Eşti aici

Lansare EduSAL versiunea 2.19-Lichidarea lunii decembrie 2018

După instalarea versiunii 2.19, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna decembrie 2018 se vor invalida.

După instalarea versiunii 2.19 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere (cu atentie salariul grila OUG 20)
- Drepturile personalului didactic-auxiliar
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Si prin sondaj alte câteva încadrări

Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. 
În acest sens regăsiţi adresa ataşată.

Modificările aduse la versiunea 2.19 constau în:
1. Implementarea sporului de suprasolicitre neuropsihică personalului didactic de predare cu următoarele menţiuni:
- Nu se acordă şi personalului didactic de conducere şi inspectorilor şcolari
- Se va plăti de la 10.01.06
- Se acordă şi la plata cu ora
2. Implementarea elementului “Indemnizaţie de hrană” în forma de “Alte drepturi” cu următoarele menţiuni:
- Maximul acordat poate fi de 317 lei pe persoană proporţional cu timpul lucrat
- Se acordă DOAR funcţiilor de bază
- Sunt asimilate salariilor şi asupra lor se reţin toate contribuţiile şi impozitul pe venit
- Se va plăti de la 10.01.17
3. Actualizarea salariului de bază pentru Director Casa corpului didactic în anul 2022 conform Legii nr. 287/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
4. Actualizarea salariilor grilă pe Legea 250 pentru personalul didactic-auxiliar astfel încât să fie afişată valoarea majorată cu 25% şi 20% 
5. Rezolvarea problemei de afişare a restului de plată aferent sumelor de indemnizaţie examen din stat de plată.
6. Includerea Sporului de handicap în baza de calcul a plăţii cu ora.
7. Implementarea nomenclatoarelor de zile libere şi a normelor lucrătoare lunare aferente anului 2019
8. Mutare câmp “Sursa de finanţare” din forma de “Drepturi lunare” în forma de “Incadrare” 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.19, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.19).

AtaşamentMărime
PDF icon EdusalSetup_2_19.pdf38.21 KB