Eşti aici

Proiectul Erasmus+ „My Europe - Your Europe - Your Say” ( ME-YOU-US)

PERIOADA IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2021

Organizațiile implicate în desfășurarea proiectului:

1. Fundația Prosveta din Sofia, Bulgaria – organizația aplicantă;

2. Școala nr. 17 „Damian Gruev” din Bulgaria – organizație parteneră;

3. 54 SU St. Ivan Rilski din Bulgaria – organizație parteneră;

4. Școala Primară „Bratya Miladinovi” din Bulgaria – organizație parteneră;

5. Instituto Politecnico De Santarem din Portugalia – organizație parteneră;

6. Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia Aenao din Grecia – organizație parteneră;

7. Spoleczna Akademia Nauk din Polonia – organizație parteneră;

8. Fundacion Altius Francisco De Vitoria din Spania – organizație parteneră;

9. Inspectoratul Școlar Județean Dolj – organizație parteneră.

 

- Manualul profesorului

 

Obiectivele proiectului sunt:

- înțelegerea, respectarea și promovarea drepturilor omului;

- promovarea toleranței, deschiderii către valorile specifice altor culturi și a dialogului intercultural;

- valorizarea fiecărui membru al societății ca ființă umană autentică;

- participarea elevilor, în calitate de cetățeni activi și responsabili, la viața comunității;

- dobândirea unor cunoștințe de bază cu privire la incluziunea socială și diversitatea culturală;

- obținerea unor capacități de transformare a potențialelor conflicte în dialoguri interculturale.

 

Grupul țintă este format din:

- elevi cu vârstele cuprinse între 11 și 14 ani;

- profesori care predau la gimnaziu.

 

Perioadele în care se desfășoară acțiunile din cadrul proiectului:

- anul școlar 2019-2020 – activități săptămânale de învățare a elevilor;

- până la sfârșitul lunii septembrie 2019 – chestionarul atitudinal 1-A;

- anul școlar 2020-2021 – activități săptămânale de învățare a elevilor;

- până la sfârșitul lunii iunie 2020 – chestionarul atitudinal 1-B;

- până la sfârșitul lunii septembrie 2020 – chestionarul atitudinal 2-A;

- până la sfârșitul lunii mai/iunie 2021 – chestionarul atitudinal 2-B.

Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului:

- 4 întâlniri transnaționale în cadrul proiectului (Sofia, Madrid, Salonic și Craiova), în vederea unei bune coordonări;

- formarea profesorilor în vederea dobândirii unor metode non-formale și utilizarea acestora în activitățile de învățare a elevilor(organizarea dezbaterilor și a jocurilor de rol, rezolvarea și discutarea unor probleme etc.);

- diseminarea activităților din cadrul proiectului în rândul: profesorilor, elevilor, părinților, autorităților locale etc.;

- realizarea unor activități săptămânale de învățare a elevilor, din cele 6 țări, pe parcursul anilor școlari 2019-2020 și 2020-2021;

- completarea unor chestionare atitudinale de către elevi;

- realizarea unui manual al profesorului, care cuprinde 66 resurse didactice, dintre care 18 resurse didactice noi se vor realiza în cadrul proiectului;

- realizarea a 134 resurse didactice multimedia, complementare manualului profesorului;

- realizarea unui site al proiectului (în 7 limbi).