NT 217 – Cercul pedagogic al profesorilor de limbi romanice NT 216 – Concursul județean de creație în limba franceză ”Francophones – Francofans” NT 215 – Concurs de creație și debut literar ”Labirintul ficțiunii”, 03 - 10 mai 2016 NT 214 – Regulament Concurs Comunicare.ortografie.ro 2016 25.03.2016 NT 213 – Concurs Național de Comunicări Științifice - chimie, 02.04.2016 24.03.2016 NT 212 – Concursul școlar ”Cel mai frumos gând pentru pădure” NT 211 – Precizări privind etapa județeană de Tetratlon atletic din cadrul O.N.S.S NT 210 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbă engleză – ciclul gimnazial, 02.04.2016 NT 209 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbă engleză – ciclul liceal, 26.03.2016 NT 208 – „Armata – O școala altfel” proiect al MApN și MENCȘ pentru elevii de gimnaziu și liceu 23.03.2016 NT 207 – Concursul Interjudețean ”Segărceanu”, ediția a IV - a NT 206 – Schimbare locație concurs ”Cultură și spiritualitate românească” NT 205 – Situație privind elevii care vor împlini 18 ani în luna aprilie 2016. Termen: 01.04.2016 NT 204 – Precizări privind etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 21.03.2016 NT 203 – Olimpiada Interdisciplinară ”Științele Pământului” – ediția 2016 NT 202 – Precizări privind concursul ”Made for Europe” – ediția 2016 NT 201 – Programarea ședinței publice pentru restrângere de activitate NT 200 – Activități didactice pentru elevii claselor VII - XII NT 199 – Precizări privind activitățile specifice modernizării învățământului profesional și tehnic NT 198 – Ședința cu directorii, miercuri, 23 martie 2016, în sala Amfiteatru ISJ Dolj NT 197 – Simpozion județean ”Europa prin joc”, 21 aprilie 2016 18.03.2016 NT 196 – Precizări privind afișarea rezultatelor la simularea examenului național de Bacalaureat 17.03.2016 NT 195 – Precizări privind faza județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației NT 194 – Concursul județean ”Electric Power”, ediția a II - a NT 193 – Precizări privind competiția de fotbal – ciclu primar, din cadrul ONSS NT 192 – Etapa județeană de CROS, din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar NT 191 – Etapa județeană de Oină, din cadrul Olimpiadei Gimnaziilor NT 190 – Desfășurarea picnicurilor poetice, organizate de Ambasada Franței din România 16.03.2016 NT 189 – Precizări privind finalizarea primei etape din cadrul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare NT 188 – Completarea stocurilor de manuale școlare. Termen: 18 martie 2016 NT 187 – Etapa județeană de Tetratlon atletic / Pentatlon atletic din cadrul O.N.S.S 14.03.2016 NT 186 – Concursul interdisciplinar „Cultură și civilizație în România”, etapa județeană, 25.03.2016 NT 185 – Faza județeană a competiției „Business Plan pentru firmele de exercițiu”, 17 martie 2016 NT 184 – Concursul județean „CAD Gener@tion”, ediția a III-a, 26 martie 2016 NT 183 – Cercurile pedagogice pentru disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” NT 182 – Ediția 2016 a proiectului internațional „Earth Hour” la Craiova NT 181 – Olimpiada Națională de Matematică, 19 martie 2016, ora 10:00 NT 180 – Centralizarea datelor privind susținerea definitivării sau gradelor didactice 11.03.2016 NT 179 – Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a II-a și a III-a în anul școlar 2015-2016 NT 178 – Măsuri pentru evitarea apariției cazurilor de îmbolnăvire NT 177 – Prevederi legale mobilitate personal didactic an școlar 2016-2017 NT 176 – Protocol de colaborare și regulament Cupa Tymbark Junior – ediția 2016 NT 175 – Organizarea concursului de selecție CNEME seria a 10 – a sesiunea 2016 10.03.2016 NT 174 – Precizări privind situațiile excepționale menționate în calendarul mobilității NT 173 – Precizări privind etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar NT 172 – Etapa județeană de SRugby, 19.02.2016 NT 171 – Concursul ”Made for Europe” – ediția 2016 NT 170 – Concursul interjudețean ”Zborul-visul de aur al omenirii” NT 169 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba engleză / limba germană NT 168 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbă engleză pentru clasele IX-XII, 20.03.2016 09.03.2016 AD 2102 – Grafic de monitorizare a unităților cu rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale NT 167 – Alcătuirea bazei de date cu adresele web ale unităților de învățământ NT 166 – Planificarea activităților de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență NT 165 – Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Informatică, etapa județeană 07.03.2016 NT 164 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică / vizuală NT 163 – Concurs național ”Tinerii dezbat”, ediția a VII - a NT 162 – Precizări privind obținerea certificatului ”Școală Europeană”, ediția 2016 NT 161 – Concurs național de matematică ”Sfera”, ediția a XIII-a, 12.03.2016 NT 160 – Precizări privind introducerea prezenței/notelor la simularea examenului național de Bacalaureat NT 159 – Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de Informatică NT 158 – Precizări privind organizare a concursului național de proiecte antidrog ”Împreună” NT 157 – Completarea bazei de date privind programul Eco-Școala. Termen: 08.03.2016 NT 156 – Precizări privind derularea programului ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” NT 155 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbi romanice, proba B – proba orală 03.03.2016 NT 154 – Concurs național de comunicări științifice la disciplina Biologie, 16.03.2016 NT 153 – Cercurile metodice ale profesorilor de istorie – semestrul II NT 152 – Olimpiada Națională „Universul cunoașterii prin lectură”, gimnaziu, rural NT 151 – Concurs județean de BOCCE, destinat elevilor cu deficiență mintală (CES) NT 150 – Simpozionul Internațional „Educația intergenerațională”, ediția a II-a, Vaslui NT 149 – Etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, clasele V-XII și două concursuri naționale NT 148 – Olimpiada de Limba germană, etapa județeană, sâmbătă, 12 martie 2016 29.02.2016 NT 147 – Situație privind eficiența energetică a clădirilor deținute și ocupate de unități. NT 146 – Situație privind stimularea copiilor defavorizați și acordarea tichetelor pentru grădinițe 26.02.2016 NT 145 – Concurs național cu tema ”Locuri ale memoriei în localitatea ta” NT 144 – Situație privind elevii vor împlini 18 ani în luna martie 2016. Termen: 31.03.2016 NT 143 – Fișe de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit 2016 NT 142 – Propuneri privind componența Comisiei de Admitere, 04 martie 2016 NT 141 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbi romanice, 05 martie 2016 NT 140 – Situație privind Ansamblurile Folclorice, Formațiile de dansuri populare, Orchestre populare... NT 139 – Eveniment sportiv pentru preșcolarii și școlarii cu sindrom Down și alte dizabilități 25.02.2016 NT 138 – Situație privind combaterea violenței în școli. Termen marți, 1 martie 2016 NT 137 – Situație privind creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic NT 136 – Filme disponibile în „Cinema Patria 3D Craiova” în perioada 18-22 aprilie 2016 NT 135 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație muzicală, sâmbătă, 12 martie 2016 NT 134 – Conferința Națională „JCI Science Evolution 1.0”, 2 martie 2016, ora 14.00 NT 133 – Ședința cu directorii, miercuri, 2 martie 2016, ora 10.00 24.02.2016 NT 132 – Faza județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, sâmbătă, 5 martie 2016 NT 131 – Cercul profesorilor de Informatică, miercuri, 16 martie 2016 NT 130 – Concurs Național Interdisciplinar „Cultură și Spiritualitate Românească”, faza județeană NT 129 – Festivalul Concurs Județean „Fête de la Francophonie”, vineri, 18 martie 2016 NT 128 – Solicitări privind buna desfășurare a examenului de bacalaureat, sesiunea 2016 22.02.2016 NT 127 – Precizări privind Olimpiada de biologie 2016 NT 126 – Concursul Național ”Scrisoare pentru prietenul meu”, 20 martie 2016 NT 125 – Concurs Național de Dans ”Împreună pentru viitor”, 30 martie 2016 NT 124 – Concurs Național de Desene ”Dincolo de cuvintele rostite”, 20 martie 2016 NT 123 – Concurs Național de Mascote ”Mascota Snac”, 10 aprilie 2016 NT 122 – Concurs Internațional Public Speaking Competition 2016, etapa regională NT 121 – Depunerea formularului de bilanț experimental. Termen: 23 februarie 2016 NT 120 – Precizări privind aplicarea unitară a Legii nr. 227/2015 NT 119 – Etapa județeană a Olimpiadei de socio-umane, 05 martie 2016 NT 118 – Etapa județeană a Olimpiadei de Istorie, 12 martie 2016 NT 117 – Etapa județeană a Olimpiadei Naționale Corale, 05 martie 2016 NT 116 – Concursul Național de Limbă Engleză ”Quest”, 19 aprilie 2016 NT 115 – Concurs de creație literară în limba engleză „Once Upon a Time”, ediția I NT 114 – Programul ”Opportunity Funds” pentru elevii care intenționează să-si continue studiile ... NT 113 – Concurs de pictură ”Un plus de siguranță în viața noastră”, 24 februarie 2016 19.02.2016 NT 112 – Situație privind asigurarea pazei și siguranței în scoli. Termen: 23.02.2016 NT 111 – Regulamentul concursului interjudețean ”Artă sau violență? Tu alegi!” NT 110 – Regulamentul concursului județean ”Colectează separat. Păstrează mediul curat!” NT 109 – Procedură privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani ... 18.02.2016 NT 108 – Concursul Național pe teme de protecția consumatorilor ”Alege! Este dreptul tău!” NT 107 – Propuneri de activități pentru săptămâna Școala Altfel 2016 17.02.2016 NT 106 – Precizări privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale NT 105 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de geografie NT 104 – Precizări privind etapa de transfer consimțit între unitățile de învățământ 16.02.2016 AD 987 – Selecția profesorilor ce vor identifica elevii cu situații de risc social, 17-29.02.2016 NT 103 – Faza județeană a olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii”, 27.02 și 04.03.2016 NT 102 – Regulamentul Simpozionului Național „Mesajul meu antidrog” NT 101 – Regulamentul Simpozionului Național „Exemple de bună practică în prevenirea … violenței” NT 100 – Calendarul activității de completare a normei didactice, 17-23 Februarie 2016 NT 099 – Cercurile metodice ale profesorilor de geografie, 19 Februarie 2016 NT 098 – Situație privind beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Termen: 18.02.2016 NT 097 – Situație privind drepturile salariale. Termen: 18 februarie 2016 NT 096 – Ridicarea tipizatelor pentru simularea evaluării naționale NT 095 – Etapa locală a Olimpiadei de matematică, 21 februarie 2016
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Note telefonice Site minister Vechiul site ISJ
Program de lucru: de luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri 8:00 - 14:00
Telefoane utile:      ŞCOLI CAR înv. tel/fax: 0251-413809 0351-439453 C.C.D. tel direct: 0251-421159 Depozit manuale (tel/fax) 0251-424578 POSDRU: tel 0351-441899 SINDICATE (tel/fax): F.S.L.I.: 0351-170380 Spiru Haret: 0351-431090 0251-418217
Bine aţi venit pe site-ul Inspectoratului Şcolar Dolj E-mail: isjdolj@isjdolj.ro 200760 Craiova jud. Dolj Str. Ion Maiorescu Nr. 6 Tel.(0251)420961; 421939, Tel.RDS (0351)407395; 407397; Fax.(0251)421824; (0351)407396
Acest site este, începând cu 07.10.2015, site-ul oficial al ISJ Dolj (www.isj.dj.edu.ro nu mai este funcțional).                          În viitorul apropiat acesta va avea un aspect și o funcționalitate deosebite.
Mentorat, cadre didactice și activități pentru profesori Blogul  profesorilor de Limba engleză / Limba germană Universitatea din Craiova (www.ucv.ro) Blogul  profesorilor de Biologie Dolj Blogul  profesorilor de Istorie Dolj Blogul  profesorilor de Geografie Dolj Blogul  profesorilor de Religie Dolj Blogul  profesorilor de Limba și literatura romānă Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică Craiova 2016 O activitate de succes īn  săptămāna Școala Altfel